امام حسین (ع): کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد دیرتر به آرزویش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود.

 گالری عکس فرهنگی هنری
1
فعالیتها

 اخبار کارشناسی فرهنگی هنری
 
آرشیو اخبار

 ارتباط مستقیم با کارشناسی فرهنگی هنری

 مستقیم 32224152 داخلی 231

 

 فراخوان اولین سوگواره کشوری

شعر عاشورایی

 
تغییر قالب صفحه