اوقات شرعی
اذان صــبح 05:04
طلوع آفتاب 06:23
اذان ظـــهر 12:11
غروب آفتاب 18:00
اذان مــغرب 18:18
نیمه شــب 23:32
سایت خبری سازمان
معرفی ادارات برتر فارس در زمینه ساماندهی منابع انسانی وکلاس ودانش آموز
رییس گروه طرح وبرنامه آموزش وپرورش فارس ازمعرفی ادارات برتر در زمینه ساماندهی منابع انسانی وکلاس ودانش آموز در سال تحصیلی 94-1393 خبرداد.
سه شنبه ، دوازدهم اسفند سال 1393
معرفی ادارات برتر فارس در زمینه ساماندهی منابع انسانی وکلاس ودانش آموز
رییس گروه طرح وبرنامه آموزش وپرورش فارس ازمعرفی ادارات برتر در زمینه ساماندهی منابع انسانی وکلاس ودانش آموز در سال تحصیلی 94-1393 خبرداد.
سه شنبه ، دوازدهم اسفند سال 1393
حضورمسوولین سنجش استان اصفهان درفارس
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت:موضوع سنجش وارزشیابی تحصیلی از ارکان اصلی در آموزش وپرورش است
سه شنبه ، دوازدهم اسفند سال 1393
حضورمسوولین سنجش استان اصفهان درفارس
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت:موضوع سنجش وارزشیابی تحصیلی از ارکان اصلی در آموزش وپرورش است
سه شنبه ، دوازدهم اسفند سال 1393
 
::تاريخ جاري

Tue. 3 Mar. 2015
سه شنبه 13 اسفند 1393

 

 

::اخبار استان
تغییر قالب صفحه