آزمون دوره ی غیر حضوری تفسیر جزء نهم قرآن کریم (ویژه ی دبیران دینی و قرآن متوسطه)
همکاران محترم ثبت نام شده در دوره ی غیر حضوری تفسیر جزء نهم قرآن کریم، ضمن مطالعه ی دقیق بخشنامه  مشخصات خود را کنترل نمائید.

همکاران محترم آدرس سایت امتحان تفسیر جزنهم قرآن که قرار است روز 90/5/12 برگزار گردد  (LMS.FARSEDU.IR) است لطفا همکاران محترم    نام کاربری  (کدپرسنلی )   و    رمز عبور (کدملی )   راحفظ نمایند .  

      نام کاربری  رمز عبور   
رديف نام  نام خانوادگي شماره پرسنلي كد ملي نام منطقه
1 محمد مهدی  حسن بیگی  62581073 2539672272 خرم بید 
2 اسمعیل  سعادتمند  62245106 2410374735 خرم بید 
3 حسن  ساریخانی  62351004 2411126581 خرم بید 
4 سید حبیب  سعادت حسینی  81563639 2410200729 خرم بید 
5 هدایت اله  دهقان پور  62292021 2451107774 خرم بید 
6 حمید  خداوردی  60014661 2410198910 خرم بید 
7 پروانه  محمدی  62248119 2410233457 خرم بید 
8 صغری  کریمی  60028922 2411149689 خرم بید 
9 فریبا  حیدری  60284552 2410230245 خرم بید 
10 حمیرا  زارع  62428115 6810042032 خرم بید 
11 مینا  روستایی  61818629 2410136397 خرم بید 
12 آمنه  رنجبری  62247043 2411148331 خرم بید 
13 زبیده  رشیدی  61985492 2432719492 خرم بید 

 

 
تعداد بازدیدکنندگان
کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 23686 بازدیدهای امروز: 2
تغییر قالب صفحه