راهنمایی ،مشاوره و روان شناسی تربیتی
عنوان تحقيق

محقق

بررسي‌تأثيرسابقه‌مديريت،سطح‌تحصيلات‌وجنسيت‌مديران،برروشهاي‌حل‌تعارض‌درمدارس‌ابتدايي‌شهرشيراز شكراله بزرگي
بررسي‌رابطه‌خط‌معلمين‌ابتدايي‌با خط دانش‌آموزان‌دوره‌ابتدائي‌ سيما فلاحي
تجزيه و تحليل سوالات درس فيزيك 4 مرحله اول خرداد ماه سال 1378 در نواحي چهارگانه شيراز محمود گشتاسبي
بررسي تعامل جنسيت و خودكار آمدي ( بالا و پايين ) بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان سال سوم راهنمايي ناحيه يك شيراز اقبال حكمتي نژاد
بررسي‌موانع‌مراجعه‌به‌مشاور ، از نظر دانشجويان مراكز تربيت معلم فارسدر سال تحصيلي 79-78 كريم قاسمي.دكترسلطانعلي‌كاظمي
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي دانش‌آموزان 12 الي 18 ساله شهرستان شيرازسال تحصيلي 75ـ 74 سكينه‌محسني‌زاده
بررسي‌رابطه بين افسردگي‌و التزام‌عملي به اعتقادات اسلامي درميان دانش‌آموزان‌‌‌دوره متوسطه احد نويدي حسين عبداللهي
بررسي‌ومقايسه ميزان اضطراب رقابتي صفتي‌ـ‌حالتي دربين‌رشته‌هاي‌تيمي(واليبال،بسكتبال و هندبال ) دانش آموزان دختر شركت كننده در چهارمين المپياد ورزشي فاطمه پسند
بررسي‌ميزان آگاهي مديران،اولياء‌و مربيان‌دورة‌راهنمايي ‌در خصوص‌ مسائل‌بلوغ‌درشهرستان آباده محمدحسن رحيمي
بررسي‌رابطه باورهاي انگيزشي‌و راهبردهاي خودتنظيمي بر پيشرفت‌تحصيلي دردروس تاريخ و رياضي در ميان دانش آموزان بينا و نابيناي مقطع سوم راهنمايي شهر شيراز خدامراد رحماني
بررسي و مقايسه نيازهاي دبيران و مديران دبيرستانهاي دولتي شيرازدر سال تحصيلي 76-75 سعيد رضواني
بررسي‌ومقايسه‌حالت‌ـ‌صفت‌اضطراب‌دانش‌آموزان كلاس‌چهارم و پنجم ابتدايي و اول‌راهنمايي سيروس سروقد
بررسي قابليت اعتماد و اعتبار آزمون شاخص اختلال نقص توجه جردن و بررسي عملكرد هوشي كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه نادره‌سهرابي‌شگفتي
بررسي رابطه خلاقيت با هسته كنترل و جنسيت عبد الكريم رحيمي
بررسي مهارتهاي مورد نياز مديران مدارس متوسطه شهر شيرازدر سال تحصيلي 75-74 منصوره‌اميريان‌زاده
بررسي‌پرخاشگري‌ارتباطي و رابطة‌آن با سازگاري عاطفي–اجتماعي دانش‌آموزان مقطع ابتدايي شهرشيراز مژگان عارفي
بررسي ميزان فرسودگي شغلي مشاوران نظام جديد متوسطه شهرستان شيراز در سال تحصيلي 1377ـ1376 مهرانگيز اسدي
مشاوره گروهي بر بحران وجودي نوجوانان معصومه دستغيب
بررسي محروميت از پدر و اختلالات رفتاري كودكان سنين ابتدائي شهرستان فسا كرامت كرامتي
بررسي اختلال وسواس‌فكري عملي در دانش‌آموزان مقطع سوم‌راهنمايي‌درسطح‌شهرستان‌شيرازدر سال تحصيلي80-79 آرش مولا
بررسي عوامل اقتصادي ـ اجتماعي مؤثر بر خرابكاري به عنوان نوعي رفتار بزهكارانه در بين دانش‌آموزان دبيرستانهاي شيراز علي نيك اختر
بررسي نقش پيش سازمان دهنده ها بر وسعت انتقال و رابطه با سطح عملكرد تحصيلي مهران رحماني
بررسي رابطه جو سازماني مدارس با ميزان استرس شغلي دبيران دبيرستانهاي دولتي شيراز محمد رضا رجب پور
رابطه‌عملكردمشاوران‌ازنظردانش‌آموزان‌بابهداشت‌رواني‌دانش‌آموزان‌مدارس‌دولتي‌شهرستان‌شيراز فاطمه‌رضايي‌شوريجه
بررسي سبك اسناد علي جوانان و نوجوانان معتاد و مقايسه آ ن با افراد غير معتاد رحمان اسفندياري.ايرج رستمي
بررسي علل افت انگيزش تحصيلي از ديدگاه دانش آموزان دوره پيش‌دانشگاهي با توجه به جنسيت و زمينه‌هاي خانوادگي آنان عبدالمحمد طاهری.محمدخير
بررسي رابطه جو سازماني مدارس با ميزان استرس شغلي دبيران دبيرستانهاي دولتي شيراز محمدرضارجب‌پور
مقايسه بين شيوه هاي فرزند پروري و خود تنظيمي تحصيلي و تأثيرآن بر موفقيت تحصيلي در درسهاي فارسي و رياضي دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه عبداله دهقاني
بررسي تعيين‌كننده‌هاي الگوگزيني‌وهويت‌يابي‌دانش‌آموزان‌دبيرستاني ‌شهرستان‌ شيراز وارتباط‌باشيوه‌هاي ‌فرزندپروري ‌خانواده‌ها عزت ديره
بررسي رابطه هسته كنترل با محيط خانواده طاهره اقليدس
بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمائي شهرستان فسا كلثوم تهمتن
تأثيرعوامل اجتماعي‌– اقتصادي‌وازدواج‌هاي خويشاوندي‌بربهره هوشي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهر‌شيراز دكتر مصطفي سعادت
جوبررسي‌عملكرد نظارت‌وراهنمايي‌آموزشي‌مديران برپيشرفت‌تحصيلي‌دانش‌آموزان‌دبيرستانهاي روزانه شهرستان شيراز حياتعلي سبحاني
مقايسه رشد اجتماعي دانش آموزان ابتدايي داراي ناتواني هاي خاص يادگيري و عادي شهرستان شيراز در سال تحصيلي 83-1382 رخساره اردلان
بررسي رابطه هوش هيجاني، سلامت روان و شادكامي در بين دانش‌آموزان متوسطه شهرستان فراشبند محسن پورزارعي
بررسي تأثير انسجام و انعطاف‌پذيري خانواده بر خودپنداره‌ي نوجوانان دختر و پسر» محمدعلی نیک کردار
«بررسي تأثير انسجام و انعطاف‌پذيري خانواده بر شكل‌گيري هويت درنوجوانان محمدرضا رزمی
بررسي تاثير آموزش مهارت‌هاي خودگرداني و افزايش باورهاي خودبسندگي بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستاني محبوبه فولادچنگ
بررسي رابطه‌ي بین تحول زبان، مهارتهاي اجتماعي و مشكلات رفتاري در گروهي از كودكان عقب مانده ذهني پيش دبستاني کاظم غنی آبادی
NEO-PI-Rبررسی اعتبار ، پایایی و ساختار عاملی آزمون شخصیتی پنج عاملی بر روی دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی استان فارس غلامرضا چلبیانلو
مقايسه بهداشت روان و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي و مهندسي دانشگاه شيراز فارغ التحصيل مراكز تيزهوشان با مدارس عادي علیرضا ایازی نیا
بررسی رابطه هسته کنترل، یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی چهار ناحیه شهر شیراز راضیه اسماعیل دخت
بررسی میزان تاثیر درس مهارت های زندگی بر عزت نفس دانش آموزان سال اول متوسطه شهر شیراز کامران حکمت
مقايسه‌ي سبك‌شناختي دانش‌آموزان راهنمايي عشايري و شهري درتعامل با ابعاد فرزندپروري بهنام جمشیدی سلوکلو
بررسي روايي و پايايي آزمون تئوري ذهن در گروهي از دانش آموزان عقب مانده ذهني و عادي شهر شيراز امیر قمرانی
رابطه باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی : نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی احمد رستگار
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر و پسر مدارس روزانه و مدارس شبانه روزي فاطمه السادات طباطبایی
تاثير تحصيلات والدين بر پيشرفت تحصيلي و ادراك خودكارآمدي در تعامل اجتماعي با همسالان در بين دانش آموزان دوره راهنمايي رسول كياني
بررسي تأثير تعاملي تيزهوشي و جنسيت بر ابعاد كمال‌گرايي دانش‌آموزان دوره‌ي راهنمايي شهر شيراز بهنام جمشيدي و  محمدرضا رزمي
بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران بر خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی شهرستان جهرم در سال تحصیلی 86-1385
آرزو زینی جهرمی
بررسي تأثير مشاوره گروهي جرات ورزي بر كاهش پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبيرستانهاي مهدی ترکمن ملایری
بررسي ‌رابطة اضطراب رياضي و سبكهاي يادگيري در ميان دانش آموزان دبيرستاني سعيد احمدي
بررسي تأثير ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده بر ميزان سازگاري رواني فرزندان مریم کورش نیا
شیوع و تنوع نا توانایی های ویژه یادگیری در میان دانش آموزان ابتدایی شهرستان شیراز محمد علی محمدی فر
بررسي رابطه بين انواع سبك تفكر و نوآوري سازماني مديران مدارس متوسطه شهرشيراز عبدالرسول زارعي
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي استان فارس ستاره شجایی
هنجاريابي پرسشنامه شخصيتي نوجوانان آيزنگ دانش آموزان دختر و پسر 12 تا 18 ساله شيرازي محمد گستاسبی
بررسي عوامل مؤثر بر شكل گيري تمايل به فرار در دختران دانش آموز دبيرستانهاي مناطق چهارگانة آموزش و پرورش شهرستان شيراز ، سال 82 ـ 1381 نسرین دانش
شیوع و تنوع نا توانایی های ویژه یادگیری در میان دانش آموزان ابتدایی شهرستان شیراز محمد علی محمدی فر
بررسی رضایتمندی والدین کودکان عقب مانده ذهنی از برنامه های پیش دبستانی شهرام نوری
بررسي تأثير آموزش درس «پرورش خلاقيت در كودكان» بر افزايش خلاقيت دانش‌آموزان دختر سال سوم كودكياري هنرستانهاي شيراز
طاهره اقلیدس
بررسي رابطه هيجان‌خواهي با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان ممسني سيد حميد حسيني
بررسي اثرات درماني آموزش مهارتهاي اجتماعي به كودكان و تركيب آن با مداخلة حل مسأله به والدين برافسردگی كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي مرجان آل بهبهانی
بررسي تأثير تعاملی خود مهاری و جنسيت بر جو روانی‌- اجتماعی حاکم بر کلاس فریده سادات حسینی
بررسي رابطه‌ي هسته‌ي كنترل با پيشرفت تحصيلي و برخي متغيّرهاي جمعيت‌ شناختي در دانش‌آموزان نابينا و عادي سیروس محمودی
مقايسه انواع جهت‌گيري هدف بين دانش‌آموزان مدارس تيزهوشان و عادي دخترانه و پسرانه در رشته‌هاي مختلف دبيرستانهاي شيراز اصغر سعدی خانی
بررسي تاثير ارزشيابي توصيفي بر كاهش اختلالات رفتاري گروهي از دانش آموزان دوره ابتدايي مدارس شهر شیراز علی کریمی
بررسي رابطه وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي والدين و اندازة خانواده با سلامت عمومي در دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك شيراز محمود حیدری
بررسي و مقايسه نگرش افراد ناتوان ذهني و افراد عادي نسبت به كيفيت زندگي خود و ابعاد آن خدیجه همتیان
بررسي علّي ـ مقايسه اي رابطة بين سبكهاي تفكر دختران و پسران دبيرستاني با پيشرفت تحصيلي آنان در سال 84 – 1383 ( مورد مطالعه : استان فارس احمدعلی شیری غجه بیگلو
اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه (فراشناختي) بر پيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي فرشاد امیری جعفر بیگلو
رابطه بین باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با شادکامی در دانش آموزان دختر و پسر مراکز پیش دانشگاهی شهرستان کازرون تینا محقق زاده
بررسی ارزیابی عملکرد آموزشی دبیران بر عزت نفس دانش آموزان آنها در ناحیه 4 شیراز سال 86 نادیا شریفی
رابطه عزت‎نفس با پرخاشگري در دانش‎آموزان (دختر و پسر)سال سوم متوسطه شهر خرامه غریب زارع
بررسي رابطه خودكارآمدي و سلامت روان در دانش‌آموزان پايه سوم مقطع متوسطه شهر شيراز محمود نجفی
بررسي رابطه خلاقيت و نوانديشي مديران بااثربخشي مدرسه از ديدگاه دبيران مرضیه موذنی
بررسی رابطه راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روانی با نگرش به اعتیاد دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز احمد عاشوری
آسيب شناسي تربيت جنسي ازديدگاه دبيران مدارس راهنمايي مرودشت یوسف نصیری
بررسي تاثير بلند خواني بر مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس کودکان 6-4 سال شهرستان بوانات درسال تحصيلي 88-1387 حسن قائدی
مقایسه فرسودگی و استرس شغلی بین معلمان مدارس ابتدایی عادی و استثنایی شهر شیراز و بررسی رابطه این متغیر ها با شیوه های مقابله با مهناز خواجه پور
بررسی میزان اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری به شیوه ی واقعیت درمانی بر بحران هویت دانش آموزان دختر متوسطه شیراز کبری بخشی
بررسي رابطه شادکامي كودكان 4 تا 6 ساله شهرستان ارسنجان با رشد خلاقيت آنان در سال تحصيلي 1387
حمید کشاورز
بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه پیشرفت با افزایش کارآفرینی دانش آموزان دوره متوسطه نواحی چهارگانه شهر شیراز رقیه روزگار مرودشتی
بررسی رابطه هوش عاطفی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل ساره احمدی
بررسي تاثير آموزش مهارت‌هاي خودگرداني و افزايش باورهاي خودبسندگي بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستاني دكترمحبوبه فولادچنگ
بررسي تأثير انسجام و انعطاف‌پذيري خانواده بر خودپنداره‌ي نوجوانان دختر و پسر محمد علی نيك‌كردار
تغییر قالب صفحه