منوی مدیریت خانواده
::تاريخ جاري

Sat. 1 Nov. 2014
شنبه 11 آبان 1393

 

 

تعداد بازدیدکنندگان
کاربران برخط: 2 کل بازدید ها: 14899 بازدیدهای امروز: 16
خبر
 
سخن هفته

سخنان حکیمانه از حضرت علی(ع)  

 

  • نابود شد ، كسي كه ارزش خود را ندانست.
  •  كار اندكي كه ادامه يابد، از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدوار كننده تر است.
  •  هر گاه خدا بخواهد بنده اي را خوار كند، دانش را از او دور سازد.
  •  برترين بي نيازي و دارايي، نااميدي است از آنچه در دست مردم است.
  • سخن بگوييد تا شناخته شويد، زيرا كه انسان در زير زبان خود پنهان است.
  •  خدا عقل را به انساني نداد جز آن كه روزي او را با كمك عقل نجات بخشيد.
  •  با آن كس كه تو را سخن آموخت به درشتي سخن مگو، و با كسي كه راه نيكو سخن گفتن به تو آموخت، لاف بلاغت مزن.
  •  در تربيت خويش تو را بس كه از آنچه بر ديگران نمي پسندي دوري كني.

دیدنی های استان فارس
چله گاه - 5 کیلومتری سپیدان
دیدنی های استان فارس
 وضعيت جوي
نام شهر
وضعیت آب و هوا
تغییر قالب صفحه