بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 درک ماهيت، اهميت و پيامدهاي مثبت گرايي در سازمانها

عنوان مقاله: درک ماهيت، اهميت و پيامدهاي مثبت گرايي در سازمان ها
مولف: محمد فروهر (دانشجوي دکتري مديريت آموزشي farvahar482@yahoo.com )
موضوع: مفاهيم نوين در سازمانها
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: چهارمين کنفرانس ملي مديريت و حسابداري (تهران، خرداد 1394)
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در دو دهه‌ي اخير در پرتو نهضت روان شناسي مثبت‌گرا تحول جديدي در عرصه نظريه‌پردازي و کاربرد مديريت و رهبري سازمان صورت گرفته است، که از آن به‌عنوان مثبت‌گرايي يادکرده مي‌شود. اين پارادايم جديد چشم انداز جديدي را در در خصوص تفکر و عمل مديريت و رهبري سازمان و سرمايه‌هاي انساني آن گشوده است. به ويژه وجود دامنه غني نظريه ها، پژوهش ها و مداخلات سازماني و همچنين وجود ابزارهاي سنجش معتبر باعث محبوبيت و مشروعيت فزاينده ي پارادايم مثبت گرايي درکار، به عنوان يک رويکرد علمي شده است. با توجه به کمبود ادبيات در خصوص چيستي ماهيت، و چرايي مثبت گرايي و همچنين وجود يک سري باورهاي غلطي که بعضاً پيرامون اين رويکرد وجود دارد، از جمله اهداف اوليه ي نگارش مقاله حاضر، بيان مشروعيت مثبت گرايي به عنوان يک رويکرد علمي است. در ادامه نيز به ذکر تاريخچه، تعريف و پيامدهاي مثبت گرايي در کار پرداخته خواهد شد و در انتها نيز پيشنهادهايي براي رفع چالش هاي پيرامون توسعه و کابرد چشم انداز مثبت گرايي در سازمان هاي ايراني ارائه شده است. 
 واژه هاي کليدي: مثبت گرايي، تفکر مثبت، روان شناسي مثبت گرا، روان شناسي سازماني مثبت گرا، نظريه سازمان و مديريت.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، دوم شهریور سال 1394
چارچوب تفكر استراتژيك با مشخصه هاي فرهنگ سازماني

عنوان مقاله: چارچوب تفكر استراتژيك با مشخصه هاي فرهنگ سازماني
مولف: علي عفري (دانشجوي دكتري مديريت دولتي پرديس كيش دانشگاه تهران، afriali260@gmail.com)
موضوع: مديريت راهبردي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پذيرش شده در مجله آلبرتيانا دانشگاه اوترخت هلند
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: مطابق با محيط هاي پويا ، براي يک سازمان ضروري است که چابكي سازماني خود را به طور فزاينده اي ميان ديگر سازمان هاي دولتي تغيير دهد . بنابراين ، ابزارهاي مديريتي مانند برنامه ريزي راهبردي ، مديريت کيفيت فراگير و مهندسي دوباره براي اين نياز افزايش يافته اند. اين تحقيق درنظردارد تا مشخصه هاي فرهنگ سازماني که در نهادينه كردن تفکر استراتژيك ميسرتر هستند را شناسايي کند . تشابهات ويژگيهاي مربوط به سازمان هاي استراتژيك از طريق تحقيقات ارزش محور و فرآيند محور پديدآمدند . با تكيه بر اين تشابهات 6 مولفه ضروري براي ايجاد و توسعه يک فرهنگ سازماني استراتژيك را شناسايي مي کند . اين چارچوب فرهنگ استراتژيك درواقع يك مديرمدل از پيش فعال را ايجاد مي کند که مي تواند براي شکل دهي دوباره ارزش هاي بنيادي که برفرآيند هاي تصميم گيري حاكم هستند را و بر فرد تاثير مي گذارد ، استفاده شود .


متن کامل مقاله

چهارشنبه ، بيست و هشتم مرداد سال 1394
بازارسازي و مديريت بازاريابي

عنوان مقاله: بازارسازي و مديريت بازاريابي
مولف: محمد فيض (مدرس دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان Mohammad_feiz@yahoo.com)
موضوع: بازاريابي و مديريت ارتباط با مشتري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: بازار داراي مفهوم اساسي در اقتصاد است و فعاليت هاي اقتصادي از طريق عملکرد بازار شکل مي گيرند. منظور از بازار مکان و يا جايگاه خاصي نيست بلکه مفهوم آن شکل گيري عرضه و تقاضاکنندگان بر اساس روابط مشخص است. منظور از مبادله ميان روابط بازار آنست که عوامل موجود در آن بر اساس اختيار و مبتني بر اطلاعاتي چون قيمت و کيفيت به مبادله مي پردازند. بر اساس مفاهيم اقتصادي اگر نقض عملکرد بازاري اثبات نشده باشد چنانچه بازار مذکور رقابت کامل باشد کارايي به طور مطلوب حاصل مي شود يعني کالاها با حداقل قيمت مبادله شده، سود اقتصادي در حد معقولي حفظ گرديده و منابع به بهترين وجه اختصاص مي يابند. از مشخصات بازار رقابت کامل وجود عرضه و تقاضا کنندگان زياد، کالاهاي همگن (داراي مشخصات يکسان و قابل تمييز از نظر کيفيت و کارايي) و دسترسي اطلاعات به طور مساوي است.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، بيست و چهارم خرداد سال 1394
سيستم برنامه ريزي منابع سازمان و ملاحظات پياده سازي آن در سازمان

عنوان مقاله: سيستم برنامه ريزي منابع سازمان و ملاحظات پياده سازي آن در سازمان
مولف: سيد يوسف اکبري نسب (کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مديريت فناوري اطلاعات
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: سيستم برنامه ريزي منابع سازمان به عنوان يکي از جديدترين تکنولوژي هاي مديريت سازمان مستلزم استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي پيچيده اي از لحاظ مدل و تکنولوژي است. اين سيستم حاصل سال ها تجربه مي باشد که به دليل بهبود مستمر در تکنيک هاي موجود در مديريت سازمان ها و توسعه فناوري اطلاعات، روند تکاملي خود را طي کرده است و نتيجه اين تجربه طولاني، به وجود آمدن فرآيندهاي برتر در سيستم برنامه ريزي منابع سازمان مي باشد. اين سيستم يکپارچه با ايجاد زنجيره اي يكپارچه بين كليه واحدها و بخش هاي يك سازمان ضامن افزايش کارايي هر يك از اين بخش ها خواهد بود. در اين نوشتار ضمن معرفي اين سيستم، ملاحظات پياده سازي آن نيز تشريح مي گردد.
واژگان کليدي: سيستم برنامه ريزي منابع سازمان، مهندسي مجدد، متدولوژي، سازمان.


متن کامل مقاله

شنبه ، شانزدهم خرداد سال 1394
بررسي ديدگاه هاي صاحبنظران در زمينه فرهنگ سازماني

عنوان مقاله: بررسي ديدگاه هاي صاحبنظران در زمينه فرهنگ سازماني
مولف: محمد فيض (مدرس دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان  Mohammad_feiz@yahoo.com)
موضوع: فرهنگ و جو سازماني
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: تحقيقات زيادي در خصوص فرهنگ سازماني ، نقش و چگونگي تغيير و تحول آن توسط محققين انجام شده است اما متاسفانه در کشور ما بسياري از سازمانها از وجود و نحوه عملکرد فرهنگ سازماني کم اطلاع هستند. مديران موفق به شناسايي ، توسعه و هدايت فرهنگ سازماني پرداخته و ازاين طريق بر رفتار فردي در سطح سازماني تاثير گذاشته و موجبات دستيابي به اهداف سازماني را فراهم مي کنند.
واژگان کليدي: فرهنگ سازماني ، رفتار سازماني ، تغيير فرهنگ سازماني ، مديريت فرهنگ سازماني


ادامه مطلب...

دوشنبه ، بيست و هشتم اردیبهشت سال 1394
بررسي مسائل مديريت دولتي ايران (مطالعه تطبيقي)

عنوان مقاله:  بررسي مسائل مديريت دولتي ايران (مطالعه تطبيقي)
مولف: محمد فيض (مدرس دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان  Mohammad_feiz@yahoo.com)
موضوع: مديريت دولتي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: نظام اداري در هر کشور بدليل ارتباط مستقيم  و رو در رو با آحاد و لايه هاي مختلف اجتماع از اهميت و اعـــــتبار خاصي برخوردار ميباشد و به دليل اينکه حجم عظيمي از خدمات دولت از طريق کانالها و بخش هاي مختلف دولتي بـــــــــدست شهروندان ميرسد لذا برخورداري از يک نظام اداري منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه هاي دولتمردان و سياستگذاران هر جامعه اي محسوب ميگردد بطوريکه دولتها سعي ميکنند با مطالعات علمي و تدوين قوانين و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداري بر توانمنديهاي نظام اداري خود افزوده و از نارضايتي هاي عمومي بکاهند.  در اين تحقيق ضمن تبيين اهميت  يک نظام اداري کارآمد  و برشمردن ثمرات و مضرات يک سيستم اداري مـــــطلوب و نا مطلوب، سعي گرديده به سير تاريخي تحولات نظام اداري ايران در قبل و بعد از انقلاب اشاره و به  مولفه هاي يــک نظام اداري سالم از ديدگاه قوانين و محققين ايران و جهان توجه و رويکردهاي مربوط به اصلاحات اداري را با استــــــعانت از  قوانين و مقررات کشور و اقدامات ساير کشورها در راستاي ايجاد نظام اداري کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گيرد.
واژگان کليدي: دولت، تحول،حکومت، اداره.


متن کامل مقاله

سه شنبه ، بيست و دوم اردیبهشت سال 1394
بازشناسي مفهوم فساد اداري؛ علل و پيامدهاي آن

عنوان مقاله:  بازشناسي مفهوم فساد اداري؛ علل و پيامدهاي آن
مولفين: محمدحسين سليمي پور (کارشناس ارشد مديريت دولتي Sh1400@yahoo.com) و  سيد يوسف اکبري نسب (کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مديريت دولتي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل فرهنگي و اجتماعي تبديل شده است و به ويژه در كشورهاي درحال توسعه، به عنوان يكي از مهم ترين عوامل در سر راه پيشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذيري را بر روي سرعت حركت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهميت مشکلات و خطرات فساد اداري و مالي براي ثبات و امنيت جامعه و نهادها و ارزش هاي دموکراتيک و مهم تر از همه حاکميت قانون، مبازره با فساد از اهميت زيادي برخوردار است. آن چه در تمامي تعاريف از فساد اداري مشترک مي باشد، نوعي هنجار شکني و تخطي از هنجار‌هاي اخلاقي و قانوني در عملکرد اداري و سازماني است و از اين رو فساد اداري و تعريف آن تابعي از هنجار‌هاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ مي باشد. در اين مقاله سعي شده است با بازشناسي مفهوم فساد اداري، علل و انگيزه هاي بروز اين پديده و پيامدها و شيوه هاي کنترل آن مورد بحث قرار گيرد.
واژگان کليدي: فساد، فساد اداري، فرهنگ سازماني، نظام اداري.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، چهاردهم اردیبهشت سال 1394
بانک تمام متن و موضوع بندي شده مقالات علمي مديريت
چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه