::منوی اصلی
::اعلام نتایج
::مقالات
::بانک سوالات
::امتحان نهایی سوم معماری

 برای اجرای فایل های Pdf ،برنامه Adobe Reader  حتما باید نصب باشد.


خرداد 90 
 

نام درس 

نوع فایل 

دانلود 

آشنایی با بنا های تاریخی 

Pdf 

آشنایی با بناهای تاریخی  

 تاسیسات ساخت

Pdf  

تاسیسات ساخت  

متره برآورد 

Pdf  

متره براورد  

 عناصر جزئیات

Pdf  

عناصر جزئیات  


خرداد 89


نام درس 

نوع فایل 

دانلود 

آشنایی با بنا های تاریخی 

Doc

 

 تاسیسات ساخت

Doc

 تاسیسات ساخت

متره برآورد 

Doc

متره برآورد 

 عناصر جزئیات

Doc

عناصر جزئیات 
تغییر قالب صفحه