مقاله
New Page 8

مدیریت زمان :

-فهرستی از مهمترین کارهای خود تهیه کنید

- سررسيدي زيبا انتخاب‌كنيدتا ازنوشتن درآن احساس لذت كنيد.

- هر روز كاري را با كارهاي مهم شروع كنيد.

- هميشه ازخودبپرسیم هم اکنون بهترین کاربرد وقت من چیست؟

- هر ورق كاغذ را فقط يك بار از زير دستتان بگذرانيد.

- كارهاي قابل واگذاري را مشخص وبه ديگران تفويض كنيد.

- كاري كه قرار گذاشته‌ايد هم اكنون شروع كنيد.

- كارهاي زياد را همزمان با هم شروع نكنيد.

- يك روز را سيصد و شصت و پنج بار تكرار نكنيد.

- براي ارزيابي كارآيي خود فهرست زمانبندي شده رامروركنيد.

- هرروزفرصتي رادرآرامش، براي فكركردن اختصاص دهيد.

جملات كوتاه و الهام بخش در رابطه با زمان

 

 

هر دم از عمـــر مي رود نفسي چون نگه مي‌كنم نمانده بسي

اي كه پنجاه رفت و در خوابي مگـــر اين پنج روزه دريابی

 

وقت شما عمر شماست.

 

باد هميشه در سمتي كه ما مي خواهيم نمي وزد، اما بايد بدانيم كه چگونه قايق زمانمان را به هر جا كه بخواهيم رهسپار كنيم.

 

رئيس وقت خودتان باشيد.

 

برنامه‌ ريزي يعني ذخيره سازي زمان .

 

دانه از آن پرنده ايست كه زود برمي‌خيزد.

 

بزرگترين حادثه‌ها، در شلوغ ترين لحظه‌هاي ما اتفاق نمي افتد، بلكه در آرامترين آن‌ها رخ مي‌دهند.

 

كسي كه زمان خود را در گير كارهاي جزيي كرده است ، ديد كلان را از دست مي‌دهد .

 

هرروز وقتي را براي فكر كردن اختصاص دهيد تا صرفه جويي در زمان داشته باشيد.

 

اگر بخواهيد وقت خود را صرف پاسخگويي به انتقادات ديگران نماييد، ديگر فرصتي براي انجام كار نداريد.

 

هر كسي كه دو روزش مساوي باشد مغبون است.

 

در تاخيرآفاتي نهفته است.

 

فرصتها دير به دست مي‌آيند و زود از دست مي‌روند.

 

از آهسته رفتن مترس و از ايستادن بترس.

 

هرگزكاري كه امروز قادر هستيد آن را انجام دهيد به فردا مگذاريد زيرا، امروز همان فردايي است كه منتظرش هستيد.

 

دم غنيمت دان كه دنيا يك دم است.

 

هر كه با دم همدم است او آدم است.

 

كسي را كه براي پول كار مي كند استخدام نكنيد.كساني را استخدام كنيد كه در صورت لزوم به ساعتشان نگاه نكنند .

 

كساني كه در انتظار زمان نشسته اند آن را از دست خواهند داد.

 

اگر خودتان را براي آينده آماده نسازيد، به زودي متوجه خواهيد شدكه مديري متعلق به گذشته هستيد.

 

ما زمان را تلف نمي كنيم، زمان است كه ما را تلف مي كند.

 

مردان شجاع فرصت مي آفرينند و ترسوها و ضعيفان منتظر فرصت مي نشينند.

 

شانس و اقبال به معناي استفاده‌ي به جا از فرصتهاي پيش آمده است.

 

كاميابي و موفقيت امروز نتيجه‌ي تلاش و كوشش ديروز است.

 

كسي كه به اميد شانس نشسته باشد سالها پيش مرده است.

 

تنها سرمايه‌ي ما وقت است كه اگر رفت بر نمي‌گردد.

 

كساني كه نمي‌توانند فرصت كافي براي تفريح بيابند دير يا زود وقت خود را صرف معالجه مي‌كنند.

.

بهترين راه آماده شدن براي فردا اين است كه كار امروز را عالي انجام دهيم.

 

ياد بگيريم كمتر صحبت كنيم تا زودتر به مقصد برسيم.

 

يك روز زندگي در روشنايي، بهتر است از صد سال عمر در تاريك.

 

آن هايي كه كار امروز را به فرد ا مي اندازند مطمئناً كار فردا را به روز بعد موكول خواهند كرد .

 

براي شب پيري در روز جواني بايد چراغي تهيه كرد.

 

اگر درباره‌ي آينده نيانديشيد يقيناً آينده‌اي هم نخواهيد داشت.

 

بدترين روزگار، روزگاري است كه نادانان ياوه ببافند و دانايان خاموش نشينند.

 

اگر آن چه از گذشته تجربه گرفته ايم درآينده به كار بريم، مثل اين است كه دوباره عمر كرده ايم.

 

كساني كه در انتظار زمان بنشينند آن را از دست خواهند داد.

 

موفقيت در كار يعني استفاده‌ي مطلوب از زمان .

 

زمان را نه مي‌توان خريد، نه مي‌توان ذخيره كرد و نه مي‌توان متوقف ساخت.

 

نه قهرمان وقت باشيد و نه قرباني وقت.

 

وقت عزيز است آن را جز به عزيزترين چيز مشغول نكنيد.

 

وقت همان است كه تو در آني.

 

چه ما را غفلت بشد روزگار تو باري دمي چند فرصت شمار

 

زمان همانند يك تير از كمان رها شده است كه هرگز بازنمي‌گردد.

اصول مديريت زمان

 

 

اگرچه زمان سرمايه‌ي ارزشمندي است اماتمام شدني است، تنها كساني كه از لحظه لحظه‌ي اين سرمايه در راه سعادت و كمال و بهروزي خويش بهره گيرند، در آينده و در بخشهاي پاياني عمر گرفتار حسرت برگذشته نخواهند شد . در بين همه‌ي منابعي كه در اختيار داريم زمان با ارزشترين آن ها است ولي، به اندازه‌ي اهميت خود از جايگاه و منزلتي بر خوردار نيست. علت بيشترشكستهاي جبران ناپذير زندگي فردي، كاري و اجتماعي، ما حاصل عدم استفاده‌ي مطلوب از زمان است. در دنياي انساني هيچ چيز مهمتر و با ارزشتر از زمان نيست. تنها سرمايه‌اي است كه مي‌توان از طريق آن همه چيز به دست آورد ، ولي با همه چيز نمي‌توان لحظه‌اي از آن را به دست آورد. آيا تاكنون فكر كرديم كه زمان محدود است و با تيك تيك ساعت، هر لحظه‌ كمتر وكمتر مي‌شود؟ تنها در سايه‌ي مديريت بهينه بر زمان است كه مي توانيم به آرزوها و خواسته‌هاي خود برسيم . موفقيت و شكستها مرهون استفاده از زمان است.

اصول مديريت زمان عبارت است از:

1.هدف گذاري

يك انسان موفق هيچ‌گاه بدون هدف دست به كار نمي‌ زند.انسان بي هدف كاملا تابع حوادث وپيشآمدهاست.كسي كه هدف روشن ومشخص درزندگي دارد، پس ازرسيدن به موفقيت احساس خوشبختي وآرامش مي كند. اهداف شما به ميل و خواسته‌ي خودتان مربوط است تا همت عالي چه باشد!

2.تعيين اولويت

پس ازآن كه فهرست اهداف بلندمدت وكوتاه مدت شخصي، خانوادگي و حرفه اي خود را تهيه كرديد ضروري است كه آن ها را به ترتيب اولويت معين انجام دهيد. اگر بيش از يك هدف و يا وظيفه داشته باشيد بايداولويت بندي كنيد. اگر در يك روز معين ده كار مختلف مي خواهيد انجام دهيد، اولويت هركدام را بر اساس درجه‌ي اولويت بنويسيد. الويت ها دائماً در حال تغيير هستند، ممكن است مجبورشويد در آغاز هر روز الويت ها را مورد تجديد نظر قرار دهيد.

3. رعايت اولويت

تا زماني كه كار مهمتر و با درجه‌ي اولويت بالاتر زمين مانده است، دست به كارهاي كم اهميت تر نزنيم.

مديريت زمان = هدفگذاري + تعيين اولويت + رعايت اولويت

مدیریت زمان

اصول مديريت زمان

چشم اندازها و رويا های ما، بيانيه ماموريت شخصی

هدف گذاری

تعيين اولويت

رعايت اولويت

 

عمر ما چگونه می گذرد؟

بيست و پنج سال صرف خوابيدن مي شود.

هشت سال براي درس خواندن سپري مي شود.

شش سال دراستراحت كردن مي گذرد.

هفت سال صرف تعطيلات وتفريح مي شود.

پنج سال با حرف زدن و مذاكره با ديگران مي گذرد.

چهارسال براي صرف غذا وقت مي گذرد.

سه سال به رفت وآمد كردن مي گذرد.

به نظر شما ارزش زمان چقدر است؟

برای دانستن ارزش یک سال ، از دانش آموزی که در امتحانات آخر سال از درسی نمره نیاورده است بپرسید.

برای دانستن ارزش یک ماه ، از مادری که نوزادی نارس به دنیا آورده است بپرسید.

برای دانستن ارزش یک هفته ، از سردبیر یک هفته نامه بپرسید.

برای دانستن ارزش یک ساعت ، از عشاقی ! که در انتظار دیدن یکدیگر هستند بپرسید.

برای دانستن ارزش یک دقیقه ، از کسی که از قطار جا مانده ا ست بپرسید.

برای دانستن ارزش یک ثانیه ، از کسی که درست در لحظه آخر از خطر یک تصادف جان سالم به در می برد بپرسید.

برای دانستن ارزش یک میلی ثانیه ، از کسی که در مسابقات المپیک به مدال نقره دست یافته است بپرسید.

دزدان زمان كدامند؟

تلفن زدن

مراجعات شخصی (منظور ارباب‌رجوع نيست بلكه دوستان و هم‌كاران)

جلسات

كارهايی كه می‌بايست به ديگران محول شوند.

طفره‌رفتن و ترديد در تصميم‌گيری Procrastination and Indecision ) )

شروع كار آن‌هم وقتی اطلاعات شما درباره‌ی آن ناقص است.

بحران زدگی Fire Fighting) )

ارتباطات مبهم

اطلاعات تكنيكی ناقص

اهداف و اولويت‌های مبهم

فقدان برنامه‌ريزی

استرس و خستگی

ناتوانی در گفتن واژه‌ی "نه"

عدم وجود نظم و ترتيب

عوامل اتلاف وقت كدامند؟

تلاش بیش از حد در یک کار

تعلل کردن و پشت گوش انداختن

وقفه ایجاد کردن در میان یک کار

گوش ندادن

ناتوان بودن در گفتن "نه"

ناتوان بودن در نتظیم اولویتها

همه را در یک کار سهیم کردن

زیاد از حد به جزئیات توجه کردن

کم توجهی به مطالب اصلی

بی برنامگی

کم توجهی به کل کار و اهداف آن

انجام دادن یک کار جزء جزء شده

کم توجهی به استراحت و آرامش که سبب ایجاد اشتباه و خستگی مفرط میشود

اطلاعات (فقدان، ناکافی، نا واضح)

مطالب خواندنی بسیار زیاد

جلسات (خیلی زیاد، خیلی طولانی)

تلفن (ناتوانی در برقراری ارتباط موقع نیاز (مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد!)، مزاحمهایی که میان تلفن شما وارد میشوند، زیاد صحیت کردن با تلفن)

کمبود نیروی حمایتی

سیستمهای فایل بندی و طبقه بندی (ضعیف، پیچیده)

نقصهای فنی (ماشین، کامپیوتر، آسانسور)

افراد دیگر (تنبل، غایب، متاخر)

 

 

توصيه هايي جهت موفقيت در مديريت زمان

 

 

ساده ترین روش بهره وری از زمان , فهرست کردن کارهایی است که در روز باید انجام دهیم . با این روش علاوه بر جلوگیری از فراموش کردن کارها , می توان با مراجعه به لیست اولویت بندی, کارهای مهم و فوری را از بقیه کارها جدا کرد. بسیاری از مردم , در حال حاضر اهمیت تعیین لیست کارهای روزانه رادریافته اند ولی در خصوص اولویت بندی آن بر حسب اهمیت و فوریت دچار اشکال هستند.

داستان مشهوری در مورد فهرست کردن کارها و تاثیر آن بر بهره وری منسوب به آقای چارلز شواب مدیر عامل شرکت فولاد وجود دارد. وی از مشاوران خواست تا روشی برای انجام کارهایش برای استفاده درست از زمان به وی بیاموزد. مشاور به وی گفت من به شما روش آسان و موثری یاد می دهم که بازدهی کار شما را تا 50%افزایش می دهد.

آنگاه مشاور یک برگ کاغذ سفید به شواب داد و به وی گفت شش مورد از کارهای مهمی که می بایست فردا انجام دهد در آن بنویسد و آنها را به ترتیب اهمیت شماره گذاری کند و از وی خواست که از روز بعد کارهایش را به ترتیب اولویت از مورد اول شروع کند و پس از آن که تمام شد سراغ دومین مورد برود و همین روش را تا آخرین مورد ادامه دهد.

نقل می کنند که آقای شواب پس از به کارگیری این روش , آن را بسیار مفید یافت و دستورداد که کلیه کارمندانش نیز از همین روش استفاده کنند . وی در این باره می گوید : از آن به بعد من و کارکنانم , ابتدا به انجام و اتمام لازمترین کارهای روزانه می پردازیم .

روزگار دریایی است که کشتی زندگی ما بر روی آن به طرف ساحل مقصود می رود . این دریای بزرگ همیشه در جزر و مد است ؛اگر امروز آرام باشد , فردا حتما طوفانی خواهد شد . بنابراین , وقتی آرام است باید فرصتها را غنیمت شماریم و از آن به بهترین شکل استفاده کنیم .

تغییر قالب صفحه