منوی عمودی صفحه اصلی
بخشنامه های اختصاصی
بخشنامه های عمومی جستجوی بخشنامه های آرشیو شده
مدارس راهنمایی

                                           اسامی مدارس راهنمایی سال تحصیل 89-88


     نام آموزشگاه (دخترانه)       

       تلفن        

    نام آموزشگاه (پسرانه)     

    تلفن       

ابرار

2235859

احمدی معلم 

 2239706

ابوالحسن زاده

2232699

اندیشه 

 2214161

اسکندری

2215004

باهنر 

2230901 

الزهرا

2216980

بهبهانی نزاد 

 2235022

انقلاب اسلامی

2222621

 خدیو

 2222555

پروین اعتصامی

2239705

 خرد

 2230099

حجاب

2238508

دست داده 

2232910 

شهیددهقانی

2232141

شاهدارسال 

2232304 

زینب کبری

2232237

شیخیان 

2222419 

شاهدبانوبرنجی

2222710

شیرافکن 

 2232125

صادق زاده

2225942

محسن پور 

 2222201

فرهنگیان هاشمی

2228369

 موحد

2232303 

یزدانی

2230620

 یداللهی

 2246204

غیردولتی عرفان

2235934

 غیرانتفاعی توحید

 2225762

ازراه دورفاطمیه

2246564

غیرانتفاعی مفید

2223529

حوریه

2483424

استثنایی امام صادق 

2235853 

زارع

2322018

اباذر 

 07222422201

سکینه خاتون

07222492070

 امام جعفرصادق(ع)

07222292077 

سمانه

07222422202

بدر 

 2352040

صدیقه کبری

2253322

حسین بن علی(ع) 

 2483080

حضرت مریم

2282727

 زال زاده

2322200 

نجمه

2253600

سروش 

 2352070

نرجس

2253010

ظهراب محمدی 

 07222492050

شهیدنظری

2272533

فضیلت 

 2412121

نوردانش

07222292040

محمددهقان 

 2252354

همای رحمت

2352770

مرصاد

2282260

 

 

شهیدوحیدی

2252368

 

 

شهدای گمنام

2253232

 

 

ولی عصر(عج)

2272171


نظرشمادرموردمحتواي سايت چيست؟
خوب است
متوسط است
استفاده نکردم
تاحدودي نتيجه گرفتم

 

ساعت فلش برای وبلاگ و سایت

 

تغییر قالب صفحه