×برای مشاهده نتایج مسابقات فرهنگی هنری لازم است برنامه Adobe Acrobat روی سیستم نصب باشد×
× در صورت لزوم می توانید از قسمت نرم افزارها در اولین صفحه سایت استفاده نمایید. ×


نتايج مسابقات فرهنگي هنري مرحله استاني سال تحصلي 92-91 همكار - دانش آموز - گروهي
نتایج مسابقات سرود همگانی  نیمه دوم فروردین ماه اعلام خواهد شد .

نتایج مسابقات فرهنگی و هنری سال جهاد اقتصادی (1390)


نتایج مسابقات همکاران :

مسابقات فرهنگی هنری پرسش مهر 91تنایج مسابقات دانش آموزان :
تغییر قالب صفحه