بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 بررسي عوامل موثر بر افزايش سفر با قطار شهري در مشهد

عنوان مقاله: بررسي عوامل موثر بر افزايش سفر با قطار شهري در مشهد
مولفين: حميد ناظر و امين جاويدي (hamidnazer321@gmail.com)
موضوع: مديريت شهري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: عوامل بسياري از جمله سرعت جابجايي مسافر، دماي هوا، وضعيت روشنايي يا تاريکي، مناسبت هاي ويژه، درصد تورم و غيره در ترغيب و جذب مسافر براي استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي وجود دارد. نورياکي کانو معتقد است کليه عوامل موثر بر رضايت مشتري در قالب سه الگوي اساسي، عملکردي وانگيزشي مي گنجد؛ پس مي توان با شناسايي جايگاه هر يک از اين عوامل در مدل کانو، به بالا بردن رضايت مشتري با هدف جذب و نگاهداشت مسافر کمک کرد. بررسي ميزان تاثير گذاري عوامل محيطي و غير محيطي قريب به پنجاه هزار فيلد بدست آمده، اطلاعات موجود در شركت بهره برداري قطار شهري و سازمان هواشناسي مشهد همچنين در نظر گرفتن درصد تورم اعلام شده بانک مرکزي از تاريخ 1/3/92 تا 31/2/93 و تحليل رابطه آن با تعداد مشتريان براي افزايش تعداد مسافر خط يک قطار شهري مشهد با توجه به بالا بردن الگوي عملكردي، حفظ الگوي اساسي و افزايش الگوهاي انگيزشي هدف اين تحقيق است. اين اطلاعات از طريق جمع آوري اطلاعات ثبت شده بدست آمده اند.و سپس از طريق نرم افزار spss  و رگرسيون چند گانه به تحليل و ارتباط بين داده ها پرداخته ايم، در ادامه با توجه به خروجي نتايج تحليل داده ها به بررسي آن از طريق مدل كانو پرداخته ايم، درنهايت تاثير مستقيم متغير ها بر روي ميزان سفر و جنس اين نياز با توجه به مدل کانو  مشخص شد.
كليد واژه ها: جذب مشتري، مدل كانو،  قطار شهري مشهد.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، هجدهم اسفند سال 1393
تأمين مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري با رويکرد اقتصاد مقا

عنوان مقاله: تأمين مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري با رويکرد اقتصاد مقاومتي
مولف: سيد يوسف اکبري نسب (کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات، کارشناس مسئول توسازي شهرداري منطقه يک قم yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مديريت شهري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: فقدان کارايي شهرداري ها در جذب منابع قابل وصول و سياست هاي مقطعي و موردي باعث وابستگي شهرداري ها به درآمدهاي ناپايدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و اين عوامل مديريت شهري را در رسيدن به توسعه پايدار شهري با چالش هايي مواجه کرده است. تکيه بيش از اندازه شهرداري ها به الگوي کنوني تأمين منابع درآمدي ناپايدار اقتصاد شهري را در بر داشته است. در رويکرد نوين اقتصاد شهري، مباحث نويني پا به عرصه تئوري و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسايي سازوکارهاي ارتقاء و  بهبود منابع پايدار براي تأمين هزينه ها در حوزه مديريت شهري مي باشد. از اين رو راه حل پيشنهادي اين پژوهش دستيابي به الگوي پايدار درآمدي منطبق با رويکرد اقتصاد مقاومتي از جمله تسهيل و شفاف سازي در زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي، استفاده از ظرفيت هاي نهادهاي مالي و توجه ويژه به عوارض نوسازي به عنوان منبع درآمدي مستمر و پايدار مي باشد که از جمله الزامات اقتصادي مقاومتي در حوزه مديريت شهري است.
واژگان کليدي: اقتصاد مقاومتي، تأمين مالي، درآمد هاي پايدار، عوارض نوسازي، مشارکت عمومي-خصوصي


متن کامل مقاله

یکشنبه ، نوزدهم بهمن سال 1393
بررسي راه هاي امنيت شبکه هاي اينترنتي بانکي از طريق روشهاي فازي

عنوان مقاله: بررسي راه هاي امنيت شبکه هاي اينترنتي بانکي از طريق روشهاي فازي
مولفين: دکتر قاسم فرجپور خاناپشتاني و مهديه توسلي (دانشجوي ‌کارشناسي ارشد مهندسي صنايع ، دانشگاه آزاداسلامي واحدپرند، Mahdieh.tavassoli@gmail.com)
موضوع: مديريت فناوري اطلاعات
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: يكي از مهمترين موانع براي استفاده از بانكداري اينترنتي عدم امنيت تراكنشها و برخي سوءاستفاده ها در مسير انجام مبادلات مالي است.به همين دليل جلوگيري از نفوذ غيرمجاز و تشخيص جرم از مسائل مهم در مؤسسات مالي وبانكهاست . طرح احراز هويت امن و کارآمد يک مسئله بسيار مهم با توسعه فن آوري هاي شبکه بوده است. امنيت داده ها يک موضوع مهم در سناريو فعلي بانکي است. عمليات مالي امن و محرمانه است وبايد آن را با امنيت بالا در هنگام برقراري ارتباط ارسال کرد. در اين کار امنيت ارتباطات مورد بحث است. ارزيابي عملکرد بانک ها به نتايج مهمي براي بستانکاران، سرمايه گذاران و سهامداران و تعيين قابليت هاي بانک ها براي رقابت در اين بخش  تبديل شده است و داراي اهميت حياتي براي توسعه اين بخش است.
کلمات کليدي: بانكداري اينترنتي، رفتار مشكوك،تشخيص الگو، نظرية فازي ، احراز هويت، سيستم هاي توزيع شده، فيشينگ ،داده کاوي فازي


متن کامل مقاله

یکشنبه ، دوازدهم بهمن سال 1393
مسير يابي کريدور هاي ارتباطي و علت انتخاب مسير

عنوان مقاله: مسير يابي کريدور هاي ارتباطي و علت انتخاب مسير جنوب به شمال براي راه آهن سراسري ايران
مولف: امير رضا جوادي (دانشجوي دکتري مهندسي صنايع، مدرس دانشگاه و مديرعامل شرکت مهندسي پويندگان ايمني و کيفيت)
موضوع: مديريت بومي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت(اين مقاله در نشريه صنعت حمل و نقل تير و مرداد 1393  به چاپ رسيده است) 
چکيده: سالهاست است که بحث ايجاد و مسير صحيح براي راه آهن سراسري ايران مورد اختلاف کارشناسان مي باشد. متاسفانه ، بجاي بررسي همه جانبه موضوع در بيشتر مواقع به نظرات رجال سياسي در دوره هاي بعد استناد گرديده  وکمتر به موضوع با ديدگاه برنامه ريزي حمل و نقل  به اين موضوع نگاه شده است. از آنجا که يکي از علايق شخصي اينجانب مسئله حمل ونقل و برنامه ريزي آن مي باشد و با توجه به سوابق همکاري با  راه آهن جمهوري اسلامي ، مرکز مطالعات و تحقيقات حمل ونقل دانشگاه صنعتي شريف ، شرکت مادر تخصصي فرودگاه ها و چندين شرکت مهندسي مشاور و پيمانکار در زمينه راه و ابنيه تصميم گرفتم  به صورت بسيار مختصر اقدام به بيان مباني طرح ريزي کريدور هاي ارتباطي نموده و سپس با توجه به اوضاع اقتصادي و سياسي آن زمان اقدام به تحليل مسير انتخاب شده در 1306 براي راه آهن سراسري مي نمايم.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، چهاردهم دی سال 1393
الزامات و شاخص هاي توسعه شهري پايدار

عنوان مقاله: الزامات و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
مولف: سيد يوسف اکبري نسب (کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات، کارشناس مسئول توسازي شهرداري منطقه يک قم yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مديريت شهري
سال انتشار (ميلادي): 2014
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: اين مقاله، پژوهشي در باب مفهوم توسعه پايدار با تأکيد بر توسعه و چشم اندازهاي شهري است. هدف اين تحقيق معرفي راه هاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار است. بحث توسعه پايدار بر اين فرض است که جوامع نياز به مديريت سه نوع سرمايه (اقتصادي، اجتماعي، و طبيعي) دارند که ممکن است ناپايدار باشند. توسعه پايدار يک اصل سازمان دهنده براي زندگي انسان است. اين فرض يک آينده مطلوب را براي جوامع بشري بدون تضعيف پايداري سيستم هاي طبيعي و محيط زيست فراهم مي کند.
واژگان کليدي: توسعه، توسعه پايدار، شهر پايدار.


متن کامل مقاله

پنجشنبه ، چهارم دی سال 1393
بررسي اجمالي سير تحول نظريه هاي علم مديريت

عنوان مقاله: بررسي اجمالي سير تحول نظريه هاي علم مديريت
مولف: رقيه فلاحي صفدر آبادي
موضوع: مباني و تئوري هاي مديريت
سال انتشار (ميلادي): 2014
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايان نامه کارشناسي ارشد "بررسي تطبيقي مديريت اسلامي با مديريت غربي"، استاد راهنـما: مهدي يار احمدي خراساني
تهيه و تنظيم:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: مديريت به شکل هاي مختلف و متفاوت در طول تاريخ و جود داشته و به صور گوناگون، زمينه پايداري و دوام و قوام تمدن ها و حکومت ها را فراهم ساخته است. با پيشرفت علم و افزايش آگاهي بشر در استفاده از امکانات و توانايي هاي خود، تأثير مديريت در پيشرفت بشر نيز فزوني يافت و همراه با آن، نظريه‌هاي مختلف و متفاوتي که از منظرهاي گونه‌گون به انسان نگاه مي‌کردند نيز ارايه گرديد. وجه مشترک تمامي اين نظريه‌ها، هدف‌گرا بودن و توجه به نتيجه کار است و در اين راستا، انسان نيز گاه همسنگ ابزار مورد توجه قرا گرفته و گاه به آن در سطوح بالاتر توجه شده است. مي دانيم که به تعداد انديشمندان مديريت، از اين مفهوم تعريف داريم مثلاً ال دفت: مديريت را فرآيند به کارگيري موثر کارآمد از منابع مادي و انساني به منظور نيل به اهداف تعريف کرده است. در همين راستا در مقاله حاضر به بررسي اجمالي سير تحول نظريه هاي علم مديريت پرداخته شده است.متن کامل مقاله

چهارشنبه ، نوزدهم آذر سال 1393
مطالعه اهميت و کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين

عنوان مقاله: مطالعه اهميت و کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
مولفين: محمود درودچي و نويد نيک مهر
موضوع: مديريت فناوري اطلاعات
سال انتشار (ميلادي): 2014
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي تجارت الکترونيک، تهران: سوم و چهارم آذر 1386 
تهيه و تنظيم:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: پيشرفت هاي گوناگون در توانمنديهاي فناوري اطلاعات ، چهره صنعت را نسبت به دهه گذشته به سرعت متحول ساخته است. اتخاذ و اجراي فناوري اطلاعات يکي از روش هايي است که شخصيت رقابتي متمايزي به شرکت ها و زنجيره تامين اعمال مي نمايد. پذيرش فناوري اطلاعات و اجراي کارآمد آن مي تواند همکاري بين اعضا زنجيره تامين را از طريق انتقال و توزيع سريع اطلاعات دقيق و بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي بهبود بخشد و باعث افزايش کارآيي زنجيره تامين گردد. هدف اصلي نويسندگان در اين مقاله ، بررسي اثرات و کاربردهاي فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين و نيز ارائه عوامل موثر در پذيرش فناوري اطلاعات مي باشد. به علاوه براي درك بهتر موضوع ، نگاهي نيز به اهميت و نقش اطلاعات در زنجيره تامين و ويژگي هاي زنجيره تامين با رويکرد جريان اطلاعات انداخته شده است. مطالعات انجام شده بيانگر تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود پاسخگويي، توزيع و انتقال اطلاعات، کارآيي زنجيره و ارتقاء همکاري در دو بعد داخلي و خارجي، جلوگيري از پديد آمدن اثر شلاق چرمي و توسعه کانالهاي فروش مي باشد. همچنين کاربردهاي فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين با دو رويکرد تکنولوژي و سيستم هاي اطلاعاتي بسيار حائز اهميت است. در ضمن مطالعات نشان داده اند که عواملي از قبيل وسعت سازمان، ميزان موفقيت، عدم اطمينان و فشار ديگر شرکاء زنجيره و ... نقش بسزايي در پذيرش فناوري اطلاعات دارند.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، دهم آذر سال 1393
بانک تمام متن و موضوع بندي شده مقالات علمي مديريت
چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه