اوقات شرعی
اذان صــبح 04:46
طلوع آفتاب 06:06
اذان ظـــهر 11:44
غروب آفتاب 17:21
اذان مــغرب 17:40
نیمه شــب 23:04
سایت خبری سازمان
 
::تاريخ جاري

Thu. 23 Oct. 2014
پنج شنبه 2 آبان 1393

 

 

::اخبار استان
تغییر قالب صفحه