به وب سايت ضمن خدمت آموزش و پرورش داراب خوش آمديد

اطلاعيه ها و اخبار

****توزیع گواهی نامه های آموزش ضمن خدمت :آشنایی با اندیشه ها و افکار استاد شهید مطهری ٰ،مبانی تربیت اسلامی ،قوانین آئین نامه ها و مقررات آموزشی دوره پیش دبستانی و ابتدایی ،طرح معرفت بسیجی (هادیان بصیر)آشنایی با فرق ادیان و مذاهب ،انگیزش در آموزش و پرورش ،تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی ،فرهنگ و آداب پوشش (طرح مشکات) ،متفرقه

****توزيع گواهي دوره ضمن خدمت : تفسير سوره هاي فتح ، حجرات و محمد(ص) تحت عنوان انگيزش در آموزش و پرورش - مجازي  و دوره ارزشيابي كمي - توصيفي مقطع ابتدايي آماده توزيع مي باشد . جهت كسب اطلاعات بيشتر به قسمت اطلاعيه ها و اخبار مراجعه شود .

دوره ضمن خدمت مجله رشد : جهاني شدن و نقش آن در تعليم و تربيت - مجازي  آماده توزيع مي باشد . جهت كسب اطلاعات بيشتر به قسمت اطلاعيه ها و اخبار مراجعه شود .

*****دوره ضمن خدمت مواد مخدر و پيامدهاي سوء آن  آماده توزيع مي باشد . جهت كسب اطلاعات بيشتر به قسمت اطلاعيه ها و اخبار مراجعه شود .

*****دوره ضمن خدمت آمادگي دفاعي سوم راهنمايي آماده توزيع مي باشد . جهت كسب اطلاعات بيشتر به قسمت اطلاعيه ها و اخبار مراجعه شود .

****دوره ضمن خدمت ديني سوم راهنمايي آماده توزيع مي باشد . جهت كسب اطلاعات بيشتر به قسمت اطلاعيه ها و اخبار مراجعه شود .

**** دوره ضمن خدمت قرآن پنجم ابتدايي آماده توزيع مي باشد . جهت كسب اطلاعات بيشتر به قسمت اطلاعيه ها و اخبار مراجعه شود .

**** دوره هاي ضمن خدمت دوم و ششم آماده توزيع مي باشد .جهت كسب اطلاعات بيشتر به قسمت اطلاعيه ها و اخبار مراجعه شود*** گواهي هاي ضمن خدمت آزمونهاي مجازي و بدو خدمت و تخلفات اداري از روز يكشنبه 17 ديماه آماده توزيع مي باشد. خواهشمند است با مراجعه به قسمت اطلاعيه ها و اخبار اطلاعات تكميلي دريافت كنيد .*** گواهي دوره ادبيات فارسي راهنمايي كه در سال قبل برگزار شده بود اما هنوز گواهي شركت كنندگان صادر نشده بود با پيگيري هاي انجام شده چاپ و از روز يكشنبه 17 ديماه در اختيار افرادي كه شرايط لازم براي شركت در دوره را داشته اند قرار خواهد گرفت . با مراجعه به قسمت اطلاعيه ها و اخبار اطلاعات تكميلي دريافت كنيد .


فایل دوره ها
برای دریافت شماره ثبت از فایل های زیر استخراج کنید
همراه داشتن این شماره جهت دریافت گواهی الزامی است

آشنائی با اندیشه ها و افکار استاد شهید مطهری

مبانی تربیت اسلامی

قوانین،آئین نامه ها و مقررات آموزشی دوره ی پیش دبستانی و ابتدائی

طرح معرفت بسیجی(هادیان بصیر)

آشنائی با فرق ، ادیان و مذاهب

انگیزش در آموزش و پرورش(جدید)

تربیت بدنی پایه ششم ابتدائی

فرهنگ و آداب پوشش (طرح مشکات)

متفرقه
=====================

دوره های ضمن خدمت بدو خدمت و مجازي و ادبيات راهنمايي  از شماره یک تا 3111


دوره هاي باقيمانده از قبل پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي ، انديشه هاي سياسي امام و....


دوره هاي دوم و ششم ابتدايي

تربيت بدني دوم ابتدايي ويژه دبيران تربيت بدني

قرآن پنجم ابتدايي

ديني سوم راهنمايي

آمادگي دفاعي سوم راهنمايي

مواد مخدر و پيامدهاي سوء آن

مجله رشد جهاني شدن و نقش آن در تعليم و تربيت - مجازي

15 فروردين 92 : تفسير سوره هاي فتح ، حجرات و محمد (ص) - انگيزش در آموزش و پرورش - مجازي
15 فروردين 92 : ارزشيابي كمي - توصيفي و ارزشيابي توصيفي ( مقطع ابتدايي )

تغییر قالب صفحه