هنرستانهای پسرانه ناحیه 1 شیراز

 

نام هنرستان

رشته ها

آدرس

تلفن
 

 

دکتر اسماعیلی

صنایع شیمیایی - حسابداری

فرهنگ شهر

6307751

 

شهید ظل انوار

ساختمان- الکتروتکنیک(برق)- تاسیسات –نقشه برداری

میدان معلم

6309119

6309120

 

شهید خراجی

حسابداری – کامپیوتر – نقشه کشی معماری

بلوار شهید باهنر جنوبی

8244212

 

معلم

کامپیوتر - الکتونیک

بلوار زرهی

8434720

8434721

 

دارالفنون

الکتروتکنیک(برق)- مکانیک خودرو – ساخت و تولید

خیابان شهید آقایی

8330324

 


هنرستانهای
دخترانه ناحیه 1 شیراز

نام هنرستان

رشته ها

آدرس

تلفن

 

تربیت بدنی دختران

تربیت بدنی دختران

بلوار سفیر

8391278

8391279

 

شهید کشاورز

حسابداری – کودکیاری – طراحی دوخت

میدان فخر/اباد

8201895

8303600

 

هنراندیشه

نقاشی –صنایع دستی - گرافیک – نقشه کشی معماری

بلوار شهید باهنر جنوبی

8244212

 

معلم

کامپیوتر - الکتونیک

بلوار زرهی – خ باغ حوض

8302178

8207609

 

نمونه دولتی مهر

انیمیشن – گرافیک کامپیوتر-حسابداری – نقشه کشی معماری

خیابان وصال – کوچه 7

8302178

8207609

 
تغییر قالب صفحه