هنرستان ریحانه

هنرستان کارودانش ریحانه           

طراحی دوخت

                                                                                    رشته طراحی دوخت:
                                                     
           

پوشش مناسب پدیده ای است که قدمتی به اندازه طول تاریخ بشر دارد. طراحی ودوخت لباس مانند سایر مظاهرتمدن طی قرون متمادی
 
همراه پیشرفت علم وتکنولوژی تغییرات چشمگیری داشته وبسوی تکامل سیر نموده است .هنرباارزش طراحی ودوخت باجلوه گری جنبه های

گوناگون هنری می توان درسطوح وسیع اقتصادی خودنمایی کند وازآنجایی که لباس جزء احتیاجات ضروری هرانسان است کسانی که توانایی

دوخت وتهیه لباس راداشته باشند می توانند به صورت کارگاهی یاخانگی به این حرفه بپردازند. امروزه انسان درزندگی روزمره صنعتی ومدرن

خودنیازبسیاری به عامل زیبایی دارد. بی شک لباس یکی از پرمصرفترین کالادرجوامع امروزی ی باشد که به جز پوشش درجهت زیبایی نیز

بکاربرده می شود .رشته طراحی ودوخت می تواند افرادرادراین مهم یاری رساند .معرفی رشته طراحی دوخت:


طراحی لباس ودوخت قدرتمندترین شیوه بیانی است که انسان بوجود آورده که از طریق آن با پیشرفت علم وتکنولوژی طی قرون متمادی

پیشرفت های چشمگیری درزمینه تهیه پوشاک که از احتیاجات ضروری بشر محسوب می شود راایجاد کند .


هدف این رشته تربیت افرادی است که بتوانند درکنار هنرمند طراح قرار گرفته وروند خلق اثر هنری (طرح ودوخت یک لباس) راتسهیل وتسریع

کنند ولباسهایی راطراحی نمایند که بافرهنگ جامعه خود هماهنگ باشد .هدف این رشته:

· کسب مهارت در دوخت انواع لباس


· پرورش نیروی ماهر وکاردان


· گسترش دید کارآموزان برای پیداکردن عیوب اندام به نحوی که لباس این عیوب رابپوشاند .


شرایط ورود به این رشته:

· دانش آموزان باید سال اول دوره متوسطه راباموفقیت گذرانده باشند .

· حدنصاب شاخه تحصیلی را کسب نمایند


· ازنظر وضعیت جسمانی , سالم باشند .


نحوه ورود به بازار کار:

فارغ التحصیلان این رشته می توانند درمکانهای زیر مشغول به کارشوند :


· کارگاههای تولید لباس

· آموزشگاههای خیاطی


· خیاطی درداخل منزل (بصورت خوداشتغالی)ادامه تحصیل وشرایط ارتقاء:

درحال حاضر دانش آموزان این رشته پس از اخذ دیپلم در صورت تمایل به ادامه تحصیل بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی می توانند از طریق:


الف) دانشگاه دولتی

ب) دانشگاه آزاد

ج) دانشگاه علمی کاربردی

تاسطح کاردانی وسپس تا سطح کارشناسی که برای این رشته به تصویب رسیده به صورت ناپیوسته ادامه تحصیل دهند .

تغییر قالب صفحه