آنچه باید بدانید(پیش دانشگاهی)

آنچه باید بدانید (پیش دانشگاهی )

با سلام اطلاعاتی را در مورد نظام پیش دانشگاهی در اختیار شما قرار می دهیم امید است مثمر ثمر واقع شود .

1- نظام مرکز پیش دانشگاهی

این نظام به صورت ترمی واحدی است و دانش پژوهان در طی دو ترم 24 واحد را باید پشت سر بگذارند . قابل توجه است که دروس ترم اول پیش نیاز دروس ترم دوم نیستند و در صورتی که در ترم اول موفق به گذراندن درسی نشدید می توانید درس 2 آن را در ترم دوم اخذ نمائید .

2- شرط قبولی :

شرط قبولی در نظام مرکز پیش دانشگاهی گذراندن 24 واحد درسی با کسب نمره قبولی 10 می باشد ضمنا گذراندن درس روخوانی قرآن اجباری است و جزء دروسی نیست که در معدل تاثیر داشته باشد .

3- تکماده :

هر دانش پژوه می تواند در صورتی که کلیه دروس دو ترم (به جزء یک درس ) خود را نمره 10کسب کرده باشد و نمره درس باقیمانده بین 7 تا 10 باشد آن درس تکماده خواهد شد .

4- تعداد ساعات درسی در هفته :

هر دانش پژوه در هر ترم 12 واحد درسی را به صورت اجباری کسب می کند . که به هر واحد 2 ساعت درسی اختصاص داده شده است در نتیجه هر دانش پژوه در هفته 24 ساعت در قالب 4 روز شش ساعته که دو روز آن صبح و دو روز آن بعد از ظهر است در مرکز حضور می یابد . بدیهی است که امکان غیبت مجاز در هر درس از مجموع ساعات آن درس می باشد .

5- ترم های آموزشی :

هر دانش پژوه در دو ترم دروس خود را می گذراند ترم اول از ابتدای مهر تا انتهای آذر ماه و ترم دوم از اواخر دی تا اوایل اردیبهشت می باشد .

6- امتحانات پایان ترم :

پس از ترم اول در اوایل دی امتحانات ترم اول شروع می شود و پس از ترم دوم در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد امتحانات ترم دوم برگزار می شود .

7- امتحانات جبرانی :

چنانچه دانش پژوهی موفق به گذراندن دروس ترم اول در دی ماه نشد می تواند در سه نوبت امتحانی دیگر که در اسفند ماه و تیرماه و شهریور ماه برگزار می گردد شرکت نموده و نمره قبولی را کسب نماید و اگر موفق به گذراندن دروس ترم دوم در خردادماه نشد می تواند در دو نوبت امتحانی دیگر در تیرماه و شهریورماه شرکت نموده و نمره قبولی را کسب کند .

8- مدت تحصیل :

مدت تحصیل در مراکز پیش دانشگاهی نوبت اول تنها یک سال تحصیلی است و کسانی که موفق به گذراندن دروس خود در طی این مدت نشوند باید دروس پاس نشده خود را در سال تحصیلی بعد در مراکز پیش دانشگاهی نوبت دوم بگذرانند .

9- هدف تحصیل :

هدف از تحصیل در مراکز پیش دانشگاهی کسب نمودن آمادگی لازم جهت وارد شدن به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است و تا این دوره طی نشود ورود به مراکز آموزش عالی امکان پذیر نیست . بنابراین دانش پژوهان این دوره باید ابتدا هدفشان گذراندن این دوره و سپس کسب آمادگی لازم جهت آزمون ورودی دانشگاهها باشد .

10- دروس عمومی :

کلیه رشته های پیش دانشگاهی موظف به گذراندن درس معارف اسلامی 1 و2 (2واحد) ، زبان انگلیسی 1و2 (4واحد ) و زبان فارسی 1و2 (2واحد ) می باشند .

11-دروس اختصاصی رشته ریاضی :

شامل درس حساب دیفرانسیل 1و2(4واحد) فیزیک 1و 2 (4واحد) ، شیمی 1و2 (4واحد ) ، هندسه (2واحد ) ، ریاضیات گسسته (2واحد ) درس هندسه و گسسته به صورت ضربدری ارائه می گردد یعنی یک ترم هندسه و ترم دیگر گسسته .

12-دروس اختصاصی رشته تجربی :

شامل دروس زیست شناسی 1و2 (4واحد) ، ریاضی عمومی 1و2(3واحد ) ، شیمی 1و2 (4واحد) ، فیزیک 1و2(3واحد ) ، علوم زمین 1و2(2واحد ) می باشد .

13- دروس اختصاصی رشته انسانی :

شامل دروس عربی 1و2(3واحد ) ، ادبیات تخصصی1و2(3واحد ) ، ریاضیات پایه 1و2(3واحد ) ، تاریخ 2واحد ، جغرافی 2 واحد ، فلسفه 2واحد ، علوم اجتماعی 2واحد . دروس تاریخ و جغرافی با هم و فلسفه و اجتماعی نیز با هم به شکل ضربدری ارائه می گردند . یعنی یک ترم تاریخ و ترم دیگر جغرافی ویک ترم فلسفه و ترم دیگر اجتماعی ارائه می گردد .

14- نمره انضباط :

در پایان هر ترم براساس عملکرد دانش پژوه در طول ترم یک نمره انضباط داده می شود که میانگین نمرات انضباط در گواهینامه اتمام دوره پیش دانشگاهی درج می گردد .

15-معدل :

جهت محاسبه معدل ، نمره درس در تعداد واحدهای آن ضرب شده و مجموع این حاصلضربها بر تعداد کل 24 واحد تقسیم می گردد .

لازم به ذکر است که درس قرآن و نمره انضباط در معدل محاسبه نمی گردند .

16-گواهی اشتغال به تحصیل :

از ابتدای سال تحصیلی (اول مهر) تا انتهای آن (شهریورماه ) دانش پژوهان می توانند گواهی اشتغال به تحصیل از مرکز جهت ارائه به اداره ها و سازمانها دریافت نمایند که این گواهی ها در دفتر مرکز صادر می شود و باید به امضاء ریاست مرکزرسانده وبه مهر مرکزممهورشود .

17- ثبت نام جهت گواهی نامه:

به محض ورود دانش پژوه به سن 19 سالگی می تواند تقاضای اخذ گواهینامه بدهد و باید از مرکز گواهی دریافت نموده و در اداره آموزش و پرورش ناحیه 1واقع در خیابان بهار قسمت آموزش متوسطه آن را تائید و به امضاء رئیس یا معاونین اداره برساند .

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شما امید است که از تحصیل در این مرکز راضی و خشنود باشید ریاست و معاونین مرکز آماده دریافت هر گونه پیشنهاد و انتقاد سازنده شما می باشند .

هدایت اله زارعی

رئیس مرکز پیش دانشگاهی امام خمینی(ره ) شیفت1

تغییر قالب صفحه