::تاريخ جاري

Sun. 1 May. 2016
یکشنبه 12 اردیبهشت 1395

 

 

::شيوه نامه اجرايي جشنواره جابربن حيان

شيوه نامه اجرايي جشنواره جابربن حيان

  به منظور پويايي نظام آموزش و پرورش از طريق نهادينه كردن تحقيق و پژوهش و نيز تقويت حس كنجكاوي و اشتياق به تحصيل در دانش آموزان دوره ابتدايي، پرورش قدرت تفكر و حل مسئله و ... شيوه نامه طرح پروژه هاي علمي جشنواره جابربن حيان به اطلاع مي رسد. 

بخشنامه و دستورالعمل اجرايي
 
 راهنماي پروژه علمي

سخني با كارشناسان

سخني با معلمان 

سخني با والدين
 
انتخاب موضوع براي پروژه علمي
 
جدول زمانبندي و فرمهاي داوري جشنواره

تغییر قالب صفحه