::معرفي سايت مفيد فرهنگي هنري


CDهاي مفيد و آموزشي


تازه هاي كتاب

مجموعه نماهنگ ها

بازگشت به صفحه اصلي

::عضوبت در کتابخانه علی بن ابیطالب

عضویت در کتابخانه علی بن ابیطالب(ع) 

::اگر امام عصر(عج) بيايد......


شعر (نهم دی ماه)

جهت رويت جملات كوتاه همكاران كليك كنيد

::مسابقات حوزه فرهنگي هنري
::ارتباط مستقیم با کارشناسی فرهنگی هنری

مستقیم 2227793  داخلی 234

كتابخانه علي بن ابيطالب (ع)  7351655

::نتایج مسابقات فرهنگی هنری

نتایج مسابقات فرهنگی هنری
مدارس دخترانه 
مدارس پسرانه

نتایج مسابقات سرود همگانی
مدارس دخترانه
مدارس پسرانه
مدارس مختلط

نتایج مسابقات پرسش مهر
دانش آموز(دختر)
دانش آموز(پسر)
فرهنگیان

نتایج مسابقات نقاشی همگانی
مدارس دخترانه
مدارس پسرانه
مدارس مختلط

::پیام فرهنگی

اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمي شود و اگر كتاب نباشد روح بشر پرورش نمي يابد.

پلوتارك

تغییر قالب صفحه