منوی مدیریت خانواده

خبر
 
آرشیو اخبار
فرم تحلیل محتوی
چهارشنبه 5 اسفند 1394  مشاهده متن کامل

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است. امام علی (ع)

فعالیت های هنرجویان استان فارس
1
فعالیت های هنرجویان استان فارس
 وضعيت جوي
نام شهر
وضعیت آب و هوا
مشخصات گروه آموزشي - صفحه اصلی

مشخصات اعضاي گروه آموزشي

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وضعیت

روزهای حضور

اعظم اسلامی 

كارشناسي پرستاري

سرگروه

شنبه چهارشنبه

زهره آتشي جهرمي

كارشناسي ارشد جامعه شناسي

عضو گروه

شنبه چهارشنبه

آدرس پستي:

شیراز ، خیابان معدل شرقي ، اداره ي كل آموزش و پرورش استان فارس،

طبقه ی چهارم گروه آموزشی فنی و حرفه ای و کار دانش

گروه مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

كد پستي : 7134786187

شماره تلفن تماس :       2-32301851-071

شماره فاكس گروه آموزشي :      32301851-071

آدرس پست الكترونيكي:         gmkhk.fars@gmail.com

 

 

 

 

    

 

تغییر قالب صفحه