منوي اصلي
قطار مغناطیسی
قطارهای مَگلِو

(مگلو) یا ماگلو گونه‌ای از قطارها هستند که بطور شناور در هوا در فاصله کمی از ریل قرار دارند و بدون دریافت مقاومت زیادی از محیط می‌توانند با سرعت‌های بسیار زیاد به پیش بروند. این قطارها برای حرکت خود از نیروی الکترومغناطیسی بهره می‌گیرند.در مگ‌لو تماس با ریل وجود ندارد و قطارها به جای غلتیدن چرخ‌ها برای ریل با نیروی مغناطیسی در هوا شناور شده بود و به جلو رانده می‌شوند. در فناوری مگلو نیروی مغناطیسی قطار را از زمین بلند کرده و با استفاده از موتور خطی و نه دوار رانده و در یک مسیر مشخص هدایت می‌کنداین قطارها نصف انرژی هواپیما را مصرف کرده و با همان سرعت نیز حرکت میکنندنام مگلو از همامیزی دو واژه انگلیسی Magnetic (مغناطیسی) و levitation (شناوری) درست شده‌است. بطور نظری مگلوها می‌توانند به سرعت‌هایی قابل مقایسه با سرعت توربوپروپ و هواپیمای جت (۵۰۰ تا ۵۸۰ کیلومتر در ساعت) دست بیابند.قطار مگلو در سرعت‌های بالا سروصدای آزاردهنده‌ای دارد و میدان قوی مغناطیسی پیرامون مسیر قطار نیر تششعاتی داردمزایا و معایب مگلواین سیستم نیز مانند هر سیستم دیگر دارای مزایا و معایبی است که برخی از مزایای آن نسبت به سیستمهای ریلی عبارتند از شتاب حرکت بیشتر، امکان افزایش فراز تا ۱۰ درصد و پایین بودن اصطکاک و برخی معایب این سیستم نیز عبارتند از سابقه پایین عملیاتی و لذا نابالغ بودن تکنولوژی، وابستگی به یک کشور، حساسیت به زلزله بویژه در نوع آلمانی، نداشتن سابقه مسافت طولانی، هزینه ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار بر کیلومتر و ایمنی پایین http://fa.wikipedia.orgمگلو قطاری که می تونه تهران تا مشهد رو کمتر از 3ساعت برهمگلو ازجدید ترین وسایل نقلیه که از آلمان جرقه خورد و بانی اصلی این طرح شرکت زیمنسه.Magnetic levitation شناور مغناطیسی قطاری که با وارد شدن نیروی مغناطیسی از 2سمت و هرکدوم برای منظور خاصی هستند که جلوتر بیشتر در مورد ان گفته خواهد شد1-نیروی مغناطیسی از کف به قطار برای حذف نیروی وزن ان 2-نیروی مغناطیسی وارده از طرفین برای جلو راندن قطار.1-: همونطور که همه می دونیم اگر 2قطب موافق مغناطیسی روبروی هم قرار گیرند همدیگر را دفع خواهند کرداین قطارها نیز تماما روی این مبنا عمل می کنند و میشه فرض کرد که ریلی که از زیر قطار عبور می کند وروی زمبن قرار دارد قطب N وکف قطار هم قطب N پس در اینصورت قطار از سمت زمین دفع خواهد شد واین نیروی مغناطیسی مابین این دو است که قطار را حدودا 10 سانت بالاتر از سطح زمین قرار می دهد که در این حالت اصطکاک قطار با زمین درحد صفر است و قطار بدون هیچ نیروی بازدارنده ای می تواند به حرکت خود ادامه دهد وتنها نیروی مخالف نیروی اصطکاک هواست و چاره ای که برای اندیشیده اند این که بدنه این قطارهارا تماما آیرودینامیکی می سازند ودر کل می توان گفت نیروی مخالف حرکت برای این قطارها وجود ندارد برعکس قطارهای
تغییر قالب صفحه