هپاتیت سی ( C )

بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت ، 3% مردم دنیا آلوده به هپاتیت سی (C ) هستند و به دلیل ابتلا به هپاتیت سی (C ) حدود یکصد وهفتاد میلیون ناقل مزمن در آستانه ابتلا به اختلالات کبدی و سرطان کبد قراردارند.

بیماری هپاتیت سی ( C ) چیست؟

هپاتیت سی یک بیماری واگیرکبدی است که توسط ویروس هپاتیت سی ( HCV ) و از طریق تماس با خون افراد آلوده منتقل می شود .

بیشتر افرادی که به هپاتیت سی(C ) آلوده می شوند ویروس را تا آخر عمر به همراه دارند بعضی از این افراد احساس بیماری نمی کنند و بعضی دچار صدمه کبدی ، هپاتیت مزمن ، اختلالات کبدی و سرطان کبد می شوند .

راههای انتقال :

1- تزریق خون یا فرآورده های خونی آلوده

2- تماس با خون افراد آلوده

3- استفاده از سرنگ و تیغ مشترک

4- استفاده از وسایل آلوده در خالکوبی ، ختنه و تاتو

5- آمیزش جنسی با افراد آلوده

چگونه خودرا از آلودگی به هپاتیت سی(C ) محافظت کنیم ؟

- هرگز مواد مخدر تزریقی استفاده نکنید .

- هرگز از سرنگ مشترک استفاده نکنید.

- از مسواک ، تیغ و وسایل برنده یا وسایلی که امکان آلودگی به خون دارند به طورمشترک استفاده ننمایید.

- اگر از پرسنل بهداشتی درمانی هستید ، همیشه احتیاطات همه جانبه ، از قبیل استفاده از دستکش و پیشگیری از تماس با نوک سوزن و وسایل نوک تیزرا رعایت نمایید .

هپاتیت سی (C ) از راههای زیر منتقل نمی شود:

- عطسه ، سرفه ،درآغوش گرفتن

- استفاده از ظروف و لیوان مشترک

- غذا یا آب آلوده

- تماس معمولی در خانه و جامعه

آیا ممکن است من هپاتیت سی (C ) داشته باشم ؟

در صورت :

- دریافت خون یا پیوند بافت قبل از سال 1375

- دریافت فاکتورهای انعقادی قبل از سال 1375

- استفاده از سرنگ مشترک جهت تزریق

- استفاده طولانی از دیالیز

- تماس جنسی با افراد مشکوک یا مبتلا

... ممکن است شما نیز به بیماری مبتلاشده باشید.

درصورت شک به آلودگی هپاتیت سی (C ) چه باید بکنیم ؟

مراجعه به انتقال خون جهت انجام آزمایش هپاتیت سی (C )

چرا باید این آزمایش را انجام دهم ؟

تشخیص اولیه بسیار اهمیت دارد به دلیل اینکه شما را قادر می کند که :

- زودتر از وجود بیماری کبدی ناشی از این عفونت مطلع شده و پیگیری و درمان نمایید.

- از انتقال بیماری به افراد خانواده و دیگران پیشگیری کنید .

از طرف دیگر بیمارانی که از نظر ابتلا به هپاتیت سی (C ) جزء گروه پرخطر هستند ، مانند : معتادان تزریقی ، پرسنل بهداشتی درمانی ، افراد دارای روابط آمیزشی نامشروع، در خطر ابتلا به هپاتیت ب (B ) نیز هستند و باید جهت پیشگیری واکسن هپاتیت ب (B ) دریافت کنند .

تا کنون واکسنی برای پیشگیری از هپاتیت سی (C ) کشف نشده است .

چنانچه فرد مبتلا به هپاتیت سی (C ) به مرکز بهداشتی مراجعه نماید و توسط متخصصین مربوطه تحت مراقبت قرارگیرد، می توان ازپیشرفت بیماری و بروز عوارض آن جلوگیری کرد.

پیشگیری مهم تر و سودمندتراز درمان است .

 

تغییر قالب صفحه