بانك سوالات

 امتحانات نهایی  خرداد سال 93  


پایه سوم ریاضی فیزیک 


ادبیات فارسی3(1).pdf                            جبرو احتمال .pdf                حسابان.pdf

دیفرانسیل(2).pdf                                 دین و زندگی3 سال سوم .pdf    زبان انگلیسی3(3).pdf

زبان فارسی(1).pdf                                زبان فارسی3(1).pdf            شیمی 3 و آزمایشگاه.pdf

عربی3.pdf                                         فیزیک ریاضی(1).pdf            فیزیک3و آزمایشگاه .pdf

معارف.pdf                                         هندسه2(2).pdf


امتحانات نهایی  خرداد سال 93 


پایه سوم  علوم تجربی 


ادبیات فارسی3(1).pdf                            دین و زندگی3(1).pdf            ریاضی3(3).pdf


زبان انگلیسی3(3).pdf                            زبان فارسی(1).pdf              زمین شناسی(5).pdf


زیست شناسی.pdf                                زیست شناسی2.pdf            شیمی3(4).pdf


عربی3(2).pdf                                    فیزیک تجربی(1).pdf             فیزیک3 تجربی(2).pdf


معارف.pdf
    

امتحانات نهایی  خرداد سال 93 


پایه چهارم ( پیش  دانشگاهی )

حساب دیفرانسیل ریاضی.pdf                    زیست پیش تجربی93.pdf        فارسی پیش خرداد93 (1).pdf

فیزیک ریاضی3خرداد93.pdf                        فیزیک3تجربی خرداد93.pdf    معارف پیش دانشگاهی .pdf


امتحانات نهایی خرداد 92


پایه سوم رشته ریاضی فیزیک

dini3-3nazari (1).pdf                            جبر و احتمال.pdf                حسابان.pdf

زبان انگلیسی3.pdf                              زبان فارسی 3.pdf                شیمی3.pdf

عربی3(1).pdf                                    فیزیک.pdf                        هندسه2.pdfامتحانات نهایی خرداد 92


پایه سوم رشته علوم تجربی

قران و تعلیمات دینی.pdf                        ریاضی3.pdf                        زبان انگلیسی3.pdf

زبان فارسی 3.pdf                              زمین شناسی.pdf                  زیست شناسی و آزمایشگاه 2.pdf

شیمی3.pdf                                    عربی3).pdf                         فیزیک 3.pdfامتحانات نهایی خرداد 92


پایه چهارم پیش دانشگاهی

حساب و دیفرانسیل پیش.pdf                    زبان فارسی پیش .pdf            زبان فارسی پیش.pdf

زیست شناسی پیش.pdf                        فیزیک -ریاضی پیش.pdf            فیزیک پیش.pdf

معارف اسلامی دین و زندگی پیش.pdf            معارف اسلامی پیش.pdf

آزمون دی 93

  پایه اول

ادبيات فارسي .pdf                            ديني اول.pdf                        رياضي 1.pdf

زبان انگليسي .pdf                            زبان فارسي .pdf                    علوم زيستي اول.pdf

فيزيک اول.pdf                                 مطالعات 1.pdf                        مطالعات 2.pdf


 آزمون دی 93

  پایه دوم

آمادگي دفاعي دي ماه 93.pdf                آمار دوم رياضي.pdf                    ادبيات دوم.pdf
   
جغرافيا.pdf                                    ديني دوم .pdf                         رياضي 2.pdf

زبان انگليسي 2.pdf                            زبان فارسي 2.pdf                    زيست پايه دوم.pdf

فيزيک دوم .pdf                                هندسه 1.pdf


آزمون دی 93 

پایه سوم 

ادبيات سوم _2.pdf                           تاريخ معاصر .pdf                       جبر و احتمال.pdf

حسابان.pdf                                     آمار.ddf                              ديني 3.pdf

رياضي 3 ديماه 93 .pdf                        زبان انگليسي 3.pdf                  زبان فارسي 3 دي ماه 93.pdf

زمين شناسي 3.pdf                        زيست سوم.pdf                        سوالات مباني کامپيوتر دي ماه 93.pdf

شيمي پايه سوم.pdf                        عربي سوم.pdf                        فيزيک سوم رياضي و تجربي.pdf

هندسه 2.pdf

آزمون های دی 93

پایه چهارم ( پیش دانشگاهی )


ديفرانسيل.pdf                             رياضيات گسسته.pdf                  زبان انگليسي .pdf

زيست پيش دانشگاهي.pdf                سوالات دين وزندگي .pdf             سوالات رياضي عمومي.pdf

شيمي چهارم.pdf                            علوم زمين تيز هوشان دي 93.pdf        فيزيک رشته تجربي.pdf

فيزيک رشته رياضي.pdf                     زبان و ادبيات فارسي                هندسه تحليلي.pdfآزمونهای دی 91


  پایه اول دبیرستان

           زبان انگليسي 1.pdf                    سوال زبان کلاسهای اول-فرزانگان دیماه 91.doc

   
                  کلید ادبیات فارسی1.docx                        کلید زبان کلاس اول-دیماه 91.doc

           ادبیات فارسی 1.docx                 
پاسخنامه زبان کلاسهای اول-فرزانگان دیماه 91.doc   

           شيمي براي زندگي.pdf                اجتماعي1دباغ.jpg             اجتماعي1دباغ 001.jpg
             
           عربي 1.pdf
                             رياضيات 1.pdf                       زبان فارسي 1.pdf    
                                                           
              علوم زيستي.pdf                              ریاضی 1.doc                       دين و زندگي 1.pdf
   
              دين زندگي1هاشمي راد.jpg               عربي1سالك.jpg                  عربي1سالك 001.jpg 
            
              فيزيك1فلاحي 001.jpg                      فيزيك1فلاحي 002.jpg            عربي1سالك 002.jpg

              فيزيك1فلاحي.jpg                            حیدریان ریاضی1.                   دهقانی)علوم زیستی1.docx

              ادبیات (صغیر.docx                           سوال ریاضی اول .docx           شیمی 1(مولازاده.docx

             نگارش1(خامه چی).doc                     مطالعات.docx                       مطالعات پاسخ فرزانگان.docx            پایه دوم دبیرستان

             شيمي 2.pdf                                    عربي 2.pdf                          فيزيك 2.pdf

             معارف اسلامي.pdf                           هندسه1.pdf                            رياضي 2.pdf

             .jpgآمادگی دفاعی                            آمار.doc                                 ادبیات 2 لیلا رحیمی.docx
 
             سوال جغرافی عرفانیان.docx              کلید جغرافی.docx                      جغرافيا.pdf

              دین وزندگی 003.jpg                         آمادگی دفاعی 002.                   .jpدین وزندگیg  
        
             زيست شناسي1.pdf                         ادبيات فارسي 2.pdf                  زبان فارسي 2.pdf

              هندسه01.jpg                                 هندسه002.jpg                          هندسه.jpg
              
              زیست.jpg                                     زیست 005.rar                           زیست 006.jpg
              
              زیست 007.jpg      سوم تجربی وریاضی 

              الف ادبیات فارسی 3.doc                   ب ادبیات فارسی3.doc                 مهر 004.jpg

              آمار و مدلسازي.pdf                          زبان فارسی3.doc                     زبان فارسی 3.doc     
        
              زبان فارسی 3.doc                            ریاضی 3 سوم تجربی.doc           سوالات جبر.docx 
             
              ادامه شیمی 3.                                  دینی3.                                  3زمین شناسی.doc 
             
               شیمی3.docx                                  کامپیوتر1.jpg                              کامپیوتر2.jpg 

              Midterm Farzanegan grade three 91-92.doc                    
         

    نمونه سوالات دی 91 دبیرستان حضرت زینب(س)
 

        پایه اول دبیرستان

              آمادگي دفاعي .pdf
              رياضي 2.pdf

              زبان فارسي 1.pdf

        
        پایه سوم دبیرستان


         آمار و مدلسازي .pdf                                  رياضي 3.pdf                                 زمين شناسي .pdf 

         فيزيک 3.pdf                                             جبرو احتمال .pdf                            حسابان.pdf

         حسابان 1.pdf                                         مباني کامپيوتر.pdf                              نمونه سوالات مرحله دوم المپیاد سالهای گذشته

   تستی تشریحی مرحله دوم دوره 21.pdf        تستی و تشریحی مرحله دوم دوره 20.pdf
   تشریحی روز اول دوره 10.pdf                     تشریحی مرحله دوم دوره13.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 12.pdf                 تشریحی مرحله دوم دوره 14.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 15.pdf                 تشریحی مرحله دوم دوره 16.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 17.pdf                 تشریحی مرحله دوم دوره 18.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 19.pdf                 تشریحی مرحله دوم دوره 22.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 4.pdf                   تشریحی مرحله دوم دوره 5.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 8.pdf                   تشریحی مرحله دوم دوره 6.pdf                 


تکالیف نوروزی زبان انگلیسی خانم مظفری


تکالیف نوروزی ادبیات خانم فرزانه

دفترچه دروس عمومی و اختصاصی آزمون جامع پایه اول

 دفترچه دروس عمومی و اختصاصی آزمون جامع پایه دوم تجربی

دفترچه دروس عمومی و اختصاصی آزمون جامع پایه دوم ریاضی

 دفترچه دروس عمومی و اختصاصی آزمون جامع پایه سوم تجربی

دفترچه دروس عمومی و اختصاصی آزمون جامع پایه سوم ریاضی

کلید تصحیح سوالات کلیه پایه ها


آزمون پیشرفت تحصیلی سوم ریاضی (مرحله اول )

آزمون پیشرفت تحصیلی سوم ریاضی (مرحله دوم )

سوالات عربی سوم ( پیش آزمون پیشرفت تحصیلی )


 سوالات و کلید امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری

adabiat3.r.t.pdf        English.pdf         ghoran3.pdf    hendesh2.pdf

hesaban.pdf        jabr.r.pdf        narabitajri.pdf        فیزیک.pdf

riyazi3tajrobi.pdf        shimi.pdf        zabanfarsi3.r.t.pdf

zamin.taj.pdf        zist2.pdf

zaban1.pdf        zaban2.am.pdf

سوالات و کلید امتحانات هماهنگ پیش دانشگاهی

زبان فارسی .pdf        حساب و دیفرانسیل و انتگرال .pdf        زیست شناسی .pdf

فیزیک .pdf        معارف اسلامی .pdf


آزمونهای خرداد ماه 91


ادبيات فارسي 1اول.pdf        دين و زندگي1 اول.pdf    رياضي يک اول.pdf

زبان انگليسي اول.pdf         زبان فارسي 1اول.pdf     شيمي براي زندگي اول .pdf

عربي اول.pdf                  علوم زيست و بهداشت اول.pdf    فيزيک 1آزمايشگاه اول.pdf

مطالعات اجتماعي اول.pdf

آمادگي دفاعي دوم_0001.pdf        آمارو مدلسازي دوم رياضي .pdf    ادبيات فارسي دوم.pdf

جغرافياي عمومي و استان فارس دوم.pdf        دين و زندگي دوم.pdf    رياضي دوم.pdf

زبان انگليسي دوم .pdf        زبان فارسي دوم.pdf        زيست شناسي وآزمايشگاه 1دوم تجربي.pdf

شيمي دوم.pdf        عربي دوم .pdf        فيزيک 2وآزمايشگاه دوم.pdf        هندسه 1 دوم رياضي.pdf

آمار و مدل سازي سوم تجربي .pdf        تاريخ معاصر ايران سوم .pdf        مباني کامپيوتر سوم.pdf

انگليسي.pdf        رياضيات عمومي پيش .pdf        رياضيات گسسته پيش .pdf
    
شيمي چهارم.pdf    علوم زمين چهارم تجربي.pdf        هندسه تحليلي و جبرخطي پيش رياضي.pdfنمونه سوالات فیزیک گاج 

نمونه سوالات فیزیک قسمت دوم


آزمونهای خرداد ماه 90

مطالعات اجتماعي.pdf                 فيزيک 1.pdf               علوم زيستي اول.pdf

عربي اول.pdf                 شيمي اول.pdf            زبان فارسي اول.pdf

زبان خارجه 1.pdf          دين وزندگي1.pdf            ادبيات فارسي اول7.pdf

آمادگي دفاعي.pdf     آمار ومدلسازي .pdf        ادبيات فارسي2.pdf

جغرافيا.pdf              دين وزندگي دوم.pdf        رياضي2.pdf 

زبان خارجه2.pdf            زبان فارسي دوم.pdf        زيست شناسي دوم.pdf

عربي دوم.pdf        هندسه 1.pdf        فيزيک2.pdfآزمونهای دی ماه 90


پایه اول :


دين و زندگي 1.pdf
                          ادبيات فارسي 1 اول .pdf                 رياضي يک اول.pdf

زبان انگليسي 1.pdf                          زبان فارسي يک اول.pdf                   شيمي براي زندگي.pdf

عربی اول .pdf                                 علوم زيست و بهداشت.pdf               فيزيک 1و آزمايشگاه.pdf

مطالعات اجتماعي.pdf

پایه دوم ( رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ) :


آمار و مدلسازي -رياضي .pdf       ادبيات فارسي.pdf                جغرافياي عمومي و استان شناسي.pdf

دين و زندگي.pdf                    رياضي 2.pdf                       زبان انگليسي 2.pdf

زبان فارسي 2 تجربی.pdf           زبان فارسي 2_ریاضی.pdf        زيست شناسي و آزمايشگاه 1.pdf

 شيمي 2.pdf                        عربي.pdf                           فيزيک 2.pdf

هندسه 1 رياضي.pdf                هندسه 1.pdf
 
پایه سوم  ( رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ):

زبان انگليسي 3.pdf                 آمار و مدلسازي تجربي.pdf       ادبيات فارسي سوم .pdf

تاريخ معاصر.pdf                      جبر و احتمال رياضي .pdf         حسابان.pdf   

دين و زندگي سوم.pdf              رياضي 3 تجربي.pdf               زبان فارسي 3.pdf

زمين شناسي تجربي.pdf           زيست شناسي و آزمايشگاه 2.pdf  شيمي 3.pdf

عربي.pdf                             فيزيک 3 تجربي.pdf                فيزيک 3 رياضي.pdf

مباني کامپيوتر.pdf                   هندسه 2 رياضي.pdf

 

 پیش دانشگاهی  ( رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ) :

ديفرانسيل رياضي.pdf           دين و زندگي.pdf                 رياضي عمومي 1.pdf

رياضيات گسسته رياضي.pdf         زبان انگليسي .pdf                  زبان و ادبيات فارسي .pdf

زيست شناسي.pdf                علوم زمين 1تجربي.pdf              فيزيک.pdf

هندسه تحليلي و جبر خطي .pdf      شيمي 1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ امروز

Wed. 24 Aug. 2016
چهارشنبه 3 شهریور 1395

 

 

تغییر قالب صفحه