اوقات شرعی
اذان صــبح 03:26
طلوع آفتاب 05:02
اذان ظـــهر 12:03
غروب آفتاب 19:04
اذان مــغرب 19:25
نیمه شــب 23:15
سایت خبری سازمان
 
::تاريخ جاري

Wed. 29 Jun. 2016
چهارشنبه 9 تیر 1395

 

 

::اخبار استان
تغییر قالب صفحه