كارشناسي نقل وانتقالات ؛ ماموريت ومرخصيها تلفن 2355973

ساختار سازماني

اداره كل آموزش وپرورش فارس

  بخشنامه هاي امور اداري وزارت

   فرمهاي مورد نياز

   فناوري اطلاعات

   كارشناسي استخدام

کارشناسی ترفیعات وبازنشستگی

ت كارشناسي نقل وانتقال؛مرخصي وماموريتها

  کارشناسی بازنشستگی

كارشناسي امورساختارها،انتصابات وتحول اداري

    انتظارات اداره اموراداري از مناطق وشهرستانها


سوالات همكاران اموراداري در جلسه قطبی


سوالات همكا ران اموراداري در جلسه قطبی پاییز 92

 لينكهاي مورد نياز  
كارشناسي نقل وانتقال
بخشنامه های اختصاصی
بخشنامه های عمومی جستجوی بخشنامه های آرشیو شده
تغییر قالب صفحه