دبيرخانه حجاب عفاف

دبيرخانه حجاب و عفاف وزارت آموزش و پرورش

 پيامدها

 

پيامدهاي حجاب

 راهكارهاي فرهنگ ...

  راهكارهاي اجرايي فرهنگ عفاف و حجاب در وزارت آموزش و پرورش مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب جلسه 427 مورخ 13/10/84

 سئوال مسابقه

سئوالات مسابقه حجاب از « کتاب انتخاب برتر»
ویژه بانوان سازمان آموزش و پرورش فار
س

 پوستر...

تعدادي از پوسترهاي تبليغي حجاب و عفاف

 رئوس فعاليتها...

  رئوس فعالیتهای انجام شده با موضوع گسترش و تحکیم عفاف و حجاب در آموزش و پرورش بر اساس شاخصهای اعلام شده

 عناوین برنامه ها

برنامه ها و فعالیت های نماز، قرآن و حجاب و عفاف ویژه مدارس

  نمون برگ بازديد از برنامه ها و فعاليت هاي توسعه و تحكيم حجاب و عفاف مدارس استان فارس

 دختران بدانند

  خوب است دختران بدانند

::نمون برگ ارزيابي حجاب و عفاف

  نمون برگ ارزيابي برنامه ها و فعاليت هاي شوراي توسعه وتحكيم حجاب و عفاف

 فلسفه حجاب ...

فلسفه حجاب از دیدگاه قرآن

 طرح شناسايي...

طرح شناسایی و تجلیل از فعالان و خادمان توسعه و تحکیم عفاف در آموزش و پرورش

 تعهد نامه انضباطي

تعهدنامه انضباطي دانش آموزان دوره متوسطه و راهنمايي

 زمان برگزاري جلسات كارگروه

زمان برگزاري جلسات کار گروه عفاف و حجاب  ( شماره 50/48119/89 مورخ 31/6/89 )

 آئين نامه ...

آئين نامه رعايت پوشش اسلامي

 مصوبات...

  مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب و عفاف

 گوهري در صدف

گوهری در صدف

کار گروه حجاب و عفاف سازمان آموزش و پرورش فارس به منظور آشنا سازی خانواده های دانش آموزان به نحوه ی آموزش حجاب به فرزندانشان اقدام به تهیه جزوه ی آموزشی با عنوان گوهری در صدف نموده است علاقمندان برای مطالعه بروشورهای زیر را مطالعه نمایند. 

 

 
 

 کتاب انتخاب برتر

انتخاب برتر

   

 قسمت سوم 
كتا
ب

 قسمت دوم
كتا
ب

 قسمت اول
كتا
ب

 مفاد دستورالعمل

مفاد دستورالعمل حجاب و عفاف

 منشور اخلاقي

  منشور اخلاقي سازمان آموزش وپرورش فارس

 پيامك هاي حجاب

  پيامك هاي حجاب و عفاف
گزيده اي از پيامك هاي ارسال شده به دبيرخانه برگزار كننده مسابقه ي پيامك هاي حجاب و عفا
ف

 فرهنگ حجاب و عفاف

  شیوه نامه توسعه و تحکیم  فرهنگ عفاف و حجاب  در آموزش و پرورش

 صفحه حجاب

كتابهاي مفيد و آموزشي حجاب و عفاف

تغییر قالب صفحه