::منو اوز

 


باسمه تعالی

 

    به : مديريت / اداره آموزش و پرورش

   موضوع : دوره آموزشي بدو خدمت

 

  با سلام و احترام، به استناد مصوبات كميته اجرايي آموزش و توانمندسازي كاركنان آموزش و پرورش فارس در 09/04/93، بدين وسيله مجوز برگزاري دوره آموزشي" بدو خدمت" با توجه به نكات ذيل صادر مي شود. شايسته است با اطلاع رساني مناسب ، زمينه اجراي مطلوب اين دوره فراهم شود.

   1-  اين دوره شامل افرادي مي شود كه :

 الف ) حكم رسمي ( قطعي ) آنها تا كنون صادر نشده است. ( پيماني آزمايشي)

 ب) از سازمان نهضت سواد آموزي به آموزش و پرورش وارد و تا كنون حكم رسمي ( قطعي )آنها صادر نشده است،   

  2- در حال حاضر همكاراني كه رسته آنها خدماتي مي باشد ،  نيازي به شركت در دوره مذكور ندارند.  

3- اين دوره با شناسه (كد) 93600719 و به مدت 70 ساعت، قابل اجر مي باشد .

4- دوره به شيوه غير شبانه روزي و فقط در مراكز شهرستان ها و نواحي چهارگانه شيراز،  برگزار مي شود .

5-اين دوره بايد در ماه مبارك رمضان سال جاري اجرا شود  .

6- براي رفاه حال همكاران در ماه مبارك رمضان، برنامه كلاسي دوره تا شش ساعت در روز، تنظيم شود .

7- حضور در اين دوره اختياري است و هر فرد داوطلب با رضايت كتبي، بخشي از هزينه را ( مبلغ   000 500 ريال ) پرداخت مي نمايد.

8-  داوطلبان مبلغ مزبور را به حساب تعاون اداره خود واريز و برگه ( فيش) واريزي را به كارشناسان ضمن خدمت ادارات تحويل نمايند .

9-  با توجه به ماه مبارك رمضان، همكاران مي توانند براي ثبت نام و حضور در دوره آموزشي مذكور، به هر شهرستان يا نواحي چهار گانه شيراز كه مايل باشند، مراجعه كنند.

10- صدور گواهينامه دوره، به وسيله سامانه LTMS  امكان پذير مي باشد.

11- عنوان و مدت زمان دروس اين دوره به شرح ذيل است :

الف) " روشها و فنون تدريس " به مدت دوازده  ساعت

ب) " كاربرد و سايل كمك آموزشي (فنآوري آموزشي) "  به مدت چهار ساعت

ج)  " توسعه و فرهنگ نماز" به مدت چهار ساعت

د)  " سنجش و انداز گيري پيشرفت تحصيلي" به مدت دوازده  ساعت

ه)  " مباني تربيت اسلامي و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش " به مدت شش ساعت

و)  "روانشناسي تربيتي" به مدت شش ساعت

ز)  " رو خواني و روان خواني قرآن مجيد" به مدت چهار ساعت

ح)  "  قوانين  و مقررات اداري و مالي " به مدت دوازده  ساعت

ط)  "سازمان كار و مديريت" به مدت شش ساعت

ي)  " آموزش كمك هاي اوليه" به مدت چهار ساعت

شايان ذكر است كه سرباز معلمان جديدي كه درسال تحصيلي 94-1393 به كار گرفته خواهند شد و از گذراندن دوره آموزش نظامي هم معاف مي باشند، بدون پرداخت هزينه، ملزم به شركت در دوره مذكور هستند .

 

 

 حميد رضا آذري

 مدير كل

 

 

رونوشت :

 -  معاونين محترم - استحضار

                                                               

تغییر قالب صفحه