»گزارش عملكرد فعاليتهاي مربي بهداشت در سال تحصيلي 1388-1387:


 باتوجه به چهار روز حضور در مدارس(ابتدايي وراهنمايي پسر شهر)- بررسي و کنترل پرونده هاي بهداشتي دانش آموزان پايه هاي تحصيلي
ابتدايي(پنج پايه )،راهنمايي(اول) و رفع نواقص آنها و درصورت نياز تشکيل پرونده براي آنهاوبررسي و کنترل واکسيناسيون دانش آموزان پايه اول  - بررسي و کنترل وضعيت بهداشت وايمني محيط مدرسه اعم از بوفه ، کلاسها، راهرو، حياط،سرويسهاي بهداشتي ،...و در صور نياز رفع نواقص و تهيه اقلام مورد نياز ،همچنين نظارت بر تهيه و توزيع مواد خوراکي مجاز در آموزشگاه- کنترل بهداشت فردي دانش آموزان،بيماريابي و آموزش بهداشت به آنها و در صورت نياز ارجاع به مراکز درماني - بررسي وتهيه اقلام مورد نياز جعبه کمکهاي اوليه و تجهيز آن - انتخاب بهداشتياران مدارس و ارائه برنامه آموزشي براساس دفترچه راهنما و برگزاري کلاسهاي توجيهي براي آشنايي بهداشتياران با وظيفه هاي محوله و ارائه نشان بهداشتياران به آنها - تهيه و ارائه پيامهاي بهداشتي به آموزش ياران بهداشت جهت قرائت درمراسم صبحگاه - انجام معاينات مقدماتي : قد ، وزن،بينايي و شنوائي،دهان ودندان،تيروئيد،کم خوني،ستون فقرات،اندام حرکتي و بررسي وضعيت جسمي و رفتاري دانش آموزان از طريق مشاهده ، مصابحه به منظور شناسايي دانش آموزاني که به مراقبت ويژه نياز دارند - آموزش مسائل بهداشتي متناسب با بيماريهاي شايع در هر فصل به خصوص فصل زمستان و راههاي پيشگيري از آنها به منظور کنترل وجلوگيري از شيوع آنها (بخصوص بيماري آنفلوآنزاي نوع A با توجه به شيوع وخطرات آن) - برگذاري جلسات آموزشي به صورت هفتگي درزمينه هاي: بهداشت فردي و عمومي، بهداشت محيط ، بهداشت مواد غذايي ، بهداشت دهان ودندان و ... با استفاده از کتابهاي آموزشي و وسايل کمک آموزشي مانند مولاژ دندان و مسوک و خميردندان و.... به ساير پايه ها تا پايان سال تحصيلي - نظارت وکنترل برتوزيع واستفاده دانش آموزان ازشيرو نان غني شده در مدرسه - جلب مشارکت دانش آموزان در حفظ محيط زيست به خصوص محيط مدرسه - پيگيري معاينات مقدماتي دانش آموزان بعد از انجام معاينات مقدماتي در ماههاي بعد وارجاع دانش آموزاني که نياز به معاينات تخصصي دارند به مراکز تخصصي درماني  - جلب مشارکت دانش آموزان در اجراي فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ( نمايش، سرود، روزنامه ديواري و... ) وفعاليتهاي بهداشتي ونصب اطلاعات و پيامهاي بهداشتي در تابلو با عنوان ((صداي بهداشت )) به صورت هفتگي - تنظيم فعاليتهاي آموزشي در خصوص برنامه هاي زيست محيطي به مناسبت هفته ي منابع طبيعي و روز درختکاري واجراي فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ( روزنامه ديواري ، مقاله نويسي ،نقاشي و... ) به مناسبت روز درختکاري - آموزش بهداشت دهان و دندان و روش صحيح مسواک زدن و استفاده از نخ مخصوص دندان با استفاده از مولاژ دندان در مراسم صبحگاه - آموزش شستن صحيح دستها به کليه دانش آموزان به خصوص پايه هاي اول و دوم ابتدايي با توجه به شيوع بيماري آنفلوآنزاي نوع A - کنترل و نظارت بر عملکرد بهداشتياران تعويض بهداشتياران در تاريخ مقرر و برگذاري کلاسهاي توجيهي براي بهداشتياران جديد وبرگذاري، تهيه و نصب روزنامه ديواري توسط بهداشتياران واجراي برنامه هاي هفته سلامت طبق دستورالعمل ارسالي و طرح مسابقه ويژه هفته سلامت براي دانش آموزان   - انتخاب بهداشتياران نمونه و تقدير واهدائ جوايز به آنها - انتخاب دانش آموزان نمونه فعاليتهاي بهداشتي و تقدير واهدائ جوايز به آنها.
 

**********************************************************************************************************

»كارشناسي سلامت و تندرستي:


  1 – فعاليت هاي سلامت و تندرستي:

 1. اجراي طرح آموزش همسالان(بهداشتياران) مدارس : گروه بندي بهداشتياران د ر مدارس (ابتدايي احمدي ،حسابي2، زينب كبري(س)،وراهنمايي فاطميه1و2 ،كه به علت وجود تنها يک مربي بهداشت در سال تحصيلي89-88 اين طرح فقط در پنج آموزشگاه اجراگرديد،که شرح وظايف بهداشتياران و نحوه انجام طرح در جلسه اي که باحضور مربي بهداشت برگزارگرديد به اطلاع وي رسانده شد.
 2 . برگزاري مسابقات : برگزاري مسابقه :نقاشي(در مدارس احمدي وزينب كبري(س)) ، مقاله نويسي و مسابقات ورزشي دوچرخه سواري ،واليبال ،فوتسال و... در ايام و مناسبتهاي مختلف بهداشتي بين دانش آموزان وهمكاران. 

 3 . ارسال بخشنامهاي  هفته بهداشت روان،روز هواي پاك ،درختكاري(هفته منابع طبيعي)،زمين پاك،هفته سلامت(ارسال گزارش با نقاشي وعكس به سازمان  طي نامه شماره55/ 1519 مورخ20/02/89) به مدارس و دريافت گزارش فعاليتهاي انجام شده و    جمع بندي آنها وارسال گزارش به سازمان.

4 . تكميل وبررسي شناسنامه سلامت دانش آموزان پايه هاي اول وسوم ابتدايي (276نفر) و پايه اول راهنمايي(198نفر) ومتوسطه(250نفر) به تعداد كل 724نفر  با همكاري واحد بهداشت مدارس  مركز بهداشتي درماني ولي عصر (عج)شايان ذكر است دراين طرح، اندازه گيري قد،وزن،دهان ودندان ،ستون فقرات،معاينه چشم وگوش و تكميل شناسنامه سلامت دانش آموزان پايه هاي اول ابتدايي، متوسطه و راهنمايي پسر توسط مسؤول  بهداشت اداره و مقاطع ابتدايي ،راهنمايي ومتوسطه دختر با همكاري واحد بهداشت مدارس مركز بهداشتي درماني حضرت ولي عصر(عج)ميمند.

5 . اجراي طرح بهداشت دهان و دندان دانش آموزان پايه هاي  اول  در سال تحصيلي جاري به علت عدم وجود پزشك متخصص درمنطقه اجرا نگرديد ولي دانش آموزان معاينه شده در طرح معاينه مقدماتي(599نفر) با همكاري وهماهنگي مديران مدارس به پزشكان خصوصي ارجاع تا پس از درمان نتيجه در پرونده بهداشتي آنان ثبت گردد .

6. اجراي طرح آهن ياري:اين طرح  در مدارس4آموزشگاه متوسطه دخترسميه يك ودو ، نرگس وصديقه الطاهره و5آموزشگاه راهنمايي ازتاريخ 02/10/87 تا 05/01/89 با همكاري واحد بهداشت خانواده مركزبهداشتي درماني حضرت ولي عصر(عج) به صورت توزيع هفته اي يك قرص آهن(به تعدادكل 13390عددقرص) بين 837     دانش آموزان در دو مقطع انجام گرفته است شايان ذكر است در اجراي طرح فوق ابتدا كليه مديران ومعاونين مدارس درخصوص اهداف و نحوه اجراي طرح در جلسه اي توجيحي شركت كردند وآموزشهاي لازم در خصوص عوارض، و فوايد استفاده از قرص آهن  وعوامل مفيد در اجراي طرح به آنان آموزش داده شدومقررگرديد طبق برنامه در اختيار دانش آموزان قرار دهند همچنين بروشورهايي در خصوص بيماري فقر آهن بين دانش آموزان توزيع گردد .

7. ارسال بروشور به مدارس، درخصوص مواد خوراكي مجاز وغير مجاز در فروشگاه(طي نامه شماره55/8851 مورخ 21/08/88) ،بيماري فقر آهن ، شرح وظايف مديران در توزيع شير رايگان ،بيماريهاي ايدز، بيماري آنفلونزاي خوكي(نوعA)و راههاي مقابله با آنها ،درمدارس با توجه به شرايط خاص.

8. بازديد از وضعيت بهداشتي كليه مدارس منطقه (بخصوص شبانه روزي حافظ به دليل عدم وجود مربي بهداشت) با همكاري واحد بهداشت محيط مركز بهداشتي درماني حضرت ولي عصر(عج) وارسال  نواقص مشاهده شده به مدارس و كارپردازي و تعيين مهلت براي رفع نواقص.
 9 . اجراي طرح واكسيناسيون توأم دانش آموزان پايه اول متوسطه وهپاتيت دانش آموزان متولد 1371 وكساني كه در سال 1370 واكسينه نشده انددر مدارس متوسطه  به تعداد 153دختر و226پسر  با همكاري واحد واكسيناسيون مركز بهداشتي درماني.
10.  اجراي طرح نان غني شده :توزيع 65568 بسته نان غني شده بين 1671نفر دانش آموزمهدكودك،ابتدايي وراهنمايي شهردر39نوبت از23/09/88تاآخراسفند 88 .

11. اجراي طرح ارتقاءسلامت نوجواني:درمقطع راهنمايي پسر108 نفر و درمقطع راهنمايي دختر143نفر دانش آموز ودر مقطع متوسطه دختر 96نفر ومتوسطه پسر 152نفر  تحت پوشش قرار داده شدكه  با همكاري مركز بهداشتي درماني، و اموربانوان  كليه دانش آموزان پايه،اول راهنمايي ومتوسطه ودوم راهنمايي دختر معاينه و دانش آموزان داراي اختلال به مراكز تخصصي معرفي گرديدند.
12.برگزاري كلاس كمكهاي اوليه براي دانش آموزان دختر سميه 1 به تعداد 17نفربه مدت 32 ساعت در طول سال تحصيلي به صورت عملي وتئوري به منظور آشنايي آنان با راههاي مقابله با حوادث و بلايا.

13.  درخصوص  مقابله با حوادث آتش سوزي كنند نكات لازم در خصوص محل نگهداري نفت،نحوه خاموش و روشن كردن بخاريها ،محل قراردادن بخاري در كلاس طي بخشنامه به كليه مدارسي كه  از بخاريهاي گازسوز ونفتي استفاده مي كنندارسال گرديد .

 14. استفاده از صابون مايع مطابق با استاندارد هاي مشخص شده توسط مراكز بهداشتي وآموزش نحوه وفوايداستفاده از آن به دانش آموزان  .شايان ذكر است كليه مدارس موظف شده اند از سرانه آموزشگاه اقدام به تهيه  صابون مايع  ومخزن آن نمايند.

 15.آموزش مسائل بهداشتي متناسب با بيماريهاي شايع در هر فصل وارائه راههاي پيشگيري از آنها(بخصوص بيماري آنفلوآنزاي نوع A با توجه به شيوع وخطرات آن كه اقدامات انجام شده طي نامه شماره 55/6484مورخ 31/06/88و55/12387مورخ 27/11/88 به كارشناسي سازمان ارسال گرديده است) به منظور كنترل وپيشگيري از شيوع آنها.

16. برگزاري كلاس بلوغ پسران ودختران براي پايه هاي اول راهنمايي مدارس سعدي، ملاصدرا، و پايه دوم آموزشگاه فاطميه 1ودو (توسط مدرسين اموربانوان اداره ).

 17. اجراي طرحهاي پيشگيري ازآسيبهاي اجتماعي :مدرسه محور، در مدارس دختر: سميه1و2، صديقه الطاهره، پسر:طالقاني، احمدي ، مهارت زندگي در مدارس راهنمايي شبانه روزي حافظ وابتدايي زينب كبري (س)،ومروج سلامت در آموزشگاه طالقاني وسميه يك كه گزارش كامل طرح در قالب 9پاكت طي نامه شماره 55/1310 مورخ 14/02/89 به كارشناسي سازمان ارسال گرديده است .

18. اجراي طرح مديريت بحران مديران ومعاونين مدارس منطقه با همكاري كارشناسي سلامت وتندرستي اداره آموزش وپرورش شهرستان فيروز آباد در تاريخ 03/11/88 در سالن جلسات آن اداره ،وصدور گواهي خودآموزي براي افراد شركت كننده در طرح.  


2- هفتـه بهـداشت روان ( 24/7/88 تـا 30/7/88):

1) اطلاع رساني در مورد اسامي روزهاي بهداشت روان و بيان علت نام گذاري عناوين اين روزها با مناسبتهاي مختلف به آموزشگاههاي منطقه.2) برگزاري جلسه پرسش وپاسخ باموضوع استرس وچگونگي مقابله باآن.
3) حضور روحاني براي ايراد سخنراني در مدارس با موضوع عبادت وبهداشت روان.
4) نواختن زنگ شادي وتندرستي  در روز 24مهرماه در مدارس منطقه.
5) برگزاري مسابقه نقاشي و در مدارس ابتدايي وراهنمايي شهر.
6) ايراد سخنراني در مراسم صبحگاه مدارس با توجه به عنوان روزهاي هفته بهداشت روان توسط مشاوران ومديران مدارس.
7) تهيه و نصب پلاكارد ، روزنامه ديواري و تراكت در مدارس با موضوعات آسيب شناسي ورفتارهاي پر خطر.
8) برپايي مسابقه ورزشي(دو، دوچرخه سواري، واليبال،تنيس روي ميز) در ايام هفته بهداشت روان.
9) مشاوره فردي دانش آموزان در مورد مسائل مختلف بهداشت روان مانند ازدواج، افسردگي، اضطراب .
10) شناسايي دانش آموزان داراي اختلالات رواني(افسردگي،اضطراب،بيش فعال و ...) در مدارس و معرفي آنان به هسته مشاوره اداره.11) ايراد سخنراني توسط كارشناس بهداشت اداره پيرامون ارتباط تغذيه مناسب و بهداشت روان در مدارس متوسطه طالقاني وخوارزمي .12) انجام مشاوره گروهي دانش آموزان توسط كارشناس مشاوره مدارس.
13) انجام تحقيق توسط دانش آموزان پايه اول دبيرستان در مورد بهداشت روان. 

 3– فعاليت هاي پيش گيري از بيماري ها: 

ايراد سخنراني وتوجيه دانش آموزان مدارس راهنمايي و ابتدايي شهر درباره بيماريها (ايدز، هپاتيت،هاري ،بيماريهاي انگلي وقارچي ، بيماريهاي شايع در مدارس :اوريون، سرخك، سرماخوردگي توسط كارشناس بهداشت اداره و پزشك وكارشناسان مركز بهداشتي درماني ولي عصر(عج)، اعزام پزشك به آموزشگاههاي سعدي ،ملاصدرا، شبانه روزي حافظ، فاطميه و متوسطه طالقاني،خوارزمي وسميه يك براي انجام معاينه مقدماتي دانش آموزان بيمار در آموزشگاه ودر صورت لزوم  ارجاع دانش آموزان بيماران به مراكز درماني تخصصيهمچنين هماهنگي براي  اعزام پزشك درمواقع ضروري(با توجه به شيوع بيماري سرماخوردگي در فصل زمستان) به آموزشگاه شبانه روزي حافظ براي معاينه دانش آموزان.

 4 – طرح مقابله با بلاياي طبيعي: 

الف)يازدهمين مانور سراسري زلزله :

در روز شنبه مورخ 30/08/88 در ساعت 30/12صبح ستاد يازدهمين مانورسراسري زلزله با تلاوت آياتي ازكلام الله مجيد وحضوررياست محترم اداره ، معاونت محترم پرورشي و تربيت بدني، كارشناسان آموزش، آمار و بودجه و كارپردازي در محل اداره آموزش و پرورش ميمند تشكيل گرديد كه مصوبات آن به شرح ذيل مي باشد:در اين جلسه بر حسن اجراي مانور مذكور و ضرورت اجراي صحيح آن در مدارس تأكيد شد و مقرر گرديد به نحو احسن به مدارس اطلاع رساني شود و ساعت مانور در نوبت صبح و عصر به اطلاع مديران مدارس رسانده شود تا مديران در مراسم صبحگاهي هدف از برگزاري مانور ونحوه اجراي آن را به اطلاع دانش آموزان برسانند و توضيحات لازم در رابطه با حوادث طبيعي از جمله زلزله، چگونگي برخورد با اين حادثه ، تشكيل گروههاي امدادي همراه با تشريح وظايف هر گروه، آموزش چگونگي استفاده از وسايل كمك هاي اوليه، حمل ونجات مصدومين، مشخص كردن مناطق امن براي پناهگيري در هنگام زلزله، حفظ خونسردي،توجيه دبيران براي راهنمايي دانش آموزان وجلوگيري از بروز خطرات احتمالي  تشريح وظايف دانش آموزان در 5 مرحله، آمادگي، آرامش، پناهگيري، خودامدادي و دگر امدادي را  با استفاد ه ازكتابچه ها ي سال قبل وپوسترهاي ارسالي براي آنان تشريح نمايند.همچنين مقررگرديدمدارس با نصب پلاكارد بر سر درب آموزشگاه با عنوان « محل اجراي مانور زلزله» و اعلان زمان برگزاري مانور به دانش آموزان نسبت به آماده سازي محل ودانش آموزان اقدام نمايند و سپس گزارش فعاليتهاي اجرايي را به صورت مصوّرهمراه با سي دي و كتبي حداكثر تا 17/9/88 به اداره ارسال نمايند.حاضرين درجلسه :1-عليرضا ثابتي :رئيس اداره2 -فرهاد پرويزي:معاون پرورشي وتربيت بدني3- اسدالله مسعودي : كارشناس آموزش4-  سيروس صفري :مسئول كارپردازي5- الياس رضايي: كارشناس آمار وبودجه6- حسين جعفري مسئول بهداشت مدارس. 

نحوه اجراي يازدهمين مانور سراسري زلزله در مدارس :

1- آموزش دانش آموزان در مراسم صبحگاه وبيان اهداف ونحوه اجراي ما نورزلزله همچنين توجيه دبيران درخصوص نحوه همكاري واجراي مانور.
2- -برگزاري كلاسهاي درس طبق برنامه معمول آموزشگاه واعلام فقط حدود برگزاري مانور به دانش آموزان به منظور هرچه طبيعي تر بودن مانور.
3-  به صدا درآوردن صداي آژير همزمان با سراسر كشور به منزله وقوع زلزله براي هماهنگي بيشتر مقررگرديد تمامي مراحل مانور درسه نوبت   (1- اعلام وقوع زلزله وپناهگيري 2- خروج از پناهگاه وپايان زلزله   3- امدادرساني ) به وسيله به صدادرآوردن سه نوع آژيراجراگردد.
4-  اجراي مراحل پنجگانه مانور(مراحل آمادگي، آرامش، پناهگيري، خودامدادي و دگر امدادي).
5-  همكاري دبيران براي راهنمايي دانش آموزان در مراحل مختلف اجراي مانور.
6- بررسي نقاط ضعف وقوت اجراي مانور براي دانش آموزان وتذكرعلت آنها  وارسال آن به همراه گزارش به اداره./

شايان ذكر است گزارش آن  طي بخشنامه شماره   55/10006 مورخ   22/9/88    به سازما ن ارسال گرديده است . 

ب) اجراي طرح مديريت بحران:

شركت مديران ومعاونين مدارس منطقه  درجلسه توجيهي مديريت بحران با همكاري كارشناسي سلامت وتندرستي اداره آموزش وپرورش شهرستان فيروز آباد در تاريخ 03/11/88 در سالن جلسات آن اداره ،وصدور گواهي خودآموزي براي افراد شركت كننده در طرح.               

 5 – طرح پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي:
(مهارت زندگي،مدرسه محور، ومروج سلامت درمدارس ابتدايي ،راهنمايي ومتوسطه هدف)

 طرح مدرسه محور، در مدارس دختر: سميه1و2، صديقه الطاهره، پسر:طالقاني، احمدي ، مهارت زندگي در مدارس راهنمايي شبانه روزي حافظ وابتدايي زينب كبري (س)،ومروج سلامت در آموزشگاه طالقاني وسميه يك اجراگرديده است كه گزارش كامل طرح در     قالب 9پاكت طي نامه شماره 55/1310 مورخ 14/02/89 به كارشناسي سازمان ارسال گرديده است . 

6– بوفه وفروشگاههاي مدارس:

بوفه مدارس به طور مرتب توسط رابطين  بهداشت، مديران آموزشگاه وكارشناس بهداشت اداره مورد بازديد قرار گرفته و نواقص وتخلفات موجود به صورت كتبي به مدارس  تذكر داده شده است ، همچنين ليست مواد خوراكي  مجاز و غير مجاز و نكاتي كه فروشندگان بايد رعايت كنند به همراه ملزم  نمودن  فروشندگان مواد خوراكي در بوفه هابه تهيه كارت تندرستي ورعايت نكات بهداشتي طي بخشنامه شماره 55/8851 مورخ 21/08/88 به مدارس ارسال گرديده است .

 7 – طرح شير رايگان درمدارس:

 
در سال تحصيلي89- 88 توزيع شير رايگان در بين 68 آموزشگاه ابتدايي ،راهنمايي، استثنايي و20مهدكودك روستايي  براي 70 نوبت در6 مرحله در بين 4643نفر    دانش آموز وهمكار به تعداد313911 عدد پاكت توزيع گرديده است كه مدير ومعاونين مدارس ومهدكودكهاي روستايي قبل از اجراي طرح در جلسه توجيهي در خصوص هدف ونحوه توزيع شير رايگان در مدارس شركت نمودند تا بعد از دريافت و توزيع آن بين دانش آموزان آمار را به صورت  ماهيانه به اداره ارسال نمايند كه بعد از بازنگري به صورت يكجا به سازمان ارسال گردد.

 8- هفتـه سلامت ( 18/01/89  تا  24 /01/89):

1) -  برگزاري جلسه ستادي درروز دوشنبه 16/01/89 ساعت11 با حضور رياست محترم اداره ، معاون پرورشي و كارشناسان كارپردازي ، آموزش و بهداشت اداره آموزش وپرورش و رياست محترم  مركز بهداشتي درماني ولي عصر(عج) در محل سالن جلسات اداره آموزش وپرورش كه در خصوص  راه كارها براي برگزاري هرچه با شكوه ترهفته سلامت با توجه به ميزباني مسابقات قرآن مرحله پنجگانه توسط اداره آموزش وپرورش ميمند ودرگيري مدارس شهر براي آماده سازي مدارس به منظوربرگزاري مسابقات در سال تحصيلي 88-89 بحث گرديد و مقررشد مدارس شهرفقط به صورت نمادين وبا نصب پلاكارد اقدام به برگزاري هفته سلامت نمايند تا، باتوجه به اهميت موضوع از28/01/89تا01/02/89 (فقط مدارس شهر) اقدام به برگزاري مراسم هفته سلامت نمايند.

2)- ارسال بخشنامه واطلاع رساني در مورد اسامي روزهاي هفته سلامت و بيان علت نام گذاري عناوين اين روزها با مناسبتهاي مختلف به آموزشگاههاي منطقه با توجه به شعارسال سازمان جهاني بهداشت (شهر نشيني وسلامت) درتارخ 15/12/88 .

3)- نواخت زنگ سلامت در 12آموزشگاه شهر در ساعت 10صبح و15عصر (4مدرسه ابتدايي :احمدي ،زينب كبري(س)وحسابي دو، 3آموزشگاه راهنمايي:سعدي ،فاطميه، ملاصدرا ،5 آموزشگاه متوسطه: طالقاني،خوارزمي،سميه 1و2 ،صديقه الطاهره (س)) .

4)- برگزاري مسابقه نقاشي  بين 217 دانش آموز مدرسه احمدي،قاطعي2 و مقاله نويسي در ساعت 17عصر روز شنبه 04/02/89  واهداء جوايز به 40نفر ازدانش آموزان برگزيده(به علت ميزباني مسابقات قرآن مرحله پنجگانه درتاريخ فوق برگزار گرديده).
  
5)- ايراد سخنراني در مراسم صبحگاه مدارس با توجه به عنوان روزهاي هفته سلامت  توسط پزشكان و كارشناس بهداشت مدارس مركزبهداشتي درماني ولي عصر واداره آموزش وپرورش و مديران مدارس.

6)- تهيه و نصب پلاكارد ،روزنامه ديواري و تراكت در مدارس.

7)- برگزاري اردوي سياحتي زيارتي وكوهپيمايي براي دانش آموزان وهمكاران درمسيرارتقاء سطح سلامت جسمي  و رواني آنان.

8)- مشاوره فردي وگروهي دانش آموزان در مورد مسائل مختلف بهداشتي ورواني مانند:نظافت فردي واجتماعي، ازدواج، افسردگي، اضطراب
9)-  ايراد سخنراني در ارتباط با سلامت جسمي و دوران نوجواني و بلوغ دختران توسط سركار خانم زماني ( از واحد بهداشت مدارس مركز بهداشت ميمند) وبلوغ پسران توسط مسئول  بهداشت اداره آموزش وپرورش در مقاطع متوسطه وراهنمايي.

10)- شناسايي دانش آموزان داراي اختلالات بهداشتي ورواني به وسيله معاينه توسط پزشك مركز بهداشت و كارشناس مشاوره اداره آموزش وپرورش (اختلالات جسمي: بيماريهاي قلبي عروقي ،كم شنوايي ،افسردگي، اضطراب، بيش فعال و ...) در مدارس و معرفي آنان به هسته مشاوره اداره وپزشك متخصص.

11)- اعلام به مدارس ابتدايي وراهنمايي شهربراي قرار دادن موضوع انشاءدرهفته سلامت با توجه به عنوان هرروز.

12)- انجام نظافت وغبارروبي كلاس ومدرسه توسط دانش آموزان. 

9- اجراي دوره هاي آموزشي (آشنايي با بيماري انفلوآنزاي نوع A  و مهارتهاي بهداشتي):

1- بيماري انفلوآنزاي نوع A:
1-برگزاري جلسه ستادي مبارزه و پيشگيري از بيماري آنفلونزاي نوع A با حضور معاون محتر آموزشي، كارشناس بهداشت مدارس، شبكه بهداشت شهرستان فيروزآباد،كارشناسان انجمن اوليا و مربيان،آموزشي، بهداشت اداره آموزش و پرورش.
2- تهيه نكات كليدي در مورد آنفلونزاي خوكي ( نوع  A) و ارسال آن به مدارس براي قرائت در مراسم صبحگاه و آموزش دانش آموزان در ابتداي شروع كلاس درس.
3- برگزاري جلسه آموزشي مديران و معاونين مدارس در روز سه شنبه مورخ 24/6/88 در ساعت 9 صبح در محل كانون فرهنگي تربيتي شهيد مفتح با حضور رياست محترم اداره ، معاون آموزشي، كارشناس حراست و آقاي حسني كارشناس مبارزه با بيماريهاي شبكه بهداشت و درمان شهرستان فيروزآباد به همراه نمايش  فيلم و اسلايد.
4- برگزاري جلسات آموزشي براي اولياء دانش آموزان درمدارس فاطميه،زينب كبري،حسابي 2 .
5- تهيه و نصب پوسترهاي آموزشي مبارزه و پيشگيري از آنفلونزاي خوكي در كلاس كليه مدارس منطقه.
6- برگزاري مسابقه نقاشي در آموزشگاه احمدي با موضوع رعايت بهداشت فردي براي مقابله با آنفلوآنزا واهداء جوائز به 20نفر به قيد قرعه و5 نفر افراد برگزيده.
 7- آموزش راههاي مقابله با آنفلوآنزا به دانش آموزان ودبيران در مراسم صبحگاه در آموزشگا ههاي شهر توسط كارشناس سلامت و تندرستي اداره ودر مدارس روستايي توسط  مديران و رابطان بهداشت مدارس (دبيران حرفه وفن ،علوم تجربي،زيست شناسي) . 

گزارش اقدامات انجام شده طي نامه شماره55/ 12387 مورخ 27/11/88 ارسال گرديده است.

2-  آموزش تغذيه به دانش آموزان آموزشگاههاي فاطميه (31/02/89 )سميه يك ودو (27/01/89) ،صديقه الطاهره( 08/02/89)و ابتدايي احمدي وزينب كبري (س) 13/02/89 توسط سركار خانم  رضايي كارشناس تغذيه  وآقاي محضري كارشناس  بهداشت روان از مركز بهداشت شهرستان فيروز آباد.
 3-آموزش برنامه ريزي تحصيلي و افت تحصيلي توسط آقاي شعله كارشناس مشاوره (بازنشسته) سازمان در تاريخ  17/11/88   ساعت 10-8 در آموزشگاه سميه دو درساعت 5/10-12 در آموزشگاه طالقاني   توزيع نان غني شده .

تغییر قالب صفحه