بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 بررسي مفهوم و راهکارهاي پيشنهادي اصلاح الگوي مصرف

عنوان مقاله: بررسي مفهوم و راهکارهاي پيشنهادي اصلاح الگوي مصرف
مولف: محمد فيض (مدرس دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان Mohammad_feiz@yahoo.com)
موضوع: مديريت بهره وري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: اصلاح الگوي مصرف در واقع به مفهوم نهادينه كردن طُرق درست و استفاده به اندازه از منابع و ذخاير موجود است،كه باعث بهبود شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه و بستر را براي نشر و افزايش عدالت فراهم مي نمايد. از طرفي مصرف بهينه باعث مي شود تا علاوه بر پيشرفت هاي ناشي از ارتقاي فن آوري و طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت و ارتقاء در ديگر بخش هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. همچنين مصرف بهينه و صرفه‌جويي درست و ارتقاي بهره‌وري در مصرف انرژي و پتانسيل هاي موجود، سبب پويايي و رشد بيشتر در قسمت هاي مختلف از جمله اقتصاد كشور مي گردد. بنابراين ضرورت و اهميت اصلاح الگوي مصرف در جامعه و بخش هاي گوناگون بيش از پيش خود را نشان مي دهد.


ادامه مطلب...

شنبه ، چهارم مهر سال 1394
ضرورت تشکيل حلقه هاي کيفي بر ايجاد اقيانوس آبي در سازمان ها

عنوان مقاله: ضرورت تشکيل حلقه هاي کيفي بر ايجاد اقيانوس آبي در سازمان ها
مولفين: شهربانو تاج ميري گندايي، روح الله تولايي و محمد تاج ميري گندايي
موضوع:مديريت بهره وري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: چهارمين کنفرانس ملي مديريت و حسابداري، 25 خردادماه 1394، مرکز همايش هاي تلاش تهران
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: امروزه در سازمان هاي بزرگ و کوچک، براي ايجاد بهبود در سازمان ها و دستيابي به الگوهاي بهينه ي حل مسائل، تشکيل گروه هاي حل مسئله يکي از راهکارهاي مورد استفاده در سازمانهاي مختلف بوده است. حلقه هاي کيفي، يکي از رويکردهاي موثر در عرصه هاي مختلف صنعتي و خدماتي است که بسيار مورد استقبال قرار گرفته است. بر همين اساس، حلقه هاي کيفي مي توانند به بررسي اقيانوس آبي متمرکز شوند و برخلق يک اقيانوس آبي با کيفيت بپردازند. استراتژي اقيانوس آبي که نياز هر سازماني مي باشد به کشف فضاهاي ناشناخته و عرصه اي بي رقيب، در حوزه هاي کاري و خدماتي مي پردازد. پايه ي اين استراتژي، نوآوري ارزش است که سازمان با اجراي آن از کاهش هزينه ها و افزايش ارزش براي ذي نفعان سازمان برخوردار مي شود. پژوهش حاضر از نوع تحقيقات کاربردي بوده و روش انجام آن توصيفي-تحليلي و ابزار جمع آوري اطلاعات، کتابخانه اي مي باشد. يافته ها نشان مي دهد سازمان ها در دنياي کلاسيک خود، نياز به پرداخت موضوعات تازه دارند و مي توانند از فعاليت در فضاهاي قديمي که سودي را نصيب سازمان نمي سازد، پرهيز نمايند و اين نياز توسط يک حلقه ي کيفي مرتفع مي شود. رقابت در محيط پرازدحام، مسير مطمئني براي دستيابي به عملکرد مطلوب نيست، فرصت واقعي آفرينش اقيانوس هاي آبي در فضاي ناشناخته و بي رقيب بازار توسط يک تيم قدرتمند کيفي است.
واژگان کليدي:حلقه ي کيفي،استراتژي اقيانوس آبي،نوآوري ارزش،حلقه ي تشکيل فضاهاي جديد.


متن کامل مقاله

شنبه ، بيست و يکم شهریور سال 1394
ارزيابي چشم انداز هوش تجاري در موفقيت مديريت برند در سازمان ها

عنوان مقاله: ارزيابي چشم انداز هوش تجاري(BI) در موفقيت مديريت برند در سازمان ها
مولفين: روح الله تولايي، شهربانو تاج ميري گندايي، محمد تاج ميري گندايي
موضوع: مديريت بازرگاني
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع، 26 خردادماه 1394، مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در دنياي به شدت رقابتي امروز، مديران براي پيشبرد محصول و خدمات سازمان ها در ميدان رقابت، نيازمند راهبردي جهت منحصربفرد شدن هستند. بسخني ديگر، داشتن ابزاري جهت متمايز سازي سازمان و محصولات از رقبا و محصولاتشان. برند و مديريت آن اين نياز را رفع مي سازد. از تکنيک ها و ابزارهاي حمايت گر مديران ارشد و مديران برند، جهت اخذ تصميم به موقع و سريع در ميان انبوه اطلاعات و داده هاي گوناگون، سيستم هوش تجاري (BI) است. هدف از اين پژوهش ارزيابي و بررسي چشم انداز هوش تجاري بر موفقيت مديريت برند در سازمان ها مي باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و تحليلي-توصيفي مي باشد. ابزار جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي است. يافته ها نشان مي دهد ارائه ي تحليل يافته ي داده ها در پاسخ به نيازهاي مشتري و حفظ آن ها که از عناصر اصلي ماندگاري يک برند مي باشد از ابزارهاي هوش تجاري است. بکارگيري سيستم هوش تجاري در يک سازمان جهت تحليل و پيش بيني سريع حجم وسيع اطلاعات و تبديل آن ها به دانش، به مديران برند امکان دستيابي به اهداف سازمان نظير داشتن مزيت رقابتي، حفظ عملکردي مثبت و مستمر و تصميم گيري بهنگام و صحيح را مي دهد. گرفتن تصميمات صحيح و به موقع در سازمان مي تواند موفقيت آن را در عرصه ي رقابت تضمين نمايد. با ضمانت بقا و حفظ ارزش سازمان و نام تجاري آن، اهداف مديريت برند محقق مي شود.
واژه هاي کليدي: سيستم هوش تجاري، ابزار تصميم گيري مديريت، مزيت رقابتي، برند، مديريت برند


متن کامل مقاله

چهارشنبه ، يازدهم شهریور سال 1394
درک ماهيت، اهميت و پيامدهاي مثبت گرايي در سازمانها

عنوان مقاله: درک ماهيت، اهميت و پيامدهاي مثبت گرايي در سازمان ها
مولف: محمد فروهر (دانشجوي دکتري مديريت آموزشي farvahar482@yahoo.com )
موضوع: مفاهيم نوين در سازمانها
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: چهارمين کنفرانس ملي مديريت و حسابداري (تهران، خرداد 1394)
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در دو دهه‌ي اخير در پرتو نهضت روان شناسي مثبت‌گرا تحول جديدي در عرصه نظريه‌پردازي و کاربرد مديريت و رهبري سازمان صورت گرفته است، که از آن به‌عنوان مثبت‌گرايي يادکرده مي‌شود. اين پارادايم جديد چشم انداز جديدي را در در خصوص تفکر و عمل مديريت و رهبري سازمان و سرمايه‌هاي انساني آن گشوده است. به ويژه وجود دامنه غني نظريه ها، پژوهش ها و مداخلات سازماني و همچنين وجود ابزارهاي سنجش معتبر باعث محبوبيت و مشروعيت فزاينده ي پارادايم مثبت گرايي درکار، به عنوان يک رويکرد علمي شده است. با توجه به کمبود ادبيات در خصوص چيستي ماهيت، و چرايي مثبت گرايي و همچنين وجود يک سري باورهاي غلطي که بعضاً پيرامون اين رويکرد وجود دارد، از جمله اهداف اوليه ي نگارش مقاله حاضر، بيان مشروعيت مثبت گرايي به عنوان يک رويکرد علمي است. در ادامه نيز به ذکر تاريخچه، تعريف و پيامدهاي مثبت گرايي در کار پرداخته خواهد شد و در انتها نيز پيشنهادهايي براي رفع چالش هاي پيرامون توسعه و کابرد چشم انداز مثبت گرايي در سازمان هاي ايراني ارائه شده است. 
 واژه هاي کليدي: مثبت گرايي، تفکر مثبت، روان شناسي مثبت گرا، روان شناسي سازماني مثبت گرا، نظريه سازمان و مديريت.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، دوم شهریور سال 1394
چارچوب تفكر استراتژيك با مشخصه هاي فرهنگ سازماني

عنوان مقاله: چارچوب تفكر استراتژيك با مشخصه هاي فرهنگ سازماني
مولف: علي عفري (دانشجوي دكتري مديريت دولتي پرديس كيش دانشگاه تهران، afriali260@gmail.com)
موضوع: مديريت راهبردي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پذيرش شده در مجله آلبرتيانا دانشگاه اوترخت هلند
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: مطابق با محيط هاي پويا ، براي يک سازمان ضروري است که چابكي سازماني خود را به طور فزاينده اي ميان ديگر سازمان هاي دولتي تغيير دهد . بنابراين ، ابزارهاي مديريتي مانند برنامه ريزي راهبردي ، مديريت کيفيت فراگير و مهندسي دوباره براي اين نياز افزايش يافته اند. اين تحقيق درنظردارد تا مشخصه هاي فرهنگ سازماني که در نهادينه كردن تفکر استراتژيك ميسرتر هستند را شناسايي کند . تشابهات ويژگيهاي مربوط به سازمان هاي استراتژيك از طريق تحقيقات ارزش محور و فرآيند محور پديدآمدند . با تكيه بر اين تشابهات 6 مولفه ضروري براي ايجاد و توسعه يک فرهنگ سازماني استراتژيك را شناسايي مي کند . اين چارچوب فرهنگ استراتژيك درواقع يك مديرمدل از پيش فعال را ايجاد مي کند که مي تواند براي شکل دهي دوباره ارزش هاي بنيادي که برفرآيند هاي تصميم گيري حاكم هستند را و بر فرد تاثير مي گذارد ، استفاده شود .


متن کامل مقاله

چهارشنبه ، بيست و هشتم مرداد سال 1394
بازارسازي و مديريت بازاريابي

عنوان مقاله: بازارسازي و مديريت بازاريابي
مولف: محمد فيض (مدرس دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان Mohammad_feiz@yahoo.com)
موضوع: بازاريابي و مديريت ارتباط با مشتري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: بازار داراي مفهوم اساسي در اقتصاد است و فعاليت هاي اقتصادي از طريق عملکرد بازار شکل مي گيرند. منظور از بازار مکان و يا جايگاه خاصي نيست بلکه مفهوم آن شکل گيري عرضه و تقاضاکنندگان بر اساس روابط مشخص است. منظور از مبادله ميان روابط بازار آنست که عوامل موجود در آن بر اساس اختيار و مبتني بر اطلاعاتي چون قيمت و کيفيت به مبادله مي پردازند. بر اساس مفاهيم اقتصادي اگر نقض عملکرد بازاري اثبات نشده باشد چنانچه بازار مذکور رقابت کامل باشد کارايي به طور مطلوب حاصل مي شود يعني کالاها با حداقل قيمت مبادله شده، سود اقتصادي در حد معقولي حفظ گرديده و منابع به بهترين وجه اختصاص مي يابند. از مشخصات بازار رقابت کامل وجود عرضه و تقاضا کنندگان زياد، کالاهاي همگن (داراي مشخصات يکسان و قابل تمييز از نظر کيفيت و کارايي) و دسترسي اطلاعات به طور مساوي است.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، بيست و چهارم خرداد سال 1394
سيستم برنامه ريزي منابع سازمان و ملاحظات پياده سازي آن در سازمان

عنوان مقاله: سيستم برنامه ريزي منابع سازمان و ملاحظات پياده سازي آن در سازمان
مولف: سيد يوسف اکبري نسب (کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مديريت فناوري اطلاعات
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: سيستم برنامه ريزي منابع سازمان به عنوان يکي از جديدترين تکنولوژي هاي مديريت سازمان مستلزم استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي پيچيده اي از لحاظ مدل و تکنولوژي است. اين سيستم حاصل سال ها تجربه مي باشد که به دليل بهبود مستمر در تکنيک هاي موجود در مديريت سازمان ها و توسعه فناوري اطلاعات، روند تکاملي خود را طي کرده است و نتيجه اين تجربه طولاني، به وجود آمدن فرآيندهاي برتر در سيستم برنامه ريزي منابع سازمان مي باشد. اين سيستم يکپارچه با ايجاد زنجيره اي يكپارچه بين كليه واحدها و بخش هاي يك سازمان ضامن افزايش کارايي هر يك از اين بخش ها خواهد بود. در اين نوشتار ضمن معرفي اين سيستم، ملاحظات پياده سازي آن نيز تشريح مي گردد.
واژگان کليدي: سيستم برنامه ريزي منابع سازمان، مهندسي مجدد، متدولوژي، سازمان.


متن کامل مقاله

شنبه ، شانزدهم خرداد سال 1394
بانک تمام متن و موضوع بندي شده مقالات علمي مديريت
چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه