منشور اخلاقی  
 

همه افراد جامعه قابل احترام هستند و نیازمندندکه خویشتن را ارزشمند ببینند. با ایمان وبا تکیه بر خالق هستی و در جهت انجام وظایف وخدمت به آینده سازان ایران اسلامی که سرمایه واقعی ما می باشند خصوصاً فرزندان معزّز خانواده های شاهد و ایثارگر به اصول زیر معتقدیم:  
1-      قرار دادن هدف بر کسب رضایت الهی.

2-      فردی باشیم مومن -  فعال - مسئولیت پذیر - ایثارگر - رضایتمند - برخوردار از وجدان کاری و انضباط ، دارای روحیه تعاون و سازگاری    اجتماعی - متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و قدر دان خون شهیدان انشاالله.

3-      حضور به موقع در محل کار و وقت شناسی.

4-      خوشرویی و متانت و سعه ی صدر نسبت به همکاران و دانش آموزان و اولیا .

5-      آراستگی و نظم و استفاده از پوشش متناسب با شئونات اسلامی(خصوصاً حجاب برتر)

6-      پرهیز از درشت گویی، کوتاهی در امور، بهانه جویی، منفی نگری، اسراف، شایعه سازی، تهمت، غیبت،
خبرچینی، بی انصافی و دیگر صفات ناپسند.

7-      تلاش برای ایجاد شوق و دلبستگی به دین باوری وعلم آموزی در دانش آموزان.

8-      به کارگیری شیوه های مناسب و موثر برای تقویت رفتار مثبت در دانش آموزان.

9-      ارزشیابی مستمر از فرآیند یاددهی و یادگیری و به کارگیری نتایج ارزشیابی برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدرسه.

10-    تبلیغ و ترویج مثبت نگری و پویایی و ارزش های گرانقدر اسلامی میان دانش آموزان و همکاران و اولیا.

11-    ایجاد تمهیدات لازم به منظور ترغیب و تشویق دانش آموزان برای حضور در نمازجماعت و همراه شدن با آنان.

12-    ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان با توجه و اطلاع از وضعیت جسمی و روحی ایشان.

 
تغییر قالب صفحه