شاخص های ارزیابی

شرح شاخص های ارزیابی از عملکرد فعالیت های امور بانوان مدیریت/ اداره های آموزش و پرورش استان فارس

 

ردیف

عنوان شاخص های ارزیابی

زیر گروه شاخص های ارزیابی

1

تشکیل جلسه و بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی تحقق اهداف امور زنان

* جلسات هم اندیشی اعضای کمیته امور بانوان

* جلسه با رئیس اداره یا مسئولین سازمان و بخش های مختلف اداره

* جلسه مشترک با ارگان های دیگر یا
ستادهای مختلف

* جلسه مشترک با مناطق همجوار

2

شرکت در جلسه

 

* شرکت یا حضور در نشست های مدیران سه دوره تحصیلی (دخترانه)، نهضت سوادآموزی،
شورای دانش آموزی، مربیان پرورشی، مشاورین، انجمن اولیاء، مربیان

* شرکت یا حضور در جلسات بخش های مختلف اداره یا سازمان

(کمیته یاران معروف، مستندسازی، شورای معاونین، شورای اداری، اوقات فراغت اداره یا سازمان ...)

* شرکت در نشست ها یا گردهمایی های برگزار شده توسط امور بانوان سازمان

* شرکت یا حضور در جلسات ارگان های دیگر یا ستادهای مختلف (استانداری، فرمانداری، بخشداری ...)

3

مراسلات اداری

 

 

* پاسخگویی به بخشنامه های سازمان

* ارسال بخشنامه به مدارس

* ارسال گزارش فعالیت های فصلی به سازمان

* ارسال گزارش اجرای طرح های امور
بانوان سازمان

* ارسال گزارش طرح های ابتکاری اجرا شده توسط امور بانوان منطقه به سازمان

* ارسال مستندات (عکس، CD، فیلم، ...) برای مناسبت های مختلف به سازمان

 

 

ردیف

عنوان شاخص های ارزیابی

زیر گروه شاخص های ارزیابی

4

 

بررسی و شناسایی مشکلات
(زنان فرهنگی و دختران دانش آموز)
و ارائه راهکار

 

 

* ارائه گزارش یا راهکار به رئیس اداره یا سازمان و مراکز آموزشی

* شناسایی (بانک اطلاعات) افراد خاص

* ارسال هرگونه فرم نظرخواهی و بررسی پیشنهادات ارسالی

* درخواست گزارشی از وضعیت زنان و دختران فرهنگی از بخش های مختلف اداره و مراکز آموزشی

* بازدید از مراکز آموزشی و خانه معلمین

* ارائه گزارش یا راهکار به دیگر ارگانها

* استفاده از مشاور جهت برطرف کردن مشکلات حقوقی و خانوادگی

* برگزاری جلسات آموزشی- کارگاهی و یا جلسات پرسش و پاسخ برای زنان فرهنگی، دختران دانش آموز و والدین آنها

* ارائه پیشنهاد در جهت حمایت مالی از بانوان فرهنگی و دختران دانش آموز نیازمند و پیگیری موضوع

ارائه پیشنهاد برای اسکان خواهران غیر بومی فرهنگی و پیگیری موضوع

5

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ برای
دانش آموزان، فرهنگیان

* با حضور مسئولین ارگان های مختلف

* با حضور مسئولین اداره منطقه

* با حضور مشاور امور بانوان منطقه

6

معرفی فعالیت های امور بانوان

 

* انجام مصاحبه مطبوعاتی

* پخش خبر از صدا و سیما

* درج خبر در روزنامه ها:

… محلی

… استانی

… کشوری

* سخنرانی مشاور

* تهیه نشریه

* تهیه بروشور از فعالیت ها

 

ردیف

عنوان شاخص های ارزیابی

زیر گروه شاخص های ارزیابی

7

برگزاری فعالیت های مختلف

* اجرای طرح های ارائه شده از طرف سازمان و نشست های تخصصی

* اجرای طرح های ابتکاری امور بانوان منطقه

* همایش ها (علمی، فرهنگی، بهداشتی، مذهبی، ورزشی ...)

* نمایشگاه ها

* برگزاری مراسم در مناسبت های مختلف

* اجرای مسابقات (علمی، فرهنگی، بهداشتی، مذهبی، ورزشی ...)

8

شرکت در فعالیت های مختلف
(همایش، طرح، مناسبت ها، نمایشگاه)

* دوایر دیگر آموزش و پرورش منطقه

* آموزش و پرورش مناطق دیگر

* ارگان های دیگر

9

همکاری در فعالیت های مختلف
(همایش، طرح، مناسبت ها، نمایشگاه)

* دوایر دیگر آموزش و پرورش منطقه

* آموزش و پرورش مناطق دیگر

* ارگان های دیگر

10

فعالیت های مربوط به کتابخانه

* تشکیل شبکه اینترنتی با مناطق دیگر

* تجهیز و تکمیل

* ارسال لیست کتاب ها به مدارس، مناطق دیگر یا سازمان

11

تشکل های غیر دولتی زنان فرهنگی

 

* تشکیل

* همکاری در تشکیل

* عضویت

* شرکت در برنامه های تشکل

12

شناسایی بانوان فرهیخته فرهنگی

 

* تهیه بانک اطلاعاتی (هنرمند، محقق، نمونه، ورزشکار ...)

* استفاده بهینه از توانمندی های آنها (معرفی و استفاده از تجربیات آنها)

 

 
تغییر قالب صفحه