اخبار سايت

برنامه افطاري بازنشستگان محترم 

اشتراك رايگان اينترنت مدارس

دريافت كارت بيمه طلايي از تعاون ورفاه 

دريافت كارت سفر از تعاون ورفاه 

تشكيل دوره پيش دبستاني براي فرزندان فرهنگيان 

اسامي مراكز درماني طرف قراردادبيمه ايران (بيمه طلايي) بازگشت صفحه اول سایت

بازگشت به صفحه اول

مراكز درماني

به اطلاع كليه همكاران عضوبيمه تكميلي طلايي مي رساند ليست

خلاصه مراكزدرماني طرف قرارداد دراينجا ارائه مي گردد . ليست تكميلي

هفته اينده بر روي سايت قرار مي گيرد:(مراكز حومه ميمند)

 ميمند  دكتر امين رحيم بيگي  دندانپزشك  روبروي بانك ملت 07126463890 
 فيروزآباد  آزمايشگاه دكتر ده بزرگي    چهارراه طالقاني  
 فيروزآباد  بيمارستان شهر      07126227095
 فيروزآباد  درمانگاه شفا    چهارراه مجاهد  6230511
 فيروزآباد  داروخانه دكترجعفرزاده      
 فيروزآباد  دكتر حسين صادقي    روبروي ايران خودرو  
فيروزآباد دكترعباس فيض روبروي ايران خودرو
جهرم آزمايشگاه دكتر هوشمند خ 22بهمن 07912221894
جهرم درمانگاه فرهنگيان بولوار آزادگان 4449067
جهرم كلينيك فيزيوتراپي ينكخواه خ جمهوري اسلامي 2227547
جهرم دكتر حميد زارع دندانپزشك بولوار شهيد رجايي 2224920
جهرم دكتر ناصرعباسي بولوار معلم 2231099
جهرم داروخانه دكتر پورنوروز بولوار مطهري 3333122
جهرم دكتر عارف شعبانپور خ 22 بهمن 2224486
جهرم دكتر حميدرضا مصلايي خ 22بهمن 2222453
كوار آزمايشگاه دكتر علمداري 07125622237
كوار درمانگاه شبانه روزي شفا بولوار امام خميني 5625900
شيراز اكثربيمارستانها وآزمايشگاه ها وراديولو‍ژبهاي دولتي وخصوصي (متعاقبااعلام خواهد شد)

تغییر قالب صفحه