گروه آموزشی

گروه آموزشی آمادگی دفاعی متوسطه

 برنامه عملیاتی
برنامه ی عملیاتی گروه آموزشی
آمادگی دفاعی استان فارس

 اطلاعات همکاران دفاعی

بارم بندي
روش تهیه مقالات
روش تهیه مقالات جهت درج در سالنامه گاد

جنگ سایبری
جنگ سایبری

نمونه سئوالات
 دستور العمل طراحي سؤال

دستور العمل طراحي سؤالات استاندارد را از اينجا دريافت نماييد

 نمونه سوال

نمونه سوالات فرادانشی در سطوح مختلف

دانش
درک وفهم
کاربرد
تجزیه و تحلیل
ترکیب
ارزشیابی 


جنگ نرم

روش تدريس جنگ نرم

آمادگی دفاعی.zip

 مطالب آموزشی

روش های تدریسپدافند غیر عامل (1)
پدافند غیر عامل (2)
آتش سوزی و اطفاء حریق
مشخصات مین ها
سلاح های میکروبی
ماهواره امید
بمب های اتمی و هیدروژنی
اصطلاحات نظامی
علائم حیاتی یک مصدوم
ماسک های نظامی
نا گفته های جنگ
امداد، نجات و کمک های اولیه 

 اطلاعات همکاران


 عملکرد ادارات
 نمونه سئوالات کتاب جدید متوسطه دوم

پیام ها
شیوه نامه تحلیل محتوای کتاب

شیوه نامه طرح درس

جدول تقسیم بندی ادارات  جهت طراحی طرح درس
و تهیه نمونه سئوالات

نقش رهبری حضرت امامجنگ های نوین
(هر سه قسمت را در یک محل گرفته و سپس اقدام به بازگشایی نمایید)
قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

جنگ نرم دو

بارم بندی کتاب جدید التالیف پایه دوم


بارم بندی کتاب جدید التالیف سوم راهنماییسخنی با دبیران دفاعی سوم راهنمایی
سوالات دفاعی سال سوم راهنمایی


مصوبه ی هیات وزیراناعضاء گروه
   
سرگروه ابراهیم برزگر 
روزهای حضوریکشنبه - سه شنبه  
نشانی :شیراز - خیابان معدل- ساختمان جدید اداره کل آموزش و پرورش  طبقه 4
گروه های آموزشی تلفن تماس2301854-0711 
شیوه نامه

دستور العمل اجرای فعالیت های تجمیعی

درس آمادگی دفاعی

سال 93-92


کتاب
کتاب معلم دوم
کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 9308 بازدیدهای امروز: 3
تغییر قالب صفحه