·       

برگزاری آزمون های جامع مدیریت آموزشگاه سه نوبت در طول سال تحصیلی برای کلیه پایه ها و مشخص شدن وضعیت دانش آموزان  در کلاس  و پایه مورد نظر
·        برگزاری آزمون های جامع برای پایه ی ششم در نوبت دوم سال تحصیلی
·        بازدید از کلاس ها جهت آمادگی دروس ، انجام تکالیف  و انجام تمرین های کتاب های مختلف درسی توسط معاونین آموزشی 
·        بررسی دفاتر کلاسی و دفاتر تکلیف و املا و کتاب های بنویسیم از طرف معاونین آموزشی
·        اجرای طرح جابر بن حیان و انتخاب دانش آموزان در مرحله ی آموزشگاه تا مرحله ی کشوری
·        برگزاری جشنواره زبان آموزی و برگزیده شدن دانش آموزان درمرحله ی آموزشگاه و انتخاب        گروه های دانش آموزی در مرحله ناحیه در کلیه ی پایه ها
·        شرکت در جشنواره روش های فعال تدریس و برگزیده شدن همکاران در مرحله ی ناحیه و معرفی به مرحله ی استان
·        پذیرفته شدن 56 نفر از دانش آموزان پایه ی ششم در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در دو نوبت آموزشگاه
·        برگزاری جشنواره خوشنویسی و املای آموزشی در کلیه ی پایه ها
·        اشتراک مجله رشد و استفاده ی بهینه در کلاس های درس و برنامه ریزی آن برای اوقات فراغت دانش آموزان و کلیه ی پرسنل
·        جشن ضرب و خودکار پایه ی سوم
·        تشکیل مجامع کلاسی
·        تشکیل مجامع عمومی انجمن اولیا و مربیان
·        برگزاری جلسات انجمن مشترک دو نوبت و استفاده از مشارکت های فکری اعضای انجمن و   کارگروه های مختلف
·        انتخاب دانش آموزان ساعی و تلاشگر هفته ای یک بار در تابلو کلاسی به عنوان "گل های هفته"
·        برگزاری شورای آموزگاران و دعوت از اساتید مجرب از جمله دکتر کریمی در زمینه ارزشیابی توصیفی و خانم بهره دار در زمینه آموزش کمک های اولیه و سرکارخانم مدرسی در زمینه       مهارت های زندگی و .......جهت همکاران
·        ارائه کارنامه ی پایه های  اول تا ششم با اطلاع رسانی قبلی به صورت روزانه
·        گسترش سایت آموزشگاه جهت اجرای برنامه ی تکالیف و آزمون ها در منزل 

 

 

 

تغییر قالب صفحه