سازمان دانش آموزی
نقش عظيم جوانان و نوجوانان پسر ودختر نه تنها در جامعه انقلابي ما بلکه در کل جامعه بشري با محاسبه آينده و مسئوليت هاي بالقوه و در کنار مسئوليت هاي بالفعل اين قشر عظيم نمودار مي گردد واز اين روست که ناديده گرفتن مسئوليت اجتماعي ، سياسي و فرهنگي نسل نوپا و کودک انگاشتن آنان حتي در سنين بالاي بلوغ ، بصورت آفت اجتماعي پديدار مي شود و اين مجمع بايد در دگرگون سازي آن و ايجاد ذهنيت واقع گرايانه نسبت به اين نسل برومند طرحي نو واساسي در اندازند ." پيام رهبر انقلاب به مجمع رسيدگي به امور جوانان سال 1366 " پدران و مادران و مربيان و معلمان و استادان بايد بدانند که تعليم و تربيت اين نسل نه د رتعليم و تربيت رسمي و نه از تعليم و تربيت عمومي جداست . زيرا که اين دو با هم پيوسته و وابسته اند و نسل نوپا شريک طبيعي کليه فعاليتهاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي نسل پيشين است "

سازمان دانش آموزي :

حدود چهل سال از اولين جرقه هاي تشکيل سازماني بنام سازمان دانش آموزي مي گذرد و کار راه اندازي ، توسعه و گسترش ابعاد آن در سطح ملي و فراملي همچنان ادامه دارد . اولين گام در اين راه مربوط به تدوين و طرح اساسنامه آن در اوايل مهرماه سال 1376 مي باشد . تدوين اساسنامه که به صورت مشترک و توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامي انجام شد 5 ماه به طول انجاميد .

پس ازآن با صدور ابلاغ رئيس جمهور وقت در بهمن ماه 1376کميسيوني مشترک بين وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامي تشکيل و کار بررسي و تدوين اساسنامه نهايي در مدت 7 ماه انجام شد .

از مهرماه 77 طي 14 جلسه در شوراي عالي انقلاب اساسنامه سازمان دانش آموزي بررسي نهايي و در جلسه 441 مورخه 21/2/78 شوراي عالي انقلاب فرهنگي بتصويب رسيد .و در تاريخ 2/4/78 از جانب رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آموزش و پرورش نسبت به تشکيل آن ابلاغ شد .

پس از پيگيريهاي اوليه و تمهيد مقدمات راه اندازي توسط معاونت پرورشي ، رئيس سازمان با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد اعضاي هيات امنا انتخاب گرديد و سازمان فعاليت خود را آغاز کرد .

سازمان جوانان هلال احمر ( شاخه دانش آموزي ) ز

هلند نخستين کشوري بود که درآن جوانان با فعاليت هاي صليب سرخ آشنا شدند . روز 13ماه اوت 1870 ميلادي ،يعني فقط 7سال پس از پيوستن هلند به نهضت صليب سرخ جهاني ،صليب سرخ اين کشور نامه اي براي مدارس فرستاد که در آن از دانش آموزان خواسته شده بود براي کمک به زخمي ها و آسيب ديدگان جنگ فرانسه و پروس اعانه جمع آورينمايند . در آن نامه اضافه کرده بودند که : از هداياي کوچک شما هديه اي بزرگ درست خواهد شد ... هر کدام از شما مي توانيد با چشم پوشيدن از هديه کوچکي در زندگي خود ، کمک مختصري فراهم کنيد و زندگي انساني را که هم نوع شماست نجات دهيد

درسال 1896 در اسپانيا مسئله عضويت جوانان در صليب سرخ مطرح شد تا اينکه در سال 1899 و در زمان شروع جنگ هاي جنوب آفريقا دانش آموزان مدرسهاي در کانادا تحت سرپرستي معلم خود فعاليت خود را به طور رسمي آغاز نمودند .اين فعاليت ها براي تشکيل نهضت جوانان صليب سرخ به معناي امروزي کافي نبود چرا که همه اين تلاشها از ميل به تسکين آسيب ديدگان جنگ ناشي مي شد ، تا اينکه در سال 1906 و پس از زلزله اي شديد در شهر سانفرانسيسکو ي آمريکا فعاليت جوانان در زمان صلح شکل گرفت و جوانان دوش به دوش بزرگترها براي تسکين آلام مصدومان قدم پيش نهادند و به صليب سرخ کمک کردند . بعد از جنگ جهاني اول "1918 " صليب سرخ عملا در کشورهاي استراليا ، آمريکا و کانادا تشکيل شده بود .و در سال 1922 در قطعنامه شوراي عمومي اتحاديه " شوراي حکام " به طور رسمي موضوع صليب سرخ جوانان مطرح شد و توصيه شد که صليب سرخ هر يک از کشورها براي ثبت نام جوانان در سازمان جوانان صليب سرخ کوشش کنند .

 سازمان جوانان جمعيت هلال احمر يكي از سازمانهايي است كه براساس مقررات فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر و بمنظور مشاركت دانش‌آموزان و فرهنگيان دربرنامه هاي امدادي و خيريه  وعام المنفعه از سال 1326 بعنوان ركني از جمعيت هلال احمر با همكاري وزارت آموزش و پرورش دركشور تأسيس گرديده و به ادامه فعاليت مشغول مي باشد. از سال 1378 با تغيير سياست هاي وزارت آموزش و پرورش و جمعيت هلال احمر و تأسيس سازمان دانش‌آموزي جمهوري اسلامي ايران براساس توافق نامه اي كه فيمابين وزارت آموزش و پرورش و جمعيت هلال احمر بامضاء رسيد اجراي مأموريت هاي سازمان جوانان جمعيت هلال احمر در مدارس با تغييراتي كه به عمل آمد به شاخه دانش‌آموزي تغيير عنوان داده و انجام آنها از طريق سازمان دانش‌آموزي و برعهده اين سازمان نهاده شد. در اين راستا ما بين دو سازمان شيوه نامه اجرايي و آئين نامه اي براي عضويت دانش‌آموزان درشاخه دانش‌آموزي تنظيم و جهت اجرا از سوي دو سازمان به سراسر كشور ابلاغ گرديد.

شايان ذكر است كه در شيوه نامه اجرايي و آئين نامه عضويت ياد شده به جزئيات نحوه همكاري و تعاريف عضويت و ساختار تشكيلاتي در واحدهاي آموزشي و اهداف و اركان شاخه دانش‌آموزي هلال احمر، مجمع و وظايف آن ، شوراي اجرايي و .... اشاره شده است .

در حال حاضر بيش از 000/900 نفر عضو دانش‌آموزي زير نظر 19000 نفر مربي در مدارس راهنمايي و متوسطه كشور در قالب بيش از 19000 شاخه و در قالب چهار گروه :                       

  صلح و دوستي و تفاهم 3
تلاش براي تسكين آلام بشري
1
تأمين احترام انسانها
4
حمايت از زندگي و سلامت انسانها
2

                  سازماندهي گرديده و براي رسيدن به اهداف بشر دوستانه جمعيت هلال احمر با مشاركت داوطلبانه در فعاليتها و خدمات امدادي و عام المنفعه بايفاي وظيفه مي پردازند.

وظايف گروههاي چهارگانه شاخه دانش‌آموزي هلال احمر عبارت است از :

1-شركت در انتخابات به منظور تعيين شوراي اجرايي .(خرداد ماه 87 )

2-ارائه طرح ها و ابتكارهاي عملي براساس اهداف و خط مشي هاي اجرايي هر گروه به شوراي جوانان هلال احمر استان يا شهرستان جهت تصويب و اجراي برنامه توسط گروه

3-تبليغ و اشاعه اهداف بشر دوستانه جمعيت هلال احمر و سازمان جوانان جهت شناسايي به مردم و جذب جوانان داوطلب در گروه

4-اطلاع رساني و تبليغ برنامه هايي كه توسط گروه اجرا مي شود.

5-پشتيباني و هماهنگي برنامه هاي مختلف نظير مهارت هاي تداركاتي ،‌امدادي ،‌عام المنفعه

6-ارائه گزارش از برنامه ها و طرح هاي انجام شده به دبير كانون

7-شركت در برنامه هاي آموزشي ،‌ اردوها ،‌ گردهمايي ها  وفعاليتهاي جمعي سازمان جوانان

8-    كمك به حل مسائل و مشكلات مردم و منطقه اي كه گروه در آن فعاليت مي كنند.پيشتازانپيشتازان

پيشتازان و فرزانگان:

تشكيلات دانش آموزي پيشتازان و فرزانگان به گروهي از دانش آموزان اطلاق مي گردد كه به منظور انجام فعاليتهاي داوطلبانه و در راستاي اهداف مشترك در يك تشكيلات سازمان يافته فعاليت مي نمايند . پيشتازان بعنوان اعضاي پسر و فرزانگان بعنوان اعضاي دختر معرفي مي گردند

دختران

پسران

دوره تحصيلي

شايسته

شايسته

ابتدايي

جوينده

جوينده

راهنمايي

سيار

سيار

متوسطه

ضرورت تأسيس تشكيلات دانش آموزي پيشتازان و فرزانگان :

    انسان موجودي آرمانگرا و مطلوب انديش است . دستيابي به ايده ها و آرمانهايي كه انسان در ذهن خود مي پرورد هميشه ممكن نيست . مطالعه زندگي انسانهاي گذشته و تمدنهاي كهن به او آموخته است كه براي تحقق بخشيدن به اين ايده آلها بايد در جستجوي ابزار و روش مناسب باشد . انسان به اقتضاي انديشه و شناخت شرايط و شواهد عيني كه منجر به پيش بيني اتفاقات محتمل مي شود ، نيازمند اتخاذ شيوه هايي است كه وي را براي نيل به اهداف و حفظ روحيه آرمانخواهي تقويت و تجهيز نمايد . ضرورت حيات اجتماعي و عمق بخشيدن به روابط اجتماعي نوجوانان و جوانان مستلزم آموزش مناسب است . بنابراين در هر جامعه سالم و زنده لازم است كه در نظام تعليم و تربيت ، جايگاه مناسبي براي اين امر مهم پيش بيني شود .

آينده سازان جامعه ، كودكان و نوجوانان ، براي شناخت حيات اجتماعي ، در كنار آموزشهاي رسمي و تئوريك بايد با زندگي عملي منطبق بر آرمانهاي عقيدتي و ملي آشنا شوند . در جامعه جوان اسلامي ما، بيش از هر جامعه ديگر چنين ضرورتي وجود دارد تا نوجوانان و جوانان براي زندگي اجتماعي سالم در كنار ديگران آماده شوند .

بهترين روش براي رسيدن به اين مقصود ، شركت دادن دانش آموزان در فعاليتهاي گروهي و مناسب ترين محل براي اجراي دقيق و تحقق آن طراحي تشكيلاتي پويا و هماهنگ است . تشكيلات پيشتازان و فرزانگان با چنين چشم اندازي ايجاد گرديده است .  

 

تاريخچه تشكيلات دانش آموزي پيشتازان و فرزانگان :

    به دنبال انحلال سازمان پيشاهنگي در سال 1364 هميشه ايجاد و راه اندازي سازمان جايگزين پيشاهنگي توسط معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش بر اساس تبصره ماده واحده قانوني مطرح بوده و در همان ابتدا طرح توسط معاونت پرورشي بنام پويندگان راه امام (ره) در سال 65 تهيه ، كه به نظرخواهي گذاشته شد . همزمان اساسنامه سازمان جوانان و نوجوانان نيز مدنظر بوده است كه بعلت مشكلات و تنگناهاي زمان جنگ امكان تصويب و اجراي عملي آن فراهم نشد .

    در سالهاي بعد اساسنامه سازمان جوانان به شكل ديگري مطرح و طرح كانونهاي پرورشي ( كانونهاي فرهنگي و تربيتي) مطرح كه با استقبال گسترده روبرو شد و با پشتيباني معاونت پرورشي آموزش و پرورش و مساعدت وزير محترم آموزش و پرورش تعداد زيادي كانون در استانها و شهرستانهاي مختلف تأسيس شد . در سال 1370 اساسنامه كانونهاي فرهنگي و تربيتي به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش رسيد اما هنوز جاي يك تشكل دانش آموزي كه فعاليت پرورشي مستمر و بلند مدتي را پيگيري نمايد خالي بود . لذا در سال 1372  با پيگيري مستمر اداره كل اردوها و اماكن تربيتي ، تشكيلات دانش آموزي تحت عنوان پويندگان در 8 استان كشور راه اندازي گرديد كه در سال بعد به كل استانها تعميم داده شد .

    اين تشكيلات بعد از دو سال فعاليت چنان چشمگير و پرجاذبه بود كه بزودي از جايگاه مناسبي در آموزش و پرورش برخوردار شد .

در سال 1374 بعلت تصويب قانون توسعه و تقويت بسيج دانش آموزي و همنامي تشكيلات پويندگان بسيج در مقطع راهنمايي ، نام تشكيلات پويندگان آموزش و پرورش تغيير يافت و براي پسران تحت عنوان پيشتازان و براي دختران تحت عنوان فرزانگان بكار خود ادامه داد .

پس از تاسيس سازمان دانش آموزي ماموريت اين تشکل براي ادامه فعاليت به اين سازمان منتقل شدکه در سال 81 برنامه ها و فعاليت هاي آن مورد بازنگري قرار گرفت و پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي مرکز ، براي اجرا به استانها ابلاغ شد

 

ابتداي صفحه
تغییر قالب صفحه