بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 تصميم گيري درباره هداياي تبليغاتي

عنوان مقاله: تصميم گيري درباره هداياي تبليغاتي
مولفين: ليلي رحيمي (leili.rahimi20@gmail.com)
موضوع: مديريت بازرگاني
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: امروزه مقوله تبليغات و بازاريابي چنان توسعه يافته که به يکي از فرايندهاي مديريت بازار تبديل شده است. تبليغات نه تنها مي‌تواند کالاهاي مورد نياز مردم را به آن‌ها بشناساند، بلکه گاهي مي‌تواند کالاهايي را که جامعه به آن‌ها نياز ندارد را طوري به مردم معرفي کند که آن‌ها احساس کنند اين کالاها نيازهايي اساسي هستند. ارسال هداياي تبليغاتي با منظور احترام نهادن به مشتريان بسيار مهم مي باشد. حال اگر با يک انتخاب هوشمندانه و با شناخت از نيازهاي مشتريان اقدام به خريد و ارسال هداياي تبليغاتي متناسب با آن نيازها شود، به طور حتم تاثير گذاري آن صد چندان خواهد بود. شايد بتوان گفت که هداياي تبليغاتي يکي مهمترين عوامل جلب توجه مشتري است که مي تواند اثر زيادي در بخاطر سپردن محصول يا خدمات داشته باشد بنابراين انتخاب صحيح نوع هديه تبليغاتي، بکار گيري خلاقيت در طراحي آن و مرتبط بودن آن با محصول يا خدمات مورد نظر از اهميت بالايي برخوردار است .
کلمات کليدي : هداياي تبليغاتي، تبليغات، برنامه بازاريابي،تبليغات تجاري.


متن کامل مقاله

جمعه ، بيست و دوم مرداد سال 1395
آسيب شناسي آمادگي دانشگاه جهت اجراي موفق برنامه هاي جانشين پروري

عنوان مقاله: آسيب‌شناسي آمادگي دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهت اجراي موفق برنامه هاي جانشين پروري
مولفين: طاهره جوانبخت دلويي (Taha.javan@yahoo.com)
موضوع: مديريت منابع انساني
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: براساس نظر سنجي موسسه بين المللي کرن فري در ميان موضوعات مهمي که سازمانها در پنج سال آينده با انها روبه رو هستند، بعد از مسايل مالي و راهبردي، برنامه جانشين پروري به‌عنوان سومين موضوع بسيار مهم تلقي شده است.( راث ول ، 2005) نظام مديريت جانشين پروري امروزه به‌عنوان راه حلي براي جذب، توسعه، و حفظ استعدادها که يکي از چالش هاي اخير سازمانها مي باشد استفاده مي شود. از انجا که سازمان‌ها در آينده با چالش هاي رقابتي فزاينده اي مواجه خواهند شد، براي مديريت اين چالش ها ،نياز به مديراني شايسته تر و اثر بخش تر از مديران فعلي خواهند داشت،لذا در سازمانهاي آينده نگر و آينده ساز برنامه ريزي جانشين پروري هر روز از اهميت بيشتري برخوردار باشد. با عنايت به جايگاه و ضرورت اجراي برنامه هاي جانشين پروري در كشور وبا توجه به اينكه نمي توان نتايج ساير حوزه ها را در اين خصوص به حوزه آموزش عالي تعميم داد و همچنين وجود خلائ اجراي اين برنامه ها در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور كه از اركان مهم  در نظام سلامت و آموزش کشور مي باشند، هدف اصلي تحقيق حاضر، آسيب شناسي آمادگي دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهت اجراي موفق برنامه هاي جانشين پروري ، به‌عنوان يکي از دانشگاههاي بزرگ کشور مي باشد و لازم به ذکر است  اين تحقيق در صدد اين است که آمادگي اجراي موفق چنين برنامه اي را براي نخستين بار در سطح يکي از دانشگاههاي علوم پزشکي کشور يعني دانشگاه علوم پزشکي گناباد آسيب شناسي کند تا مشخص شود تا چه اندازه زمينه براي اجراي پياده سازي موفق برنامه  جانشين پروري وجود دارد و در پايان نيز راهکارهاي لازم براي بهبود اجراي اين برنامه ها ارايه خواهد شد. در اين تحقيق از روش تحقيق توصيفي، در دسته تحقيق پيمايشي استفاده شده است.در تحقيق حاضر  به توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يک موقعيت پرداخته خواهد شد.در اين تحقيق، براي گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق، ازمنابع کتابخانه اي، مقالات، کتابهاي مورد نياز، و شبکه جهاني اطلاعات استفاده شده است. براي جمع آوري داده ها و اطلاعات تحقيق، از پرسشنامه استفاده شده است.مقياس مورد استفاده در اين پرسش نامه طيف ليکرت مي باشد که به صورت چهارگزينه از خيلي کم شروع و به خيلي زياد ختم مي شود. جامعه آماري تحقيق شامل کليه مديران ارشد،كارشناسان مسوول و كارشناسان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي گناباد و شامل 340  نفر مي باشند. جهت محاسبه حجم نمونه آماري از جدول مورگان استفاده شد و بر اين اساس حجم نمونه آماري 181 نفر برآورد گرديد. اين تعداد نمونه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از ميان مديران ارشد، كارشناسان مسوول و كارشناسان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي گناباد انتخاب شده است.
واژگان كليدي: جانشين پروري، آسيب شناسي، شايسته سالاري،منابع انساني.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، دهم مرداد سال 1395
آينده پژوهي و مديريت استراتژيک

عنوان مقاله: آينده پژوهي  و مديريت استراتژيک
مولفين: ليلي رحيمي (leili.rahimi20@gmail.com)
موضوع: آينده پژوهي
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: عناصر مديريت استراتژيک وآينده پژوهي استراتژيک به شيوه هاي مرتبط در همه جا و در همه سطوح دولتها و بسياري از سازمان ها در سال هاي گذشته بکار گرفته شده اند. چهار جهت جديد تحقيق در اين زمينه پيشنهادشده است از جمله ؛ اينکه به طور کامل تر به ماهيت عمل مديريت استراتژيک پرداخته شود، و بر يادگيري دانش آينده پژوهي به طور کلي به عنوان بخشي از مديريت استراتژيک تمرکزشده و به ويژه تمرکز در مورد چگونگي دانش استراتژيک و نحو? استفاده از آن و اينکه مي تواند با مديريت راهبردي به شکل بهتري يکپارچه شود. ثمر? تحقيقات متمرکز بيشتر مي تواند حيط? کاربرد مديريت استراتژيک را ارتقا داده و همچنين ظرفيت سازماني براي مقابله با چالش هاي فعلي و آينده و بهبود عملکرد در طولاني مدت را افزايش دهد. شايد بتوان بزرگترين هنر آينده انديشي و آينده پژوهي را ايجاد آمادگي براي رويارويي با آينده دانست. بزرگترين دستاورد دانش نوپاي آينده پژوهي اين است که امروز به خوبي درك شود که فرآيند تکامل آينده، بسيار پيچيده تر از آن است که بتوان آن را پيشگويي کرد.
کلمات کليدي: آينده پژوهي ، مديريت  استراتژيک ، تغيير، مديريت مسئله.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، بيست و هفتم تیر سال 1395
تعيين نقش استرس شغلي بر رضايت شغلي کارکنان

عنوان مقاله: تعيين نقش استرس شغلي بر رضايت شغلي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي گناباد
مولفين: سارا جوانبخت (Taha.javan@yahoo.com) و صفا قندي
موضوع: مديريت منابع انساني
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: استرس شغلي يکي از عوامل مهم ايجاد عوارض جسمي و رواني و همچنين نارضايتي شغلي در کارکنان بهداشتي و درماني و در نتيجه کاهش کيفيت خدمات ارايه شده مي‌باشد. با توجه به نقش كاركنان بهداشتي و درماني كه مسؤوليت مراقبت هاي پيشگيرانه را در سيستم بهداشت و درمان ما به عهده دارند، در اين تحقيق نقش و ارتباط استرس شغلي بر رضايت مندي شغلي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي گناباد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. تحقيق حاضر از نوع مطالعات توصيفي-مقطعي  بوده و جامعه آماري آن شامل  کليه کارکنان بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشکي گناباد مي باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماري 146 نفر که به روش تصادفي ساده انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه و به منظور تجزيه و تحليل نتايج تحقيق از روش هاي آمار توصيفي ( فراواني ، درصد ، ميانگين ، انحراف معيار ، همبستگي ) و استنباطي ( تحليل واريانس ، آزمون t) استفاده شده است.براساس نتايج تحقيق، در بين عوامل مربوط به رضايت کمترين ميزان رضايتمندي مربوط به رضايت از ارتقاء بوده است که 1/17 درصد رضايت کمي از وضعيت ارتقاء داشته اند و همبستگي بين استرس و رضايت از کار و رضايت از مسئول معني دار بوده است. طبق نتايج بدست آمده ، بين استرس با رضايت از كار،رضايت از مسئول و رضايت از حقوق و مزايا ارتباط معني دار وجود داشته است.
واژگان کليدي: استرس، استرس شغلي، رضايت شغلي، كاركنان دانشگاه.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، سيزدهم تیر سال 1395
چند گام طلايي براي يک مديريت متفاوت/ لزوم توجه به مديريت جهادي

عنوان مصاحبه: چند گام طلايي براي يک مديريت متفاوت/ لزوم توجه دائمي به مديريت جهادي
مصاحبه شونده: دکتر روح الله تولايي
موضوع: مديريت جهادي
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: خبرگزاري آريا
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت http://system.parsiblog.com
چکيده: مديريت جهادي به لحاظ علمي مفهوم جديدي است اما حتما سابقه ديرينه در کشور ما دارد و بايد به صورت دائمي به آن توجه شود. چگونه مي توانيم به مديريت جهادي، آموزه‌ها و دانش و علم آن مجهز شويم؟ قاعدتاً اگر بخواهيم از دريچه علم مديريت به آن بپردازيم، کمي کارمان سخت مي‌شود.اما وقتي با اعتماد به نفس و کار علمي جلو برويم، مي‌توانيم چارچوب ها و قاعده ها را کشف کرده و به نسبت نيازمان  بازتفسير و بازنويسي کنيم. در اين زمينه با دکتر روح الله تولايي عضو هيئت علمي دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي که نگاه علمي نسبت به مديريت جهادي داشته و مديريت جهادي را يک سبک شناخته شده جديد در علم مديريت ولي با قدمتي به اندازه مديريت اسلامي مي‌داند به گفتگو نشسته ايم.در اين مصاحبه سعي شده است روش‌هاي تبيين و تبديل مديريت جهادي به عنوان يک سبک علمي و نسخه‌اي کاربردي مورد بحث قرار گيرد و پس از بررسي در خصوص ارکان علمي اين مديريت به موانع پيش روي آن پرداخته شود؛  مشروح اين گفتگو را در ذيل مي‌خوانيد:


متن کامل مصاحبه

دوشنبه ، هفتم تیر سال 1395
نمودي از جهاني سازي اقتصادي ؛ تجارت بين المللي

عنوان مقاله: نمودي از جهاني سازي اقتصادي ؛ تجارت بين المللي
مولفين: ليلي رحيمي (leili.rahimi20@gmail.com)
موضوع: مديريت بازرگاني
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: تجارت بين المللي نه تنها يکي از نيروهاي محرک اصلي جهاني شدن اقتصادي است، بلکه يکي از آشکار ترين تجليات فرآيند جهاني شدن مي باشد. به عنوان مثال توسعه تجارت بين المللي کشور داراي تاثير مستقيمي بر سطح جهاني شدن اقتصاد کشور است . مقال? حاضر دربار? شاخص هاي تجارت بين المللي در اين زمينه و در مورد آنهايي است که بهترين منعکس کننده سطح جهاني شدن اقتصادي کشور و يا بخش منحصر به فرد اقتصاد است. در دهه هاي اخير، فرآيندهاي انجام شده در اقتصاد جهاني اغلب با جهاني شدن همراه هستند. برجسته ترين جنب? فرآيند جهاني شدن که در حال رشد است ، وابستگي متقابل اقتصاد ملي بوسيل?  افزايش ادغام تجارت، امور مالي، افراد و ايده ها در بازار جهاني است . جهاني شدن اقتصاد از طريق اتصال و وابستگي متقابل اقتصادهاي  ملي است.
کلمات کليدي: تجارت بين المللي، جهاني شدن، جهاني شدن اقتصاد، جهاني سازي اقتصادي.


متن کامل مقاله

سه شنبه ، اول تیر سال 1395
طراحي الگوي مفهومي توسعه مديريت جهادي با استفاده از ترکيب روش سي

عنوان مقاله: طراحي الگوي مفهومي توسعه مديريت جهادي با استفاده از ترکيب روش سيستم هاي نرم و نگاشت شناختي
مولفين: دکتر روح اله تولايي و زهرا صباغي
موضوع: مديريت جهادي
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: فصلنامه علمي-پژوهشي بهبود مديريت، شماره 28، تابستان 1394
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر بررسي ابعاد و مولفه هاي کليدي مفهوم مديريت جهادي و طراحي الگوي مفهومي توسعه آن در سازمانهاي ايراني با روش سيستم هاي نرم مي باشد. مديريت جهادي به عنوان مدلي مبتني بر ارزشهاي ايراني- اسلامي، با وجود فصل مشترک با ساير الگوهاي مديريتي، به دليل دارا بودن برخي ابعاد و مولفه هاي خاص، از ديگر الگوهاي مرسوم و متداول علم مديريت متمايز مي گردد. الگوي مديريت جهادي يک سبک مديريت عملياتي جهت رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب است. چنانچه دستيابي به الگوي توسعه مديريت جهادي را يک دغدغه يا به بيان بهتر يک مسئله بدانيم، همانند تمامي مسائل در يک موقعيت مسئله مطرح مي گردد. موقعيت مسئله ي دست يابي به الگوي توسعه مديريت جهادي، يک موقعيت پيچيده است؛ زيرا نمي توان به درستي موقعيت مسئله را توصيف نمود يا به بيان بهتر، شرح موقعيت مسئله خود يک مسئله است، چنين موضوعي ريشه در تعدد جناح هاي فکري و همچنين اقدامات هدفمند انسان ها دارد، لذا استفاده از رويکردهاي کمي نظير مهندسي سيستم ها داراي کارايي اندکي مي باشد. از همين رو در تحقيق حاضر، پژوهشگران با استفاده از ترکيب روش نگاشت شناختي و روش شناسي سيستمهاي نرم که يک روش شناسي شناخته شده و پرکاربرد در حوزه ي مسائل انساني است را به عنوان روشي جهت حل اين مسائل پيشنهاد مي دهند. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي بوده و پس از مطالعات نظري و شناسايي ابعاد و مولفه هاي کليدي مفهومي مديريت جهادي، با روش هاي کيفي نگاشت شناختي و سيستم هاي نرم به طراحي الگوي مفهومي و نقشه شناختي توسعه مديريت جهادي در سازمان ها مي پردازد.
واژه‌هاي كليدي: مديريت جهادي، سيستم هاي نرم، نگاشت شناختي، جناح هاي فکري.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، بيست و سوم خرداد سال 1395
ميانجيگري؛ راهي جايگزين براي حل اختلافات در عرصة بين المللي

عنوان مقاله: ميانجيگري؛ راهي جايگزين براي حل اختلافات در عرصة بين المللي
مترجم: دکتر عباس احمدي و ليلي  رحيمي (Leili.Rahimi20@gmail.com)
موضوع: مديريت تعارض و مذاکره
سال انتشار (ميلادي): 2016
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: محيط کسب و کار بين المللي همواره در حال تغيير است، با توجه به سرعتي که در معاملات تجاري امروز ديده مي شود ، عبارت "وقت طلاست" واقعي تر از هميشه است. بدليل درگيري بين شرکت ها، که هزينه هاي اضافي و زمان از دست رفته را به طرفين تحميل مي کند، دادگاههاي حل اختلاف ايجاد شده اند. به طور فزاينده، پاي روشهاي جايگزين حل تعارضات در ميان است که بعنوان ميانجيگري مشخص شده است.  ميانجيگري بعنوان جايگزيني براي عدالتِ سنتي، سريع تر، کارآمدتر، محرمانه تر و بالاتر از همه، ارزان تر ديده مي شود. اين مقاله روش اصلي و تکنيک هاي مورد استفاده در ميانجيگري، به منظور نتيجه گيري در مورد سودمندي اين روش جايگزين حل اختلافات بين المللي  ارائ? مي کند.
کلمات کليدي: ميانجي گري، محيط کسب و کار، تعارض، ميانجي‌گري بين المللي.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، هفدهم خرداد سال 1395
ارزيابي مولفه هاي مديريت جهادي بر عملکرد سازماني

عنوان مقاله: ارزيابي مولفه هاي مديريت جهادي بر عملکرد سازماني با رويکرد کارت امتيازي متوازن
مولفين: دکتر روح الله تولايي و دکتر سجاد شکوهيار
موضوع: مديريت جهادي
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: فصلنامه علمي-پژوهشي چشم انداز مديريت دولتي، شماره 19، پاييز 1393.
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: مديريت مي‌تواند در اشکال گوناگوني خود را نشان دهد؛ اما زماني مي‌تواند دستاوردهاي بزرگ مورد انتظار را تحقق بخشد، که اين مديريت با مولفه هاي جهادي همراه باشد. در صورتي که مديريت خردمند با رويکرد جهادي به هدايت سازمان بپردازد مي تواند علاوه بر اهداف مالي به اهداف غير مالي و متعالي سازماني نيز نائل گردد. از سوي ديگر رويکرد مديريت جهادي به عنوان يک رويکرد مديريتي نيازمند شناخت بهتر توسط سازمان هاي ايراني مي باشد. تحليل و ارزيابي هر رويکرد مديريتي لازمه شناخت و تبيين بهتر آن رويکرد مي باشد. لذا هدف اين تحقيق، شناسايي و ارزيابي مولفه-هاي کليدي مديريت جهادي بر عملكرد سازمانيبا استفاده از کارت امتيازي متوازن (BSC) مي باشد. در اين تکنيک علاوه بر شاخص مالي سه شاخص مشتري، فرايندهاي کليدي و رشد و يادگيري جهت ارزيابي عملکرد سازمان مورد بررسي قرار مي گيرد. هنگاميکه هم شاخصهاي مالي و هم شاخصهاي غير مالي مورد بررسي قرار گيرد، سازمان ترغيب مي شود تا هم اهداف مالي و هم غير مالي را دنبال نموده و ميان منافع بلند مدت و کوتاه مدت سازماني تعادل برقرار شود. در اين تحقيق با استفاده از تحقيقات پيشين و تکنيک دلفي  شاخص¬هاي کليدي عملكرد در مديريت جهادي توسط خبرگان و مديران شهرداري تهران و همچنين اساتيد حوزه و دانشگاه شناسايي شده و سپس با به کار بستن روش ارزيابي کارت امتيازي متوازن، شاخص هاي موثر در هريک از مناظر چهارگانه طبقه بندي شده است. در ادامه از روش  AHP براي مشخص نمودن اهميت هر يک از ابعاد چهارگانه کارت امتيازي متوازن و همين طور ارزيابي مولفه هاي عملکردي شناسايي شده مديريت جهادي استفاده شده است. در نهايت مشخص شده که در هر بعد، کدام مولفه ها بيشترين اهميت را دارا مي باشند و از ميان ابعاد چهار گانه کارت امتيازي متوازن کدام ابعاد بيشترين اهميت و بيشترين ميزان تاثير پذيري را از مولفه هاي مديريت جهادي نسبت به ساير ابعاد دارد.
واژه‌هاي كليدي: مديريت جهادي، ارزيابي عملکرد، کارت امتيازي متوازن، تصميم گيري چند معياره، منطق فازي.


متن کامل مقاله

شنبه ، هشتم خرداد سال 1395
بررسي تاثير بازارگرايي داخلي بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط

عنوان مقاله: بررسي تاثير بازارگرايي داخلي بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط
مولفين: دکتر سيد محمد باقري، نسيم حسين زاده نصرتي، حسين نازک تبار (iemba167@yahoo.com)
موضوع: بازاريابي
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: فصلنامه بازاريابي پارس مدير
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير بازارگرايي داخلي بر عملکرد شرکت هاي صنعتي کوچک و متوسط بخش هاي دولتي و شخصي مي باشد. در اين تحقيق، مدلي مفهومي ترسيم شده است که نشان دهنده ارتباط مستقيم بين بازارگرايي داخلي و عملکرد شرکت هاي صنعتي است. در اين تحقيق بر اساس روش تحقيق مورد استفاده، پس از بيان ادبيات موضوع و تعيين فرضيه هاي تحقيق، به جمع آوري اطلاعات پرداخته و پس از آن، به تدوين پرسشنامه اوليه پرداخته شده است. پس از توزيع پرسشنامه اوليه به مديران و خبرگان شرکت ها که 183 شرکت بود، آلفاي کرونباخ با نرم افزار SPSS محاسبه گرديد که برابر با 0.856 نشان دهنده اعتبار بالاي پرسشنامه مي باشد و پس از جمع آوري و تلخيص داده ها بر اساس معادلات مدل ساختاري و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزيه تحليل قرار داده ايم. نتايج اين تحقيق حاکي از آنست که ابعاد بازارگرايي داخلي بر عملکرد شرکت هاي مورد بررسي، تاثير مستقيم داشته است.
واژگان کليدي: بازارگرايي، بازارگرايي داخلي ، عملکرد، شرکت هاي کوچک و متوسط.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، سوم خرداد سال 1395
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه