اوقات شرعی
اذان صــبح 03:27
طلوع آفتاب 05:02
اذان ظـــهر 12:03
غروب آفتاب 19:04
اذان مــغرب 19:25
نیمه شــب 23:15
سایت خبری سازمان
تلاوت قاری مصری در اداره کل آموزش وپرورش فارس
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت:توجه به مفاهیم ومعانی قرآن کریم در کنار تلاوت آن مورد توجه قرار گیرد.
سه شنبه ، نهم تیر سال 1394
تلاوت قاری مصری در اداره کل آموزش وپرورش فارس
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت:توجه به مفاهیم ومعانی قرآن کریم در کنار تلاوت آن مورد توجه قرار گیرد.
سه شنبه ، نهم تیر سال 1394
همکاری چشمگیر انجمن اولیا و مربیان اداره کل، با معاونت سواد آموزی فارس
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس گفت: موفقیت در پالایش طرح اولیاء بی سواد دانش آموزان با همکاری گروه انجمن اولیاء و مربیان امکان پذیر شد.
سه شنبه ، نهم تیر سال 1394
همکاری چشمگیر انجمن اولیا و مربیان اداره کل، با معاونت سواد آموزی فارس
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس گفت: موفقیت در پالایش طرح اولیاء بی سواد دانش آموزان با همکاری گروه انجمن اولیاء و مربیان امکان پذیر شد.
سه شنبه ، نهم تیر سال 1394
 
::تاريخ جاري

Tue. 30 Jun. 2015
سه شنبه 10 تیر 1394

 

 

::اخبار استان
تغییر قالب صفحه