فرهنگ پذیرشدن دانش آموزان وظیفه اصلی نظام تعلیم وتربیت است/فارس صدرنشین کشوردررصد دانش آموزی
مدیرکل آموزش وپرورش فارس باشاره به اینکه اجتماعی شدن دانش آموزان اولین قدم وهدف در آموزش وپرورش است گفت: درگام بعدی باید دانش آموزانی فرهنگ پذیر وفرهنگ باور تربیت کنیم
یکشنبه ، هشتم آذر سال 1394
گزارش تصویری دوره آموزشی یاور مربیان پیشاهنگ سازمان دانش آموزی فارس
یکشنبه ، هشتم آذر سال 1394
سرانه مطالعه در کشور مطلوب نیست
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس درحاشیه بازدید از غرفه های آموزش و پرورش در نمایشگاه کتاب فارس گفت: سرانه مطالعه در کشور مطلوب نیست.
یکشنبه ، هشتم آذر سال 1394
مدرسه کانونی برای تربیت اخلاقی دانش آموز است
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس گفت: دانش آموزان ما باید درس زندگی و مهارتهای اخلاقی و اجتماعی را داخل مدرسه یاد بگیرند و مدرسه باید کانونی باشد که بچه ها را از نظر اخلاقی تربیت کند و مدیران آموزشگاه ها در این خصوص نقش بسیار کلیدی دارند.
یکشنبه ، هشتم آذر سال 1394
 وضعيت جوي
نام شهر
وضعیت آب و هوا
تغییر قالب صفحه