اوقات شرعی
اذان صــبح 03:46
طلوع آفتاب 05:17
اذان ظـــهر 12:06
غروب آفتاب 18:55
اذان مــغرب 19:15
نیمه شــب 23:21
سایت خبری سازمان
 
::تاريخ جاري

Thu. 28 Jul. 2016
پنج شنبه 7 مرداد 1395

 

 

::اخبار استان
تغییر قالب صفحه