::منوی اصلی
::مقالات
::بانک سوالات
::اعلام نتایج
::امتحان نهایی سوم حسابداری

 برای اجرای فایل های Pdf ، برنامه Adobe Redear حتما باید نصب باشد.

خرداد 90

نام درس 

 نوع فایل

دانلود 

اصول حسابداری 

Pdf 

اصول حسابداری 

حسابداری صنعتی 

Pdf  

حسابداری صنعتی 

شرکتها 

 Pdf 

شرکتها 

 مفاهیم و روشهای آماری

Pdf  

مفاهیم و روشهای آماری 

شهریور 90
 

نام درس 

 نوع فایل

دانلود 

اصول حسابداری 

Doc

 

حسابداری صنعتی 

Doc

حسابداری صنعتی 

شرکتها 

 Doc

 

 مفاهیم و روشهای آماری

Doc

مفاهیم و روشهای اماری 


خرداد 89

نام درس 

 نوع فایل

دانلود 

اصول حسابداری 

Doc

اصول حسابداری 

حسابداری صنعتی 

Doc

 حسابداری صنعتی

شرکتها 

 Doc

شرکتها 

 مفاهیم و روشهای آماری

Doc

مفاهیم و روشهای آماری 

تغییر قالب صفحه