بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 ارائه الگوي توسعه شبکه هاي دانش در هاب ها با استفاده از الگوهاي

عنوان مقاله: ارائه الگوي توسعه شبکه هاي دانش در هاب هاي پژوهش و فناوري صنعت نفت با استفاده از الگوهاي جهاني
مولفين: روح اله تولايي، دکتر جهانيار بامداد صوفي، دکتر علي رضائيان و دکتر جمشيد صالحي صدقياني
موضوع: مديريت دانش
سال انتشار (ميلادي): 2014
وضعيت: تمام متن
منبع: فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات راهبردي جهاني شدن , سال چهارم، شماره10، از صفحه 55  تا صفحه 77
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: شبکه دانش يکي از راهکارهاي مديريت دانش محسوب مي شود که منطق ايجاد آن، ايجاد اثرات هم افزايي از طريق ترکيب موثر پايگاه هاي دانش شرکتهاي هم پيمان است. امروزه مواجهه با مسائلي که داراي پيچيدگي هاي ساختاري بوده و ذينفعان مختلف با ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به آن دارند، موجب افزايش بکارگيري سيستم هاي نرم خصوصاً در حل مسائل مديريتي گشته است. در اين تحقيق با بهره گيري از فراتحليل بهترين الگوها و تجربيات شرکتهاي پيشرو دنيا در زمينه شبکه هاي دانش و با استفاده از نگاشت شناختي خبرگان صنعت نفت ايران، ابعاد و عوامل تشکيل دهنده مسأله تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و با بهره گيري از تکنيک هاي موجود در اين روش تحقيق کيفي، مدل بومي توسعه شبکه هاي دانش براي هاب هاي پژوهش و فناوري وزارت نفت ارائه شده است.نتايج تحقيق حاضر نشان داده است که الگوي توسعه شبکه هاي دانش در هاب هاي پژوهشي صنعت نفت داراي ابعاد سه شاخگي شامل زمينه (محيط) شبکه دانش، ساختار شبکه دانش و محتواي شبکه دانش مي باشد.
واژه هاي کليدي: دانش، شبکه دانش، نگاشت شناختي، بهترين تجربيات جهاني، صنعت نفت.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، نهم شهریور سال 1393
تئوري رهبري اثربخش از ديدگاه امام علي(ع)

عنوان مقاله: تئوري رهبري اثربخش از ديدگاه امام علي(ع)؛ استراتژي تئوري داده بنياد متني
مولفين: دکتر حسن دانايي‌فرد و نونا مؤمني
موضوع: مديريت اسلامي
سال انتشار (ميلادي): 2014
وضعيت: تمام متن
منبع: مطالعات انقلاب اسلامي، پاييز 1387, دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 75  تا صفحه 110
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: يکي از محورهاي اصلي مطالعه در حوزه مديريت رفتار سازماني، مقوله رهبري است. در ادبيات مديريت غربي، تئوري‌هاي بسياري درباره رهبري وجود دارد. اما آنچه در حوزه اسلامي درباره شرايط رهبري مورد توجه است، آن چيزي است که برگرفته از اعتقادات، يعني مبتني بر قرآن و کلام معصومان(ع) است. در اين ميان، نهج‌البلاغه، مأخذي ديني و اسلامي است که داراي پندها و حکمت‌هاي بسياري در زمينه رهبري اثربخش از زبان امام علي(ع) به فرماندهان ايشان است. در اين تحقيق، پژوهشگران کوشيده‌اند با بررسي کلام حضرت علي(ع)، به تئوري رهبري اثربخش از ديدگاه ايشان دست يابند. ازاين‌رو، روش تحقيق اين مقاله، استراتژي کيفي تئوري داده بنياد متني خواهد بود که نتيجه اين شيوه پژوهش، خلق تئوري است. بنابراين، لازم است واژه تئوري براي عنوان آن انتخاب شود. مي‌دانيم کلام اميرمؤمنان علي(ع) حقيقت است و آنچه حقيقت است، نياز به آزمون ندارد. بنابراين، پژوهشگران تنها به طرح تئوري از کلام حضرت علي(ع) مي‌پردازند.
واژگان کليدي: تئوري رهبري، امام علي(ع)، نهج‌البلاغه.


متن کامل مقاله

سه شنبه ، چهارم شهریور سال 1393
سوت زني! پديده اي مهجور در سازمانهاي امروزي

عنوان مقاله: سوت زني! پديده‌اي مهجور در سازمانهاي امروزي
مولفين: عليرضا مرادي (دانشجوي دکتري تخصصي مديريت منابع انساني)، محمدتقي ابراهيمي و فاطمه رستمي
موضوع : رفتار سازماني   
سال انتشار (ميلادي ) : 2014
وضعيت : تمام متن
منبع: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: همواره و در همه سازمانهاي مختلف افرادي وجود دارند که به نوعي خود را در قبال اشتباهات و خطاهاي عمدي و غير عمدي مديران سازمانها و ملاحظات اخلاقي و مسئوليت هاي اجتماعي مسئول دانسته و نمي توانند از موضوعي که مي دانند به ضرر جامعه ، کارکنان و سازمان خواهد بود به راحتي عبور کنند و سعي مي نمايند با افشاء کاري مراتب را به گوش ديگران اعم از دولت ، رسانه ها ، پرسنل سازمان و جامعه برسانند . ما در اين مقاله قصد داريم به گروهي مهجور و منزوي اشاره نماييم که همواره از آنها به نادرست ، بعنوان آنارشيست، هرج و مرج طلب و يا خبرچين ياد شده است .  در ادبيات مديريت نام اين افراد "سوت زن" مي باشد. سوت زن اصطلاحاً به کسي اطلاق مي شود که در درون يک سازمان کار مي کند و خلافکاريهاي آن را افشا مي سازد . اين خلافکاريها مي توانند شامل انواع حرکت هاي غير اخلاقي سازمان و مديران آن ، از قبيل تقلب ، احتکار ، تثبيت قيمت ، رشوه ، توليد محصول غير ايمن و نقص قوانين يا مقررات باشد. سوت زني سبب مي شود که سازمانها ، جلوي خلافکاري ها و يا تصميمات اشتباه گرفته شود و يا در نهايت موضوع به نهادهاي دولتي و يا رسانه ها کشيده شود . به دليل اينکه در سوت زني احتمال خطر جريمه شدن و يا اخراج از شغل وجود دارد ، لذا هر سوت زن مجبور است که در مورد ارزش هاي اخلاقي و مسئوليت هاي اجتماعي مورد توجه جامعه به افشاگري مبادرت نمايد .


متن کامل مقاله

سه شنبه ، چهاردهم مرداد سال 1393
ارزيابي و انتخاب تأمين کنندگان در زنجيره تأمين

عنوان مقاله: ارزيابي و انتخاب تأمين کنندگان در زنجيره تأمين با استفاده از تکنيک  تصميم گيري چند معياره فازي
مولفين: دکتر علي محقر، مهدي افضليان (دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه ارشاد دماوند؛ Mehdi.afzalian@gmail.com)، منيژه ملائي
موضوع : مديريت زنجيره تأمين
سال انتشار (ميلادي ) : 2014
وضعيت : تمام متن
منبع: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در طول سال هاي اخير انتخاب تأمين کننده مناسب در زنجيره تأمين به يک موضوع استراتژيک مهم تبديل شده است. بنابراين ماهيت اين تصميمات معمولأ پيچيده و ساختار نيافته است. از طرفي فرايند انتخاب تأمين کننده مناسب که قادر به فراهم کردن نياز خريدار از نظر محصولات با کيفيت با قيمت مناسب و در يک زمان مناسب و در يک حجم مناسب باشد يکي از ضروري ترين فعاليت ها براي ايجاد زنجيره تأمين مناسب است. در اين مقاله يک تکنيک تصميم گيري چند معياره فازي براي انتخاب تأمين کننده مناسب در يک محيط تصميم گيري گروهي پيشنهاد شده است. با توجه به معيار هاي پيشنهاد شده که شامل کيفيت محصول، زمان تحويل، هزينه خريد، توانايي تکنولوژيکي و توانايي مالي مي باشد. يک مثال عددي براي انتخاب تأمين کننده آورده شده که کاربرد روش تاپسيس فازي را بيان مي کند. در نهايت موضوعات مناسبي براي تحقيقات آينده پيشنهاد شده است.
كلمات كليدي : مديريت زنجيره تأمين، انتخاب تأمين کننده، تصميم گيري چند معياره فازي.متن کامل مقاله

شنبه ، يازدهم مرداد سال 1393
بانك مقالات موضوع بندي شده پايگاه

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني


مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي


مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي و CRM                 مديريت پروژه              فن آوري اطلاعاتIT


مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني


مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي


مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي


مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري


سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت R & D              مهندسي مجدد


نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي


مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري


ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري


جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها


تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                         سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك


عدالت سازماني                                متن کامل جزوات درسي         متن کامل کتاب ها       مباني فلسفي مديريت مقالات ترجمه شده                          مقالات روح اله تولايي


  Marketing & CRM         Strategic Management        Knowledge Management 


 

چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه