منو افقي
منوعمودي
دستورالعمل ارزشیابی توصیفی دانش آموزان دوره ابتدایی

«دستورالعمل ارزشیابی توصیفی دانش آموزان دوره ابتدایی»

( طرح آزمایشی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی)

مصوب جلسه633 – تاريخ 20/12/1377 õ شماره ابلاغ 9/2911/120 –تاريخ 24/6/1382

مقدمه:

به استناد مصوبه ششصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 30/8/81، دستورالعمل تغییر مقیاس کمی(20-0) به مقیاس کیفی( ارزشیابی توصیفی) با عنایت به رویکردهای نوین در فرایند یاددهی – یادگیری و شیوه های اثربخش ارزشیابی، جهت اجرای آزمایشی در دوره ابتدایی به شرح زیر ابلاغ می شود.

هدف:

1- ارزشیابی توصیفی و تشریح جریان پیشرفت تحصیلی و تربیتی ( تلاش و عملکرد) دانش‌آموزان به منظوراصلاح روند یاددهی یادگیری در کلاس درس

2- ارتقاء سطح بهداشت روانی از طریق کاهش نقش ارزشیابی پایانی و مقیاس کمی در سرنوشت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان

3- توجه به حیطه‌های مختلف شخصیت دانش آموز در ابعاد عاطفی، اجتماعی، جسمانی و سطوح بالای حیطه شناسی

ماده 1- ارزشیابی در دوره ابتدایی در طول سال تحصیلی به طور پیوسته با استفاده از روش‌های‌فرایندی و عملکردی و ابزارهایی مانند پوشه کار، سیاهه رفتار، آزمونها وتکالیف درسی، برگ ثبت مشاهدات و فعالیتهای داخل و خارج از کلاس اعم از فردی یا گروهی و نظایر آن انجام می گیرد.

ماده 2- در هر سال تحصیلی وضعیت تحصیلی وتربیتی دانش آموزان حداقل طی دو مرحله با توصیف میزان تلاش و عملکرد آنان به دانش آموزان و اولیاء آنها اعلام می شود، به گونه ای که میزان تلاش و عملکرد آنان را توصیف نماید.

ماده3- دانش آموزانی که در کلاس درس حضور یافته و به انجام تکالیف و فعالیتهای یاددهی- یادگیری مبادرت ورزیده اند بنابر گزارش معلم در پایان سال تحصیلی به پایه بالاتر ارتقاء می یابند.

ماده 4- در صورتی که به تشخیص معلم و با توجه به ارزشیابی های به عمل آمده در طول سال تحصیلی، دانش آموزی در دستیابی به اهداف و انتظارات پایه، نیاز به فعالیت های بیشتری داشته باشد، راه کارهای جبرانی برای بهبود پیشرفت تحصیلی و تربیتی وی با همکاری اولیاء مدرسه و والدین اعمال می شود.

تبصره- منظور از راه کارهای جبرانی انجام اقداماتی است که معمولاً در طول سال یا قبل از آغاز سال تحصیلی بعد به اجرا در می آید تا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بهبود یابد.

ماده 5- در شرایط خاص،دانش آموزی که پس از اعمال راه کارهای جبرانی براساس ارزشیابی‌های به عمل آمده به تشخیص معلم به اهداف و انتظارات پایه تحصیلی مربوط دست نیافت توسط معلم مربوط همراه باپرونده تحصیلی به شورای معلمان معرفی می شود.این شورا نظر خود را به شورای مدرسه جهت تصمیم گیری نهایی در مورد ارتقاء یاعدم ارتقاء دانش آموز اعلام خواهد کرد.

ماده 6- تصمیم گیری در مورد جابجایی دانش آموز و تعیین راه کارهای جبرانی، توسط شورای مدرسه انجام می شود.

ماده 7- چگونگی تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموز در دروس مختلف و همچنین ویژگی های عمومی، نحوه بکارگیری ابزارها که به عنوان راهنما برای معلم تلقی می شود در جزوه راهنمای ارزشیابی توصیفی، توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ارائه می شود.

تبصره- نحوه ثبت و نگهداری مدارک تحصیلی و دفتر ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- این آیین نامه در سال تحصیلی 83-82 [1] [1]به صورت آزمایشی در تعداد محدودی ازکلاس های پایه اول ابتدایی و در تعدادی از استانها قابل اجرا خواهد بود.

ماده 9- این آیین نامه برای مدارس مجری طرح آزمایشی جایگزین آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی مصوب ششصدوسی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ20/12/1377 خواهد بود.

1- به استناد مصوبه جلسه 737 شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/7/85 كه طي شماره 8/4937/120 مورخ 10/7/85 ابلاغ شده است شورا با تمديد اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي در پايه‌هاي اول، دوم و سوم ابتدايي در مدارس مجري طرح مذكور تا پايان سال تحصيلي 87 86 موافقت كرده است.

خبرنامه آموزش و پرورش فارس
انتخاب بیش از 35هزار دانش آموزدر شوراهای دانش آموزی مدارس فارس
معاون پرورشی وفرهنگی آموزش وپرورش فارس از انتخاب بیش از 35هزار دانش آموز فارسی در شوراهای دانش آموزی مدارس این استان خبرداد
شنبه ، سوم آبان سال 1393
پدافند غیرعامل مصونیت بخشی در برابر هجمه دشمن است
مدیرکل پدافند غیرعامل فارس با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل مکمل پدافند عامل است گفت: پدافند غیرعامل مصونیت بخشی در برابر هجمه دشمن است
شنبه ، سوم آبان سال 1393
تدریس کتاب مهارت‌های سبک زندگی برای تمامی مقاطع تحصیلی
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرروش فارس از تدریس کتاب مهارت‌های سبک زندگی برای تمامی مقاطع تحصیلی از امسال خبر داد و گفت: این کتاب آموزشی در موضوعات عرفان‌های کاذب، فرق و مذاهب و شبکه‌های اجتماعی و شهروندی ارائه می‌شود.
چهارشنبه ، سي‌ام مهر سال 1393
توجه به تغییر نگرش و ذهنیت دانش آموزان از عناصر مهم روش تدریس است
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس با اشاره به چالش های درس آمادگی دفاعی و لزوم چاره اندیشی برای از بین بردن این چالش ها گفت:یکی از بهترین کارها ، برگزاری اردوی راهیان نور است که کمک بسیاری به اهداف این درس می کند.
چهارشنبه ، سي‌ام مهر سال 1393
کانال جستجو
 
تغییر قالب صفحه