ارزيابي عملكرد...

ارزيابي عملكرد پرورشي و تربيت بدني

نقاشي همگاني مدارس

نقاشي همگاني مدارس  

تهيه کتب هنري

تهيه کتب هنري

بازبيني...

بازبيني فعاليت ها و برنامه ها  

معرفي دانشنامه

معرفي دانشنامه

تذكر لساني....

دوره آموزشي تذكر لساني

اعلام نتايج ...

اعلام نتايج مسابقات كشوري

فعاليتهاي مهدوي

فعاليت هاي مهدوي

انجام...

انجام امور هنري در مدارس

دفتر شورا

دفتر شوراي دانش آموزي

نيروهاي متخصص...

استفاده ازنيروهاي متخصص در اردو و بازديد

سال....

سال اصلاح الگوی مصرف

توافقنامه...

توافقنامه كميته امداد و سازمان

اصول شهروندي

کتاب اصول شهروندي در فرهنگ ايراني

اردوي راهيان نور

اردوي راهيان نور

نحوه اشتراك

نحوه اشتراک و توزيع ماهنامه تربيت و تربيت سياسي

دروس پرورشي...

دروس پرورشي – جبراني يا تكميلي – ساير دروس انتخابي

تشكيل گروه سرود...

تشکيل گروه سرود 1357 نفر هم سرايان فجر

شناسايي و انتخاب...

شناسايي و انتخاب و ساماندهي داوران رشته هاي فرهنگي، هنري

دوره...

برگزاري دوره شناخت وتحليل سياسي  

نمايه 89-88

نمايه « برنامه ها و فعاليت هاي پرورشي و تربيت بدني در سال تحصيلي 89-88 »

شيوه نامه اصلاح الگوي مصرف

شيوه نامه نکوداشت سال اصلاح الگوي مصرف

شیوه نامه بکارگیری

شیوه نامه بکارگیری نیروهای پرورشی و تربیت بدنی،مربی بهداشت، مشاور و کتابدار در مدارس غیردولتی

اعلام نتايج مسابقات فرهنگي وهنري

اعلام نتايج مسابقات فرهنگي وهنري پرسش مهر دانش آموزان

 قسمت اول   قسمت دوم    قسمت سوم 

اعلام نتايج

اعلام نتايج مسابقه امر به معروف ونهي از منكر

خورشيد پنهان3

اعلام نتايج مسابقه بزرگ ميثاق با خورشيد پنهان (3)

شاخصهاي ارزيابي ...

شاخصهاي ارزيابي از
عملكرد پرور
شي
 

 

گزارش خودارزیابی از عملكرد
اداره آموزش وپرور
ش
  

نتايج...

اعلام نتايج مسابقات فرهنگي هنري پرسش مهر (مسابقات ادبي)

ارسال ...

جدول زمان بندي ارسال آثار و پاسخ به برنامه ها

كتب پرورشي ...

كتب پرورشي دوره متوسطه

ارزيابي...

ارزيابي فعاليت هاي پرورشي و تربيت بدني مدارس

اصلاحيه شيوه نامه سرود همگاني

اصلاحيه شيوه نامه سرود همگاني  

برگزاری مسابقات دختران

برگزاري مرحله سوم مسابقات ورزشي دختران استان

اهداء كتاب

اهداء كتاب

نتايج سرود

نتايج سرود همگاني

طرح كرامت

کتاب راهنماي معلم (طرح کرامت)  

شناسايي...

شناسايي و جذب نيروي پرورشي

شيوه نامه پرسش مهر

شيوه نامه اجرائي مسابقات فرهنگي و هنري پرسش مهر

نتايج پرسش مهر9

نتايج مسابقات پرسش مهر 9 کشوري

جشنواره ساخت كليپ 89-88

جشنواره ساخت کليپ 89-88

تغيير سمت

تغيير سمت از آموزشي به پرورشي

امر به معروف ونهي از منكر

امر به معروف و نهي از منکر

بازگشايي مدارس

بازگشايي مدارس

تلفن ...

تلفن همراه

توافقنامه استاني...

توافقنامه استاني همکاري ناجا و سازمان

خورشيد پنهان4

مسابقه بزرگ ميثاق با خورشيد پنهان (4) (52/363766 مورخ 29/11/88)

ارسال آثار...

ارسال آثار سرود همگاني  

تغییر قالب صفحه