امام حسین (ع): کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد دیرتر به آرزویش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود.
 گالری عکس فرهنگی هنری
1
فعالیتها
نمایش صحنه ای
مسابقات فرهنگی هنری 95-94

تغییر قالب صفحه