اطلاعات و مدارک مورد نیاز کارت طلایی شاغلین

 درباره تعاون و همکاری

متقاضیان تسهیلات بانک ملی

مدارک لازم جهت دریافت وام


اخبار رفاه
 
همكاران محترم بازنشسته ، بازنشستگان سال 90، شاغلين رسمي و پيماني ، منتقلين به ناحيه
قابل توجه متقاضيان عضويت بيمه طلايي
1390/12/25  مشاهده متن کامل

بیمه طلایی 92
    

 تفاهم نامه بیمه مازاد درمان فرهنگیان(قرارداد بیمه درمان طلایی)

تفاهم نامه بیمه مازاد درمان پرسنل قراردادی 92(قرارداد بیمه تکمیلی)

 تفاهم نامه بیمه مازاد درمان فرهنگیان جانباز 92(قرارداد بیمه درمان طلایی جانبازان) 

 

تغییر قالب صفحه