فایل دوره ها
برای دریافت شماره ثبت از فایل های زیر استخراج کنید
همراه داشتن این شماره جهت دریافت گواهی الزامی است

آشنائی با اندیشه ها و افکار استاد شهید مطهری

مبانی تربیت اسلامی

قوانین،آئین نامه ها و مقررات آموزشی دوره ی پیش دبستانی و ابتدائی

طرح معرفت بسیجی(هادیان بصیر)

آشنائی با فرق ، ادیان و مذاهب

انگیزش در آموزش و پرورش(جدید)

تربیت بدنی پایه ششم ابتدائی

فرهنگ و آداب پوشش (طرح مشکات)

متفرقه
=====================

دوره های ضمن خدمت بدو خدمت و مجازي و ادبيات راهنمايي  از شماره یک تا 3111


دوره هاي باقيمانده از قبل پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي ، انديشه هاي سياسي امام و....


دوره هاي دوم و ششم ابتدايي

تربيت بدني دوم ابتدايي ويژه دبيران تربيت بدني

قرآن پنجم ابتدايي

ديني سوم راهنمايي

آمادگي دفاعي سوم راهنمايي

مواد مخدر و پيامدهاي سوء آن

مجله رشد جهاني شدن و نقش آن در تعليم و تربيت - مجازي

15 فروردين 92 : تفسير سوره هاي فتح ، حجرات و محمد (ص) - انگيزش در آموزش و پرورش - مجازي
15 فروردين 92 : ارزشيابي كمي - توصيفي و ارزشيابي توصيفي ( مقطع ابتدايي )

تغییر قالب صفحه