بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 بازارسازي و مديريت بازاريابي

عنوان مقاله: بازارسازي و مديريت بازاريابي
مولف: محمد فيض (مدرس دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان Mohammad_feiz@yahoo.com)
موضوع: بازاريابي و مديريت ارتباط با مشتري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: بازار داراي مفهوم اساسي در اقتصاد است و فعاليت هاي اقتصادي از طريق عملکرد بازار شکل مي گيرند. منظور از بازار مکان و يا جايگاه خاصي نيست بلکه مفهوم آن شکل گيري عرضه و تقاضاکنندگان بر اساس روابط مشخص است. منظور از مبادله ميان روابط بازار آنست که عوامل موجود در آن بر اساس اختيار و مبتني بر اطلاعاتي چون قيمت و کيفيت به مبادله مي پردازند. بر اساس مفاهيم اقتصادي اگر نقض عملکرد بازاري اثبات نشده باشد چنانچه بازار مذکور رقابت کامل باشد کارايي به طور مطلوب حاصل مي شود يعني کالاها با حداقل قيمت مبادله شده، سود اقتصادي در حد معقولي حفظ گرديده و منابع به بهترين وجه اختصاص مي يابند. از مشخصات بازار رقابت کامل وجود عرضه و تقاضا کنندگان زياد، کالاهاي همگن (داراي مشخصات يکسان و قابل تمييز از نظر کيفيت و کارايي) و دسترسي اطلاعات به طور مساوي است.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، بيست و چهارم خرداد سال 1394
سيستم برنامه ريزي منابع سازمان و ملاحظات پياده سازي آن در سازمان

عنوان مقاله: سيستم برنامه ريزي منابع سازمان و ملاحظات پياده سازي آن در سازمان
مولف: سيد يوسف اکبري نسب (کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مديريت فناوري اطلاعات
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: سيستم برنامه ريزي منابع سازمان به عنوان يکي از جديدترين تکنولوژي هاي مديريت سازمان مستلزم استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي پيچيده اي از لحاظ مدل و تکنولوژي است. اين سيستم حاصل سال ها تجربه مي باشد که به دليل بهبود مستمر در تکنيک هاي موجود در مديريت سازمان ها و توسعه فناوري اطلاعات، روند تکاملي خود را طي کرده است و نتيجه اين تجربه طولاني، به وجود آمدن فرآيندهاي برتر در سيستم برنامه ريزي منابع سازمان مي باشد. اين سيستم يکپارچه با ايجاد زنجيره اي يكپارچه بين كليه واحدها و بخش هاي يك سازمان ضامن افزايش کارايي هر يك از اين بخش ها خواهد بود. در اين نوشتار ضمن معرفي اين سيستم، ملاحظات پياده سازي آن نيز تشريح مي گردد.
واژگان کليدي: سيستم برنامه ريزي منابع سازمان، مهندسي مجدد، متدولوژي، سازمان.


متن کامل مقاله

شنبه ، شانزدهم خرداد سال 1394
بررسي ديدگاه هاي صاحبنظران در زمينه فرهنگ سازماني

عنوان مقاله: بررسي ديدگاه هاي صاحبنظران در زمينه فرهنگ سازماني
مولف: محمد فيض (مدرس دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان  Mohammad_feiz@yahoo.com)
موضوع: فرهنگ و جو سازماني
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: تحقيقات زيادي در خصوص فرهنگ سازماني ، نقش و چگونگي تغيير و تحول آن توسط محققين انجام شده است اما متاسفانه در کشور ما بسياري از سازمانها از وجود و نحوه عملکرد فرهنگ سازماني کم اطلاع هستند. مديران موفق به شناسايي ، توسعه و هدايت فرهنگ سازماني پرداخته و ازاين طريق بر رفتار فردي در سطح سازماني تاثير گذاشته و موجبات دستيابي به اهداف سازماني را فراهم مي کنند.
واژگان کليدي: فرهنگ سازماني ، رفتار سازماني ، تغيير فرهنگ سازماني ، مديريت فرهنگ سازماني


ادامه مطلب...

دوشنبه ، بيست و هشتم اردیبهشت سال 1394
بررسي مسائل مديريت دولتي ايران (مطالعه تطبيقي)

عنوان مقاله:  بررسي مسائل مديريت دولتي ايران (مطالعه تطبيقي)
مولف: محمد فيض (مدرس دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان  Mohammad_feiz@yahoo.com)
موضوع: مديريت دولتي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: نظام اداري در هر کشور بدليل ارتباط مستقيم  و رو در رو با آحاد و لايه هاي مختلف اجتماع از اهميت و اعـــــتبار خاصي برخوردار ميباشد و به دليل اينکه حجم عظيمي از خدمات دولت از طريق کانالها و بخش هاي مختلف دولتي بـــــــــدست شهروندان ميرسد لذا برخورداري از يک نظام اداري منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه هاي دولتمردان و سياستگذاران هر جامعه اي محسوب ميگردد بطوريکه دولتها سعي ميکنند با مطالعات علمي و تدوين قوانين و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداري بر توانمنديهاي نظام اداري خود افزوده و از نارضايتي هاي عمومي بکاهند.  در اين تحقيق ضمن تبيين اهميت  يک نظام اداري کارآمد  و برشمردن ثمرات و مضرات يک سيستم اداري مـــــطلوب و نا مطلوب، سعي گرديده به سير تاريخي تحولات نظام اداري ايران در قبل و بعد از انقلاب اشاره و به  مولفه هاي يــک نظام اداري سالم از ديدگاه قوانين و محققين ايران و جهان توجه و رويکردهاي مربوط به اصلاحات اداري را با استــــــعانت از  قوانين و مقررات کشور و اقدامات ساير کشورها در راستاي ايجاد نظام اداري کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گيرد.
واژگان کليدي: دولت، تحول،حکومت، اداره.


متن کامل مقاله

سه شنبه ، بيست و دوم اردیبهشت سال 1394
بازشناسي مفهوم فساد اداري؛ علل و پيامدهاي آن

عنوان مقاله:  بازشناسي مفهوم فساد اداري؛ علل و پيامدهاي آن
مولفين: محمدحسين سليمي پور (کارشناس ارشد مديريت دولتي Sh1400@yahoo.com) و  سيد يوسف اکبري نسب (کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مديريت دولتي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل فرهنگي و اجتماعي تبديل شده است و به ويژه در كشورهاي درحال توسعه، به عنوان يكي از مهم ترين عوامل در سر راه پيشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذيري را بر روي سرعت حركت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهميت مشکلات و خطرات فساد اداري و مالي براي ثبات و امنيت جامعه و نهادها و ارزش هاي دموکراتيک و مهم تر از همه حاکميت قانون، مبازره با فساد از اهميت زيادي برخوردار است. آن چه در تمامي تعاريف از فساد اداري مشترک مي باشد، نوعي هنجار شکني و تخطي از هنجار‌هاي اخلاقي و قانوني در عملکرد اداري و سازماني است و از اين رو فساد اداري و تعريف آن تابعي از هنجار‌هاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ مي باشد. در اين مقاله سعي شده است با بازشناسي مفهوم فساد اداري، علل و انگيزه هاي بروز اين پديده و پيامدها و شيوه هاي کنترل آن مورد بحث قرار گيرد.
واژگان کليدي: فساد، فساد اداري، فرهنگ سازماني، نظام اداري.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، چهاردهم اردیبهشت سال 1394
رابطه پراگماتيسم و عملگرايي با علم مديريت

عنوان مقاله:  رابطه پراگماتيسم و عملگرايي با علم مديريت
مولف: علي عفري (دانشجوي دکتري مديريت دولتي پرديس دانشگاه تهران؛ afriali260@gmail.com)
موضوع: مفاهيم نوين در مديريت
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: پراگماتيسم يا عملگرايي شيوه اي است که براي حل مسائل مي توان از آن استفاده کرد.اين ايده که اولين بار توسط فيلسوف آمريکايي به نام پيرس مطرح شد و بوسيله ويليام جيمز و ديووئي بسط داده شد تا کنون نتايج خوبي در کشورهاي پيشرفته و به خصوص آمريکا به همراه داشته است.هدف از اين تحقيق آن بود تا با آشنايي با اين فلسفه روشها و ابزارهاي اجراي عملي اين فلسفه بررسي شود. روش تحقيق آن به صورت توصيفي و کتابخانه اي است. يکي از مهمترين ابزارهايي که براي عملي کردن پراگماتيسم استفاده شده است ((اجتماع پژوهشي)) مي باشد. پراگماتيسم سه رکن اصلي را براي شکل گيري و اجراي اين اجتماع معرفي مي کند که شامل موقعيت بغرنج و يا مسئله دار، رويکرد علمي و دموکراسي مشارکتي مي باشد. پراگماتيسم مي تواند در سازمان ها به عنوان يک ابزار سودمند استفاده شود. مديران بايد با شيوه اي مثل اجتماع پژوهشي آشنا شوند چرا که اجتماع پژوهشي يک اجتماع بين الأذهاني است و مي توان با آن ارتباط مؤثر نه تنها در سطح سازمان بلکه در سطح کل جامعه برقرار کرد. مهمترين دستاورد اجتماع پژوهشي ايجاد يک جامعه با دموکراسي مشارکتي است بنابراين اگر بنا باشد که مديران به جامعه و سازمان خدمت کنند آن ها بايد مسئله را در ابتدا بررسي کنند سپس از نگرش هاي علمي و ابزار هاي علمي براي حل آن مسائل استفاده کنند و براي نيل به اين هدف نه تنها بايد از کارمندان زير دست خود بلکه بايد از نظرات افراد جامعه و شهروندان بهره ببرد. سرانجام توصيه هايي براي استفاده از آن در کشور ما ايران ارائه شده است تا بتوان جاي پايي را براي تشکيل و توسعه چنين اجتماعاتي را بوجود آورد.
کلمات کليدي: پراگماتيسم، اجتماع پژوهشي، موقعيت بغرنج، نگرش علمي ، دموکراسي مشارکتي.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، بيست و سوم فروردین سال 1394
پژوهشي موردي در مديريت پيامبر اسلام (ص) در غزوه بدر

عنوان مقاله:  پژوهشي موردي در مديريت پيامبر اسلام (ص) در غزوه بدر
مولف: علي عفري (دانشجوي دكتري مديريت دولتي پرديس دانشگاه تهران؛ afriali260@gmail.com)
موضوع: مديريت اسلامي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در اين مقاله سعي شده تا اقدامات مديريتي پيامبر اسلام (ص) در جريان اولين ومهمترين جنگ صدر اسلام يعني غزوه بدر مورد برسي قرار بگيرد . اين مقاله به صورت مورد كاوي مي باشد واطلاعات لازم جهت تحقيق از طريق مراجعه  به كتابهاي تاريخي  وهمچنين سايتهاي اينترنتي  گرداوري شده است. غزوه بدر در تاريخ دوم هجري در منطقه بنام بدر رخ داد . علت جنگ فشارهايي بود كه كفار قريش به مسلمانان وارد مي كردند، از طرفي كفار، اموال مهاجران را در مكه مصادره كرده بودند وبه طور كلي مي خواستند مسلمانان را در مدينه در فشار اقتصادي قرار دهند. در اين غزوه تعداد نيروههاي اسلام 313نفر بودند كه از اين عده 77نفر مهاجر وبقيه انصار بودند . پيامبر در اين غزوه از نظر نيرو وتجهيزات جنگي بسيار در مذيقه بود، همچنين هماهنگ كردن نيروهايي كه تاكنون در هيچ جنگ بزرگي شركت نكرده بودند به نظر سخت مي آمد ولي پيامبر(ص) با تدبير ومديريتي كه از خود نشان داد توانست سپاه اندك اسلام را بر نيروههاي تا دندان مسلح كفر غالب نمايد.
كلمات كليدي: غزوه بدر، پيامبر اسلام(ص)،مدينه، مهاجرين، انصار.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، شانزدهم فروردین سال 1394
بانک تمام متن و موضوع بندي شده مقالات علمي مديريت
چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه