اولين جلسه شوراي انجمن اوليا و مربيان آموزش وپرورش شهرستان داراب 0


 اولين جلسه شوراي انجمن اوليا و مربيان آموزش وپرورش شهرستان داراب 0 اين جلسه راس ساعت 30/15 روز سه شنبه تاريخ 24/12/89 در سالن كنفرانس اداره آموزش وپرورش با حضور معاونت پرورشي و تربيت بدني اداره مسئول انجمن اوليا و مربيان و ديگر اعضاي شوراي  انجمن برگزار گرديد شروع جلسه با تلاوت آيات قرآن كريم و سپس صالح پناه با تسليت  شهادت حضرت معصومه ( س) و دنباله رو  خط آن بزرگوار بودن آغاز گربرنامه بود  بحث در رابطه با خانواده و اوليا ي دانش آموزان كه بعضي از مسائل و مشكلات ناشي ا زمسائل روز مخصوصاً ماهواره كه اثر سوء فراوان در دانش آموزان و خانواده ها دارد اينترنت ووسايل ارتباط جمعي بود . كه بهترين راهكاره از طريق كمك گرفتن از مشاورين و ساير همكاران در جلسات و كلاس هاي آموزش خانواده مي تواند ثمر بخش باشد سپس نجفي كارشناس انجمن اوليا و مربيان در رابطه با شيوه نامه اعضاي انجمن توضيحاتي داد و موارد آيين نامه شوراهاي انجمن اوليا و مربيان را تكثير و در اختيار اعضا گذاشت معرفي اعضاي انجمن كه 15 نفر بوده ومسئوليت هر كدام در جلسه مطرح شد از 79 كلاس  آموزش خانواده سخن گفته شد كه بيشتر اين كلاس ها مورد بازديد قرار گرفته و عملكرد خوبي داشته است اين كلاس در سطح اداره كل وزارت نيز انعكاس داشته است و مطرح شده است و از همايش نقش اوليا در تربيت ديني فرزندان و همايش نماز و دعوت از قائم مقام اقامه نماز آقاي سقاچي سخناني گفته شد حساب هاي مالي مدارس از طريق شوراي انجمن رسيدگي شود و از دفتر انجمن بازديد به عمل آيد بازديد شوراي انجمن اوليا و مربيان از مدارس كه مشكلات دانش آموزان بررسي شود و از زبان مديران  و مربيان و خود دانش آموزان شنيده و برطرف شود و نيز در رابطه با مشكلاتي كه از مصرف مواد مخدر گريبان گير خانواده مي شود و در رفع آن چاره انديشي شد كارشناس انجمن اوليا در پايان سخنانش از همه ي اعضاي انجمن تقاضاي همكاري نمود و خاطر نشان كرد كه اگر مابا هم مشاركت فكري داشته و باهم همكاري  تام داشته باشيم مي توانيم گا م موثر در تربيت دانش آموزان عزيز و رفع مشكلات آن ها برداريم . بعداز آن حجت الاسلام احمد نجفي با حديثي از امام محمد باقر در باره اهميت كار تربيت و نجات دادن يك انسان سخن خود را شروع كرد و خاطر نشان كرد اطاعتي كه انجام مي دهيد آن را كوچك تشخيص ندهيد اهميت كار بر همه روشن است و مي تواند رضايت خداوند در همين با شد كه مشكلاتي را حل كنيم  و نيز مواردي را متذكر شد كه از جمله : براي انجمن فرم تهيه شود برنامه هاي مدارس مصوب شود برروي آموزش خانواده تاييد فراواني شود مشكلاتي كه در نسل جوان وجود دارد و در رابطه با مهدويت است كه بايد در آموزش خانواده آموزش لازم داده شود و نيز افراط و تفريط در مباحث عقيدتي و مهدويت و شبهاتي كه القا مي كنند و نيز برنامه هاي مباحث ديني و اعتقادي و ارزشي تبيين شود و سرفصل هاي در اين مورد طرح موضوع آموزش خانواده باشد و برنامه هاي اعتياد ، طلاق  در آموز ش خانواده برنامه ريزي شود سپس آقاي ستوده عضو مجمع خيرين و عضو انجمن با مسئولتي كه ايشان با تجربه 30 ساله انجمن اوليا و مربيان داشته صحبت هاي ارائه داد 1- جلسات را منطقه بندي ( قطبي ) كرده و بدين  طريق آسيب شناسي كنيم و مسائل را بررسي و در رفع آن چاره جويي شود و پر خطر ترين مدارس شناسي شود 2-   دفاتر از طريق شورا بررسي شود به صورت ماهانه 3- طرح زكات 30 در نظر گرفته شود در ايام برداشت گندم يك نفر خيرباني كار شود و جمع آوري كند 4- در جلسه آينده هر نفر يك پيشنهاد مطرح كند هر كدام بهتر بود روي آن سرمايه گذاري شود بعد از آن صحراگر مدير دبيرستان پسرانه شاهد در رابطه با مشكلات دانش آموزان و راهكارهايي براي رفع آن مشكلات سخناني ايراد نمود بعد حسن اسماعيلي در سخنانش گفت :براي دانش آموزان  واوليا جلساتي گرفته شود و از استادان مجرب دعوت به عمل آيد و كتاب هاي انتشارات  انجمن اوليا ومربيان به صورت رايگان در اختيار دانش آموزان و اوليا قرار گيرد سپس آقاي كشاورز مشاور وعضوشورا گفت :در دو درمان شناسايي شود و نگرش مديران بايد در رابطه با انجمن اوليا و مربيان تغيير پيدا كند و نير توجيه مديران و اعضاي انجمن ،كه بايد خانواده ها را راهنمايي كنيم فعاليت ها و برنامه  ها بايد متناسب هر منطقه باشد تعيين هزينه براي كساني كه در مدارس سخنراني مي كنند باتوجه به متفاوت بودن مشكلات بايد نيازهاي دانش آموزان را شناسايي كنيم هفته نامه وماهيانه در اختيار دانش آموزان قرار داده شود برنامه ريزي وساماندهي مديران و تغيير نگرش همه اعضا تشكيل گره هاي 3 نفره در مدارس و توجيه آن ها كه چكار ي مي خواهيم انجامدهيم و سپس فاطمه ميرزايي عضو انجمن مواردي در رابطه با مشكلات دانش آموزان عنوان نمود كه بدين قرار است 1-  نياز به مشاور در تمام مدارس به خصوص مدارس مشكل دار 2- كم كردن دغدغه مديران در رسيدن به مسائل دانش آموازن و دادن مسئوليت به اوليا 3-  برنامه ريزي براي پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان 4-  پخش سي دي و فيلم براي دانش آموزان بعد خانم نوربخش مدير مدرسه دخترانه شاهد در سخنان خود مواردي را خاطر نشان كرد استفاده از راهكارهايي براي شركت خانواده ها در جلسات انجمن اوليا و مربيان برنامه هاي اعتقادي و كلاس هاي مهدويت بايد از پيش دبستاني و مهد كودك شروع شود چاره  انديشي در باره پخش قرص هاي بي تي كه در حضور ديدمردم در معرض فروش قرار مي گيرد فرهنگ سازي در جامعه كه مي تواند تاثير مثبتي داشته باشد در پايان پس از جمع بندي مطالب در باره جلسه بعد برنامه ريزي شد و مقرر شد كه هرماه يك جلسه برگزار شود دومين جلسه در تاريخ 20/1/90 در مدرسه كوثر با شركت مدير و معاون دبيرستان كوثر و شيفت مخالف آن مدرسه هفتم تير نيز با شركت مديرو معاون آن و اعضاي انجمن هر دو مدرسه .لازم به ذكر است كه آن جلسه در دو مرحله برگزار مي شود 1- با حضور اعضاي انجمن و مديران و معاونين هر دو مدرسه و اعضاي شورا ساعت 17  الي 16 2- با حضور اعضاي انجمن مديران و معاونين دو مدرسه  اعضاي شورا و تمامي اولياي دانش آموزان  ساعت 5/18 الي 17 مشخصات اعضاي شورا 1-  محمد رضا اسدي 2-  عبدالمهد ي صا لح پناه 3-  ايرج نجفي 4-  حسن اسماعيلي 5-  فاطمه ميرزايي 6-  مرتضي زحمتكش 7-  عباس صحراگرد 8-  طاهره نوربخش 9-  علي اكبر پور غضنفري 10-               خدارحم كوثري 11-               غلامرضا كشاورز 12-               جهانزير كشاورز 13-               خسرو ستوده   14-               حجت الاسلام نجفي  

تغییر قالب صفحه