گروه علوم اجتماعی
$0 گروه آموزشی علوم اجتماعی استان فارس$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0 $0$0 $0$0 $0$0
بانک سوال کتاب جدید التألیف جامعه شناسی1.doc
جامعه 1 به صورت پاورپوینت
کاربر گرامی لطفاً ابتدا هر چهار فایل را دانلود نموده و سپس اولین فایل  را extractنموده و پاورپوینت را اجرا کنید .


jamee1.part1.rar

jamee1.part2.rar

jamee1.part3.rarتغییر قالب صفحه