درباره تعاون و همکاری

اخبار رفاه
 
نحوه پرداخت وام صندوق ضروری(سه برابر موجودی) و وام سیاحتی و زیارتی در اسفند93
صندوق ضروری و صندوق سیاحتی و زیارتی در ماه فروردین پرداخت ندارد.
1393/11/12  مشاهده متن کامل

اطلاعیه صندوق آل محمد(ص)
عدم پرداخت وام آل محمد (ص)در ماه اسفند و ماه فروردین
1393/11/12  مشاهده متن کامل

وام وزارتی
علت وقفه در اعلام نتایج قرعه کشی وام وزارتی
1393/11/12  مشاهده متن کامل

برگشت بيمه حوادث جانبازان
قابل توجه همكاران جانباز وفرزند شهدا: در فيش دي ماه 93 مبلغ 50000ريال با عنوان برگشت بيمه طلائي مربوط به بيمه حوادث جانبازان وفرزند شهيد مي باشد.
1393/10/25  مشاهده متن کامل

عودت بيمه حوادث جانبازان
مبالغ كسر شده از حقوق مهرماه تحت عنوان بيمه حوادث همكاران جانباز.آزاده و فرزندان شهدا در حقوق دي ماه عودت داده مي شود.
1393/10/22  مشاهده متن کامل

سفر تمام اقساط مشهد مقدس
پيروبخشنامه 73/16385/93مورخه23/7/93با موضوع سفر تمام اقساط مشهدمقدس مختص همكاران فرهنگي و خانواده محترم فرهنگيان برنامه جديد دوره ها با همان شرايط قبلي تا تاريخ 93/12/26اعلام گرديد.
1393/10/15  مشاهده متن کامل

افزايش پاره سهم وام هاي ضروري وسياحتي و زيارتي
با مراجعه به واحد تعاون مي توان اقدام به افزايش پاره سهم نمود.
1393/9/27  مشاهده متن کامل

تغییر قالب صفحه