::کارت منزلت
چگونه صاحب کارت منزلت شویم :
1- ورود به سایت سازمان بازنشستگی کشوری به آدرس www.cspf.ir
2- انتخاب گزینه کارت شناسایی (منزلت ) بازنشستگان
3- وارد نمودن شماره دفتر کل وکد ملی
4- تکمیل اطلاعات درخواستی فرم مربوطه
5- برای تکمیل اطلاعات مشخصات شناسنامه ای خود و افراد تحت تکفل آدرس وکد پستی ویک قطعه عکس اسکن شده مورد نیاز میباشد
  بازدید کنندگان
کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 5142 بازدیدهای امروز: 4
تغییر قالب صفحه