تکنولوژی خودرو
تکنولوژی خودروهای جدید
فرم 1و2و3 (world2003)

فرم شماره1.doc

فرم شماره2.doc

فرم شماره 3.doc

  دانلود جزوات آموزشی ایران خودرو
  سیستم های پیشرفته در خودروها
  ::دانلودفیلم های تکنولوژی نوین خودرو
  مناسبت ها
    کتاب تکنولوژی وبدنه وکارگاه انتقال قدرت جدید
  نمودار PV

  نمودار pv

  خبر
   
  آرشیو اخبار
  بازدید از هنرستان فنی شهید رنجبر داراب 92/11/6
  در تاریخ 92/11/6 از هنرستان فنی شهید رنجبر داراب بازدید بعمل آمد:
  1392/11/6  مشاهده متن کامل

  بازدید از هنرستان فنی شهید مرشدی استهبان 92/9/20
  در تاریخ 92/9/20 از هنرستان شهید مرشدی استهبان بازدید بعمل آمد.
  1392/11/6 مشاهده متن کامل

  بازدید از هنرستان فنی 17شهریور داراب
  در تاریخ 92/11/6 از هنرستان 17شهریور داراب بازدید بعمل آمد
  1392/11/6  مشاهده متن کامل

  بازدید از هنرستان فنی عرفان 92/8/15
  در تاریخ 92/8/15 از هنرستان فنی عرفان شهرستان خرامه بعمل آمد
  1392/11/6 مشاهده متن کامل

  بازدید از هنرستان شهید رجایی فسا 92/8/8
  در تاریخ 92/8/8 از هنرستان فنی شهید رجایی فسا بازدید بعمل آمد
  1392/11/6  مشاهده متن کامل

  اعضای گروه

  سر گروه

  محمدهاشمی

  Email

  mz_hashemi1384@yahoo.com

  عضو گروه


  سعید نصیری


  مجتبی نصیری


  روزهای حضور

  یکشنبه ها و چهارشنبه ها

  نمونه سئوالات
  بارم بندی سال 92-91
  ::جداول طرح درس مکانیک خودرو

  طرح درس تکنولوژي شاسي بدنه.pdf

  طرح درس تکنولوژي مولد قدرت.pdf

  طرح درس تکنولوژي موتورهاي ديزلي.pdf

  طرح درس محاسبات فني 1.pdf

  طرح درس محاسبات فني 2.pdf

  تقدیر و تشکر

  همکارانی که با گروه آموزشی تعامل زیادی دارند
  جناب مهندس:

  1- بهمن مرادی                   هنرآموز شهید طالقانی ناحیه 4                   بابت همکای در برگزاری دوره های ضمن خدمت

  2- محمد رضا کردی              هنرآموز شهید جوانمردی  ناحیه 3                 بابت همکای در برگزاری دوره های ضمن خدمت

  3- غلام رضا بذر پاش            هنرآموز شهید غفاری کوار                           بابت همکای در برگزاری دوره های ضمن خدمت

  4- مهرداد ایران منش            مدیریت محترم هنرستان کارودانش مصلحیان    بابت همکای در برگزاری دوره های ضمن خدمت


         
  تغییر قالب صفحه