بخشهای سایت
::نظر سنجي
نظر شما در مورد این وبسایت چیست؟
خوب
متوسط
ضعیف
میتواند بهتر شود
اسامی قبول شدگان

ردیف

نام و خانوا د گی

رشته

شهر

نوع دانشگا ه

 

1

سعیده جلالی

دارو سازی

یزد

روزانه

 

2

شادی  صفایی

پزشکی

جهرم

روزانه

 

3

زهرا  طاهری

اعضاء مصنوعی

تهران

روزانه

 

4

مریم  رستگار

علوم تفذیه

بوشهر

روزانه

 

5

مریم  زارع

پرتوشناسی

شیراز

روزانه

 

6

سمیرا  نوح پیشه

مهندسی برق

کرمان

روزانه

 

7

سیده فاطمه دستغیب

مهندسی برق

کرمان

روزانه

 

8

نگار  فراحی

مهندسی مکانیک

بوشهر

روزانه

 

9

فریما شیردره

اتاق عمل

شیراز

روزانه

 

10

سپیده منصف

مهندسی بهداشت حر فه ای

شیراز

روزانه

 

11

الناز پناهی

مهندسی برق

فسا

روزانه

 

12

 شیوا مهرازی

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

کرمان

روزانه

 

13

فاطمه زحمتکش

مهندسی اپتیک

کرمان

روزانه

 

14

شراره سلطانی

مهندسی عمران

یاسوج

روزانه

 

15

فاطمه بهمنی

مهندسی برق

قو چا ن

روزانه

 

16

سولما ز قهرمانی نیا

مهندسی معد ن

شاهرود

روزانه

 

17

درنا خفری نژاد

مهندسی مکا نیک

زابل

روزا نه

 

18

سپیده اکبر پور

اتاق عمل

فسا

روزانه

 

19

بهاره آقایی

پرستاری

شیراز

روزانه

 

20

الهام اصلانی

مهندسی گیا ه پزشگی

سنندج

روزانه

 

21

طاهره پرویز کشکولی

مهندسی منابع طبیعی(شیلات)

بندر عبا س

روزانه

 

22

آرزو کریم آقایی

زیست شناسی

کرمان

روزانه

 

23

مهسا احدی فر

مهندس منابع طبیعی

یزد

روزانه

 

24

محد ثه حقیقی

مهندسی فناوری

کازرون

روزانه

 

25

فهیمه اسماعیل زاده

مهندسی فناوری

کازرون

روزانه

 

26

مریم علی پور 

مهندسی مکا نیک

فسا

روزانه

 

27

 

مریم قاسمی

مهندسی کامپیوتر

سروستان

روزانه

 

28

فتانه زارعی

زبان و ادبیات انگلیسی

شیراز

روزانه

اسامی قبول شدگان دانشگا ه های (روزانه ،شبانه، پیام نور)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ص1

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و خانوا د گی

رشته

شهر

نوع دانشگا ه

 

29

میترا صفری نژادیان

مهندسی کامپیوتر

فسا

روزانه

 

30

شیما روزبه

مهندسی کامپیوتر

سیرجان

روزانه

 

31

شیما حق بین

مهندسی مکا نیک

بیرجند

روزانه

 

32

زهرا پور صالحی

علوم کامپیوتر

کازرون

روزانه

 

33

مریم کاوه

 

آمار

شیراز

روزانه

34

رقیه جلیل ثا بت

زیست شناسی

زاهدان

روزانه

 

35

مریم صداقت

مهندسی مکانیز اسیون کشاورزی

اهواز

روزانه

 

36

زهرا صداقت

مترجمی زبان

جهرم

روزانه

 

37

فاطمه حمزوی نیا

مهندسی آب

ایلام

روزانه

 

38

سمیرا پران

مهندسی کشاورزی

یاسوج

روزانه

 

39

زهرا شهریور

مهندسی تولیدات گیاهی

همدان

روزانه

 

40

مرضیه کریمی

مهندسی بهداشت حرفه ای

بندر عباس

روزانه

 

41

زهرا صادقی

 

مهندسی منابع طبیعی

شیراز

روزانه

42

ویدا حیاتی

مدیریت بازرگانی

جهرم

روزانه

 

43

مریم مظلوم

مهندسی کامپیوتر

بندر عباس

روزانه

 

44

مریم دلشه

مهندسی شیمی

سیرجان

روزانه

 

45

مرضیه زارع

زبان روسی

الزهرا تهران

روزانه

 

46

سکینه خجسته

فیزیک

یاسوج

روزانه

 

47

شکوه موسوی

صنایع دستی

الزهرا تهران

روزانه

 

48

مریم صا دقی

مهندسی برق

سبزوار

شبانه

 

49

شیوا فرح جان

ریاضی

شیراز

روزانه

 

50

عاطفه رئوفت

آمار

شیراز

روزانه

 

51

پریسا صفری نژادیان

آمار

شیراز

روزانه

 

52

فرناز حسینی مطلق

نرم افزار

جهرم

روزانه

 

53

مریم پرویز

آموزش زبان

شیراز

روزانه

 

54

صبا تارخ

معماری کاردانی

شیراز

روزانه

 

55

شیوا نیک خواه شیرازی

ریاضی

شیراز

روزانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شهر

نوع دانشگاه

56

فاطمه افراسیا بی

مهندسی برق

شیراز

غیر انتفاعی

 

57

هاله شادی

مهندسی صنایع

قشم

 

"

58

المیرا منصوری

معماری داخلی

یزد

 

"

59

ایراندخت عسکری

حسابداری

شیراز

"

 

60

مریم انصاری

مهندسی معماری

شیراز

"

 

61

الناز حسینی

امور بیمه

شیراز

"

 

62

بهاره بهشت آیین

کاردان فنی مکانیک

شیراز

"

 

63

هانیه تاشکه

مهندسی صنایع

شیراز

"

 

64

عاطفه سینایی

حسابداری

شیراز

"

 

65

آرزو اسماعیلی

معماری داخلی

شیراز

 

"

66

شکیلا پرنیا

مهندسی معماری

شیراز

 

"

67

لیلا مسیح زاده

مهندسی برق

شیراز

"

 

68

هاجر ستایش نسب

مهندسی صنا یع

شیراز

"

 

69

غزاله زارع

مهندسی معماری

شیراز

"

 

70

فاطمه پاک نیت

مهندسی مکا نیک

شیراز

"

 

71

نگین استخری

مدیریت بازرگانی

شیراز

"

 

72

فاطمه سلیمانی

کاردان فنی مکا نیک

شیراز

"

 

73

مهسا توکل

ادبیات زبان انگلیسی

شیراز

"

 

74

نرگس خلیلی

ادبیات زبان انگلیسی

شیراز

"

 

75

لیلا جهان پناه

مدیریت مالی

اصقهان

"

 

76

سمانه یزدانی

آموزش زبان

شیر از

"

 

77

درسا حسنی

مهندسی معماری

شیراز

"

 

78

مریم خفری نژاد

آموزش زبان انگلیسی

شیراز

"

 

79

آیدا بروس

آموزش زبا ن

شیراز

"

 

80

مرجان عالم رهنما

مهندسی برق

شیراز

پیام نور

 

81

 

ازاده بردبار

مهندسی معماری

شیراز

پیام نور

82

اتوسا کلاهی

مهندسی کامپیوتر

خرامه

"

 

 

 

 

ردیف

نام و خانوا د گی

رشته

شهر

نوع دانشگا ه

 

83

پارمید ا

مدیریت بازرگانی

شیراز

پیام نور

 

84

مریم قاسمی

مهندسی کامپیوتر

سروستان

پیام نور

 

85

پریسا رحیمی

مدیریت جهانگردی

فیروز آبا د

پیام نور

 

86

نرجس یزدان پناهی

مهندسی مدیریت پروژه

مرود شت

پیام نور

 

87

نازنین فرخنده

مهندسی مدیریت اجرایی

شیراز

پیام نور

 

88

سپیده فصحتی

معماری کاردانی

شیراز

غیر انتفاعی

 

89

فاطمه هما یون

مترجمی زبان کاردانی

شیراز

غیر انتفاعی

 

90

شیما عد لو

معماری کاردانی

شیراز

غیر انتفاعی

 

91

مینا صالحی

شیمی

شیراز

غیر انتفاعی

 

92

سیده نوشین محمدی

مدیریت دولتی

شیراز

پیام نور

 

93

مارال بخشی زاده

مترجمی زبان

شیراز

پیام نور

 

94

مهسا شکری

مدیریت جهانگردی

شیراز

پیام نور

 

95

فاطمه ده بزرگی

شیمی

شیراز

پیام نور

 

96

نیلوفر شکر فروش

کامپیوتر

شیراز

پیام نور

 

97

سارا فیروزی

شیمی کار بردی

شیراز

پیام نور

 

98

سعیده عفیفی

مهندسی برق

شیراز

عیر انتفاعی

 

99

نجمه صالحی

مهندسی صنا یع

شیراز

غیر انتفاعی

 

100

مرضیه ناظمی

آموزش زبان انگلیسی

شیراز

غیر انتفاعی

 

101

ساناز بیرمی نژاد

علوم کامپیوتر

خرامه

پیام نور

 

102

نیلوفر فرهمند

کاردانی مدبریت صنعتی

شیراز

غیر انتفاعی

 

103

غزاله کریم  آقایی

مهندسی کامپیوتر

شیراز

مجازی

 

104

نیلوفر قاجار

کاردانی معماری

شیراز

عیر انتفاعی

 

105

ویدا حیاتی نژاد

کاردانی مدیریت بازرگانی

جهرم

عیر انتفاعی

 

106

هاجر سید علاالدین حسین

مهندسی برق

شیراز

پیام نور

 

107

پریسا پرویزی

مهندسی شهر سازی

شیراز

پیام نور

 

108

فاطمه تقلبی

مهندسی شهر سازی

شیراز

پیام نور

 

109

فریما کشاورز

مدیریت بازرگانی

شیراز

پیام نور

 

110

دل ارام جواهری

مهندسی مدیریت پروژه

شیراز

پیام نوز

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ و ساعت
 وضعيت جوي
نام شهر
وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی
اذان صــبح 04:12
طلوع آفتاب 05:34
اذان ظـــهر 12:01
غروب آفتاب 18:27
اذان مــغرب 18:46
نیمه شــب 23:19
تغییر قالب صفحه