تصویر روز

بانک سوالات
لینک های مفید
گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای استان فارس
گروه رایانه نظری استان فارس
دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش
پورتال وزارت آموزش و پرورش
دبیرخانه کشوری کامپیوتر فنی و کاردانش
دانلود کتاب های درسی
کلوپ کشوری کامپیوتر
مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش
اداره آموزش های فنی حرفه ای وکاردانش استان فارس
آموزش الگوريتم و برنامه نويسي
مطالب کمک آموزشی

استانداردهای آموزشی کاردانش
جزوه آموزشی Visual Basic 6.0
نمونه سوالات الگوریتم سری اول (با پاسخ)
نمونه سوالات الگوریتم سری دوم
نمونه سوالات الگوریتم سری سوم

اطلاعیه ها