بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 رابطه پراگماتيسم و عملگرايي با علم مديريت

عنوان مقاله:  رابطه پراگماتيسم و عملگرايي با علم مديريت
مولف: علي عفري (دانشجوي دکتري مديريت دولتي پرديس دانشگاه تهران؛ afriali260@gmail.com)
موضوع: مفاهيم نوين در مديريت
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: پراگماتيسم يا عملگرايي شيوه اي است که براي حل مسائل مي توان از آن استفاده کرد.اين ايده که اولين بار توسط فيلسوف آمريکايي به نام پيرس مطرح شد و بوسيله ويليام جيمز و ديووئي بسط داده شد تا کنون نتايج خوبي در کشورهاي پيشرفته و به خصوص آمريکا به همراه داشته است.هدف از اين تحقيق آن بود تا با آشنايي با اين فلسفه روشها و ابزارهاي اجراي عملي اين فلسفه بررسي شود. روش تحقيق آن به صورت توصيفي و کتابخانه اي است. يکي از مهمترين ابزارهايي که براي عملي کردن پراگماتيسم استفاده شده است ((اجتماع پژوهشي)) مي باشد. پراگماتيسم سه رکن اصلي را براي شکل گيري و اجراي اين اجتماع معرفي مي کند که شامل موقعيت بغرنج و يا مسئله دار، رويکرد علمي و دموکراسي مشارکتي مي باشد. پراگماتيسم مي تواند در سازمان ها به عنوان يک ابزار سودمند استفاده شود. مديران بايد با شيوه اي مثل اجتماع پژوهشي آشنا شوند چرا که اجتماع پژوهشي يک اجتماع بين الأذهاني است و مي توان با آن ارتباط مؤثر نه تنها در سطح سازمان بلکه در سطح کل جامعه برقرار کرد. مهمترين دستاورد اجتماع پژوهشي ايجاد يک جامعه با دموکراسي مشارکتي است بنابراين اگر بنا باشد که مديران به جامعه و سازمان خدمت کنند آن ها بايد مسئله را در ابتدا بررسي کنند سپس از نگرش هاي علمي و ابزار هاي علمي براي حل آن مسائل استفاده کنند و براي نيل به اين هدف نه تنها بايد از کارمندان زير دست خود بلکه بايد از نظرات افراد جامعه و شهروندان بهره ببرد. سرانجام توصيه هايي براي استفاده از آن در کشور ما ايران ارائه شده است تا بتوان جاي پايي را براي تشکيل و توسعه چنين اجتماعاتي را بوجود آورد.
کلمات کليدي: پراگماتيسم، اجتماع پژوهشي، موقعيت بغرنج، نگرش علمي ، دموکراسي مشارکتي.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، بيست و سوم فروردین سال 1394
پژوهشي موردي در مديريت پيامبر اسلام (ص) در غزوه بدر

عنوان مقاله:  پژوهشي موردي در مديريت پيامبر اسلام (ص) در غزوه بدر
مولف: علي عفري (دانشجوي دكتري مديريت دولتي پرديس دانشگاه تهران؛ afriali260@gmail.com)
موضوع: مديريت اسلامي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در اين مقاله سعي شده تا اقدامات مديريتي پيامبر اسلام (ص) در جريان اولين ومهمترين جنگ صدر اسلام يعني غزوه بدر مورد برسي قرار بگيرد . اين مقاله به صورت مورد كاوي مي باشد واطلاعات لازم جهت تحقيق از طريق مراجعه  به كتابهاي تاريخي  وهمچنين سايتهاي اينترنتي  گرداوري شده است. غزوه بدر در تاريخ دوم هجري در منطقه بنام بدر رخ داد . علت جنگ فشارهايي بود كه كفار قريش به مسلمانان وارد مي كردند، از طرفي كفار، اموال مهاجران را در مكه مصادره كرده بودند وبه طور كلي مي خواستند مسلمانان را در مدينه در فشار اقتصادي قرار دهند. در اين غزوه تعداد نيروههاي اسلام 313نفر بودند كه از اين عده 77نفر مهاجر وبقيه انصار بودند . پيامبر در اين غزوه از نظر نيرو وتجهيزات جنگي بسيار در مذيقه بود، همچنين هماهنگ كردن نيروهايي كه تاكنون در هيچ جنگ بزرگي شركت نكرده بودند به نظر سخت مي آمد ولي پيامبر(ص) با تدبير ومديريتي كه از خود نشان داد توانست سپاه اندك اسلام را بر نيروههاي تا دندان مسلح كفر غالب نمايد.
كلمات كليدي: غزوه بدر، پيامبر اسلام(ص)،مدينه، مهاجرين، انصار.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، شانزدهم فروردین سال 1394
بررسي عوامل موثر بر افزايش سفر با قطار شهري در مشهد

عنوان مقاله: بررسي عوامل موثر بر افزايش سفر با قطار شهري در مشهد
مولفين: حميد ناظر و امين جاويدي (hamidnazer321@gmail.com)
موضوع: مديريت شهري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: عوامل بسياري از جمله سرعت جابجايي مسافر، دماي هوا، وضعيت روشنايي يا تاريکي، مناسبت هاي ويژه، درصد تورم و غيره در ترغيب و جذب مسافر براي استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي وجود دارد. نورياکي کانو معتقد است کليه عوامل موثر بر رضايت مشتري در قالب سه الگوي اساسي، عملکردي وانگيزشي مي گنجد؛ پس مي توان با شناسايي جايگاه هر يک از اين عوامل در مدل کانو، به بالا بردن رضايت مشتري با هدف جذب و نگاهداشت مسافر کمک کرد. بررسي ميزان تاثير گذاري عوامل محيطي و غير محيطي قريب به پنجاه هزار فيلد بدست آمده، اطلاعات موجود در شركت بهره برداري قطار شهري و سازمان هواشناسي مشهد همچنين در نظر گرفتن درصد تورم اعلام شده بانک مرکزي از تاريخ 1/3/92 تا 31/2/93 و تحليل رابطه آن با تعداد مشتريان براي افزايش تعداد مسافر خط يک قطار شهري مشهد با توجه به بالا بردن الگوي عملكردي، حفظ الگوي اساسي و افزايش الگوهاي انگيزشي هدف اين تحقيق است. اين اطلاعات از طريق جمع آوري اطلاعات ثبت شده بدست آمده اند.و سپس از طريق نرم افزار spss  و رگرسيون چند گانه به تحليل و ارتباط بين داده ها پرداخته ايم، در ادامه با توجه به خروجي نتايج تحليل داده ها به بررسي آن از طريق مدل كانو پرداخته ايم، درنهايت تاثير مستقيم متغير ها بر روي ميزان سفر و جنس اين نياز با توجه به مدل کانو  مشخص شد.
كليد واژه ها: جذب مشتري، مدل كانو،  قطار شهري مشهد.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، هجدهم اسفند سال 1393
تأمين مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري با رويکرد اقتصاد مقا

عنوان مقاله: تأمين مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري با رويکرد اقتصاد مقاومتي
مولف: سيد يوسف اکبري نسب (کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات، کارشناس مسئول توسازي شهرداري منطقه يک قم yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مديريت شهري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: فقدان کارايي شهرداري ها در جذب منابع قابل وصول و سياست هاي مقطعي و موردي باعث وابستگي شهرداري ها به درآمدهاي ناپايدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و اين عوامل مديريت شهري را در رسيدن به توسعه پايدار شهري با چالش هايي مواجه کرده است. تکيه بيش از اندازه شهرداري ها به الگوي کنوني تأمين منابع درآمدي ناپايدار اقتصاد شهري را در بر داشته است. در رويکرد نوين اقتصاد شهري، مباحث نويني پا به عرصه تئوري و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسايي سازوکارهاي ارتقاء و  بهبود منابع پايدار براي تأمين هزينه ها در حوزه مديريت شهري مي باشد. از اين رو راه حل پيشنهادي اين پژوهش دستيابي به الگوي پايدار درآمدي منطبق با رويکرد اقتصاد مقاومتي از جمله تسهيل و شفاف سازي در زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي، استفاده از ظرفيت هاي نهادهاي مالي و توجه ويژه به عوارض نوسازي به عنوان منبع درآمدي مستمر و پايدار مي باشد که از جمله الزامات اقتصادي مقاومتي در حوزه مديريت شهري است.
واژگان کليدي: اقتصاد مقاومتي، تأمين مالي، درآمد هاي پايدار، عوارض نوسازي، مشارکت عمومي-خصوصي


متن کامل مقاله

یکشنبه ، نوزدهم بهمن سال 1393
بررسي راه هاي امنيت شبکه هاي اينترنتي بانکي از طريق روشهاي فازي

عنوان مقاله: بررسي راه هاي امنيت شبکه هاي اينترنتي بانکي از طريق روشهاي فازي
مولفين: دکتر قاسم فرجپور خاناپشتاني و مهديه توسلي (دانشجوي ‌کارشناسي ارشد مهندسي صنايع ، دانشگاه آزاداسلامي واحدپرند، Mahdieh.tavassoli@gmail.com)
موضوع: مديريت فناوري اطلاعات
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: يكي از مهمترين موانع براي استفاده از بانكداري اينترنتي عدم امنيت تراكنشها و برخي سوءاستفاده ها در مسير انجام مبادلات مالي است.به همين دليل جلوگيري از نفوذ غيرمجاز و تشخيص جرم از مسائل مهم در مؤسسات مالي وبانكهاست . طرح احراز هويت امن و کارآمد يک مسئله بسيار مهم با توسعه فن آوري هاي شبکه بوده است. امنيت داده ها يک موضوع مهم در سناريو فعلي بانکي است. عمليات مالي امن و محرمانه است وبايد آن را با امنيت بالا در هنگام برقراري ارتباط ارسال کرد. در اين کار امنيت ارتباطات مورد بحث است. ارزيابي عملکرد بانک ها به نتايج مهمي براي بستانکاران، سرمايه گذاران و سهامداران و تعيين قابليت هاي بانک ها براي رقابت در اين بخش  تبديل شده است و داراي اهميت حياتي براي توسعه اين بخش است.
کلمات کليدي: بانكداري اينترنتي، رفتار مشكوك،تشخيص الگو، نظرية فازي ، احراز هويت، سيستم هاي توزيع شده، فيشينگ ،داده کاوي فازي


متن کامل مقاله

یکشنبه ، دوازدهم بهمن سال 1393
مسير يابي کريدور هاي ارتباطي و علت انتخاب مسير

عنوان مقاله: مسير يابي کريدور هاي ارتباطي و علت انتخاب مسير جنوب به شمال براي راه آهن سراسري ايران
مولف: امير رضا جوادي (دانشجوي دکتري مهندسي صنايع، مدرس دانشگاه و مديرعامل شرکت مهندسي پويندگان ايمني و کيفيت)
موضوع: مديريت بومي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت(اين مقاله در نشريه صنعت حمل و نقل تير و مرداد 1393  به چاپ رسيده است) 
چکيده: سالهاست است که بحث ايجاد و مسير صحيح براي راه آهن سراسري ايران مورد اختلاف کارشناسان مي باشد. متاسفانه ، بجاي بررسي همه جانبه موضوع در بيشتر مواقع به نظرات رجال سياسي در دوره هاي بعد استناد گرديده  وکمتر به موضوع با ديدگاه برنامه ريزي حمل و نقل  به اين موضوع نگاه شده است. از آنجا که يکي از علايق شخصي اينجانب مسئله حمل ونقل و برنامه ريزي آن مي باشد و با توجه به سوابق همکاري با  راه آهن جمهوري اسلامي ، مرکز مطالعات و تحقيقات حمل ونقل دانشگاه صنعتي شريف ، شرکت مادر تخصصي فرودگاه ها و چندين شرکت مهندسي مشاور و پيمانکار در زمينه راه و ابنيه تصميم گرفتم  به صورت بسيار مختصر اقدام به بيان مباني طرح ريزي کريدور هاي ارتباطي نموده و سپس با توجه به اوضاع اقتصادي و سياسي آن زمان اقدام به تحليل مسير انتخاب شده در 1306 براي راه آهن سراسري مي نمايم.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، چهاردهم دی سال 1393
الزامات و شاخص هاي توسعه شهري پايدار

عنوان مقاله: الزامات و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
مولف: سيد يوسف اکبري نسب (کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات، کارشناس مسئول توسازي شهرداري منطقه يک قم yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مديريت شهري
سال انتشار (ميلادي): 2014
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: اين مقاله، پژوهشي در باب مفهوم توسعه پايدار با تأکيد بر توسعه و چشم اندازهاي شهري است. هدف اين تحقيق معرفي راه هاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار است. بحث توسعه پايدار بر اين فرض است که جوامع نياز به مديريت سه نوع سرمايه (اقتصادي، اجتماعي، و طبيعي) دارند که ممکن است ناپايدار باشند. توسعه پايدار يک اصل سازمان دهنده براي زندگي انسان است. اين فرض يک آينده مطلوب را براي جوامع بشري بدون تضعيف پايداري سيستم هاي طبيعي و محيط زيست فراهم مي کند.
واژگان کليدي: توسعه، توسعه پايدار، شهر پايدار.


متن کامل مقاله

پنجشنبه ، چهارم دی سال 1393
بانک تمام متن و موضوع بندي شده مقالات علمي مديريت
چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه